Borstvergroting Behandelinformatie

Borsten

Borstvergroting


Borstvergroting

Alhoewel borstvergrotingen steeds frequenter worden uitgevoerd is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergroting kiezen. De wens naar grotere of steviger borsten leeft echter bij velen: jaarlijks worden in Nederland meer dan 15.000 borstvergrotingen uitgevoerd. De borsten kunnen al sinds de puberteit klein of onderontwikkeld zijn. Soms neemt het volume van de borsten af na een zwangerschap of zijn de borsten slapper en kleiner geworden na een vermageringsdieet. Er zijn geen duidelijke leeftijdsgrenzen voor een borstvergroting, maar de borstvergroting zal niet worden uitgevoerd voor het achttiende levensjaar. Het is belangrijk dat u de borstvergroting zelf wilt. De borstvergroting moet geen wens zijn van mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld uw partner. Een borstvergroting biedt over het algemeen geen oplossing voor sociale of seksuele problemen. En wanneer u een borstvergroting overweegt dan is de keuze over een operatie niet alleen een medische maar ook een persoonlijke. Het beeld dat wij van onszelf hebben is in veel gevallen bepalend voor de manier waarop wij ons aan de wereld om ons heen presenteren. Een borstvergroting is echter ook een medische ingreep, dus u moet goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een borstvergroting. Verder is de manier waarop een dergelijke borstvergroting wordt verricht en het soort borstprothese van belang. De plastisch chirurg zal u zo goed mogelijk informeren over alle aspecten van de borstvergroting, waarbij ook de mogelijke complicaties die zouden kunnen optreden, ter sprake zullen komen.

Wie komen er in aanmerking voor een borstvergroting?

Een te klein borstvolume kan een vrouw een gevoel van onbehagen, onzekerheid, of onvrouwelijkheid geven. Dagelijkse dingen, zoals de keuze van het dragen van bepaalde kleding, kunnen een opgave worden. De borsten als orgaan gelden als één van de belangrijkste uiterlijke kenmerken bij een vrouw. Vrouwen kunnen onzeker zijn over de vorm en de grootte van hun borsten. Borstcorrecties, zoals borstvergrotingen, zijn de meest uitgevoerde cosmetische ingrepen in de wereld. Door middel van een relatief kleine ingreep, kunnen we vaak het zelfvertrouwen teruggeven. Een borstvergroting kan deze onvrede weghalen, maar eventueel aanwezige diepere persoonlijke of seksuele problemen kunnen niet met een borstvergroting worden opgelost.

Vanuit de basisverzekering heb je enkel recht op een borstvergroting als je hiervoor een medische indicatie hebt. Deze krijg je bijvoorbeeld na een amputatie als gevolg van borstkanker of als er sprake is van het ontbreken van borstvorming of borstweefsel. Psychisch of sociaal lijden vallen niet onder een medische indicatie.

Prothesen voor een borstvergroting

De prothesen bestaan uit een zakje van siliconenrubber, de enveloppe, gevuld met cohesieve siliconengel of hydrogel (watergevuld).

Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen van een borstvergroting goed worden afgewogen tegen de nadelen en de risico’s. Deze zullen uitvoerig met u worden besproken. De levensduur van borstprothesen, welke worden gebruikt bij de borstvergroting, kan beperkt zijn. Geadviseerd wordt om in ieder geval tien jaar na de borstvergroting weer een controleafspraak te maken met een plastisch chirurg.

Protheses

B-Lite

Polytech

Typen prothesen voor een borstvergroting

A. Prothesewand
De uitwendige membraan van een borstprothese bestaat altijd uit silicone dat hetzij een glad, dan wel een getextureerd oppervlak, ofwel een polyurethaan coating bezit. Deze siliconenwand is voor het lichaam inert, d.w.z. er treedt slechts een minimale afstotingsreactie na implantatie van dit materiaal op. Wel ontstaat er na implantatie een vreemd-lichaam reactie met een kortdurende ontstekingsfase, waardoor een duidelijk afgrensbaar kapsel met een dichte collageenvezel structuur ontstaat. Op lange termijn kan door samentrekken van dit kapsel rond een (m.n. gladde prothese) een harde en pijnlijke borst ontstaan. Uiteindelijk is er dan een verhoogde kans dat een zichtbaar vervormde borst ontstaat. Bij een ruw getextureerde, of een polyurethaan gecoate prothese daarentegen, treedt na implantatie ingroei van bloedvaten in het sponsachtige oppervlak van de prothese op. Dit vermindert de kans op kapselvorming belangrijk.

B. Prothese inhoud
Thans bestaan er twee soorten vulmateriaal: silicone of water (hydrogel).
Bij een borstvergroting kan het volume van de prothese variëren tussen de 100 en 500 cc (op speciale indicaties eventueel meer) al naargelang het gewenste borstvolume na de borstvergroting. De met silicone gevulde prothesen hebben een vergelijkbare consistentie als borstklierweefsel en geven daardoor een zeer natuurlijk resultaat, zichtbaar en voelbaar na de borstvergroting. Dit geldt zeker voor de prothesen die door siliconenpolymerisatie een “vaste” driedimensionale vorm bezitten (druppelvormige prothesen), in tegenstelling tot de klassieke ronde prothesen. De met water gevulde prothesen bezitten deze eigenschappen niet en geven daardoor een minder natuurlijk resultaat. Daarnaast kunnen deze prothesen voelbare plooien geven.
Het type prothesevulling wordt pas op lange termijn relevant. Wrijving van weefsel rondom het implantaat, inherent aan normale dagelijkse bewegingen, resulteert op den duur in het ontstaan van microscopisch kleine scheurtjes in de uitwendige prothesewand, waardoor lekkage van de prothese inhoud in het omliggende weefsel optreedt.

Het vrijkomende water bij de watergevulde prothesen wordt vervolgens via de normale wegen via de nieren geëlimineerd.
Bij gel gevulde prothesen treedt, dankzij de viscositeit van de silicone, deze lekkage veel trager op. Bij de recente borstprothesen is deze “gelbleeding” aanzienlijk verminderd door aanwezigheid van een dikkere prothesewand en polymerisatie van de silicone. Hierdoor is de viscositeit van de silicone toegenomen en blijft de gel in principe bij microrupturen van de prothesewand ter plaatse binnen het lichaamseigen kapsel, welke zich altijd vormt na de borstvergroting.

Voorbereidend gesprek voor een borstvergroting

De plastisch chirurg overlegt voor de borstvergroting heel duidelijk met u de grootte van de in te brengen prothese. u bepaald tijdens het voorbereidende gesprek door middel van pasprotheses in een BH, welke maat u graag zou willen. De plastisch chirurg zal daarna bepalen of dit technisch haalbaar is en met u bespreken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van uw wens. Tijdens de borstvergroting worden er dan ook die protheses ingebracht die van te voren zijn afgesproken. Over het algemeen wordt bij het doen van een borstvergroting gestreefd naar borsten die passen bij uw postuur. De plastisch chirurg beschikt over de mogelijkheid om alle type borstprotheses te gebruiken die er vandaag de dag beschikbaar zijn. Deze aanpak van het doen van borstvergrotingen garandeert u een “maatwerkoplossing”. Wij geloven erin dat wanneer wij altijd voor een natuurlijk resultaat moeten gaan en wat goed bij u past. Na de borstvergroting is onze wens dat  u uiteindelijk hiermee zeer tevreden zal zijn.

Verder bespreekt de chirurg de plaats van de littekens. Zoals bij iedere operatie worden er ook bij een borstvergroting blijvende littekens gemaakt. Ze vallen door hun plaats en kleur meestal nauwelijks op. De tepels kunnen na de borstvergroting zowel meer als minder gevoelig zijn. Meestal herstelt het gevoel zich binnen enkele maanden. Dit is echter niet altijd het geval. De functie wordt in principe niet belemmerd. Borstvoeding blijft dus gewoon mogelijk. De prothesen worden onder het klierweefsel of onder de borstspier geplaatst. Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft goed uitvoerbaar.

Voorbereiding op de operatie van een borstvergroting

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld marcourmar of andere coumarine preparaten, moet u dit melden tijdens het eerste gesprek met de plastisch chirurg. Het gebruik van deze medicijnen moet meerdere dagen voor de borstvergroting worden gestaakt. U krijgt hierover instructies van de behandelend arts. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing na de borstvergroting.

Een borstvergroting wordt vaak in dagbehandeling verricht. Soms wordt voor de borstvergroting een opname geadviseerd. De plastisch chirurg zal dit vooraf met u bespreken. Voor de dag van de borstvergroting dient u zelf de oksels te hebben geschoren. Voor dat de plastisch chirurg de borstvergroting gaat uitvoeren tekent hij het operatiepatroon op de borsten. De borstvergroting gebeurt onder algehele verdoving.

Werkwijze bij een borstvergroting

Bij een borstvergroting worden de prothesen tussen de borstklier en de borstspier geplaatst (subglandulaire borstvergroting), onder de borstspier direct op de ribben (subpectorale borstvergroting) of tussen de borstspier  geplaatst, waarbij het bovenste deel van de (anatomische) prothese onder de spier wordt geplaatst en het onderste deel op de spier (dual-plane borstvergroting).

De operatie

De operatie duurt gemiddeld een uur. Bij de meeste borstvergrotingen verkiezen wij het litteken net boven de plooi van de borst te plaatsen aangezien deze techniek de beste controle geeft over de positie van de prothese en het litteken in de natuurlijke schaduw van de borstplooi valt. Na ongeveer een jaar zijn deze littekens, mede dankzij hun lokalisatie, zeer onopvallend.

Aan het eind van de borstvergroting operatie worden de borsten verbonden met een steungevend verband en/of een BH-korset voor de borsten.

Na de operatie

Na een borstvergroting voelen de borsten soms pijnlijk en gespannen aan. Dit wordt binnen een paar dagen al minder. De pijn wordt vaak ervaren als spierpijn. Indien drains zijn aangebracht worden deze meestal dezelfde dag, uiterlijk na één tot drie dagen, verwijderd. Bij ontslag krijgt u een afsprakenkaartje mee waarop de controle afspraken staan genoteerd. Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Er wordt aanbevolen om de eerste drie of zes weken (afhankelijk van de gebruikte protheses) na de borstvergroting dag en nacht een BH te dragen. Daarnaast wordt soms een elastische band boven de borst geadviseerd als de prothese achter de borstspier is gelokaliseerd. U mag de eerste drie of zes weken na de borstvergroting niet sporten, zwaar tillen of uw armen hoog boven het hoofd brengen. Voorzichtige massage van het litteken met een crème of lotion zal het litteken soepeler maken. Voor een sneller herstel én een mooiere wondgenezing na de borstvergroting, schrijven wij u een littekencrème voor.

Te verwachten resultaten na een borstvergroting

Veel vrouwen zijn tevreden over het resultaat van de borstvergroting, maar toch kan er soms wat te wensen over blijven. Uw borsten waren voor de operatie niet volledig symmetrisch en dat zullen ze na de operatie ook niet zijn. Dit kan te maken hebben met volumeverschil in uw borsten maar ook het verschil in borstplooi hoogte speelt een rol. U krijgt littekens, die overigens na verloop van tijd meestal nauwelijks opvallen. U wordt bij iedere ingreep, zoals ook bij een borstvergroting, naar beste kunnen behandeld, maar er kunnen geen garanties gegeven worden voor een goed resultaat. Een heel enkele keer is een tweede operatie na de primaire borstvergroting nodig om een optimaal resultaat te bereiken. Dit kan extra kosten met zich meebrengen, die meestal niet door de verzekering worden vergoed.

Leest u voor uitgebreidere informatie alstublieft de Chirurgische bijsluiter siliconen borstimplantaten van de NVPC:

https://www.nvpc.nl/uploads/chirurgiesche_bijsluiters/10210209DOC-PL-Bijsluiter%20siliconen%20borstimplantaten%20versie%204.2%2013%20feb%202021.pdf


Lees hier de recensies van andere cliënten.

Bekijk hier voor en na foto’s.


Risico’s en mogelijke complicaties bij een borstvergroting

Net als bij elke andere operatie kunnen zich bij een borstvergroting complicaties voordoen. Zoals bij elke operatie kan er ook na een borstvergroting een nabloeding of een infectie optreden. In zeldzame gevallen wordt een prothese uitgestoten. De kans op complicaties na een borstvergroting is dus wel aanwezig, maar is heel klein. De littekens kunnen na de borstvergroting tijdelijk rood en dik worden.

Een gestoorde wondgenezing kan bovendien een blijvend wat breder litteken veroorzaken. Het lichaam vormt om elke ingebrachte prothese een bindweefsellaagje. Dit laagje wordt ook wel kapsel genoemd. Soms trekt het kapsel zich samen waardoor de borsten hard en onnatuurlijk rond worden. Het is onmogelijk te voorspellen bij wie dit na de borstvergroting gebeurt. In zeldzame gevallen gaat een prothese kapot. Soms is dit te merken omdat er iets ‘knapt’ en omdat de borst anders aanvoelt of van vorm is veranderd. Over het algemeen reageert het lichaam op een geruptureerde prothese, en voor altijd geldt: wanneer er een verandering in de gevoelsbeleving van de borst optreedt, raadpleeg dan uw plastisch chirurg die u geholpen heeft.

Wanneer er sprake is van een kapotte prothese moet deze altijd vervangen worden. Verder zijn er uiteraard de normale risico’s van een narcose. Deze risico’s zijn bij een borstvergroting niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesist bespreekt dit met u voorafgaand aan de borstvergroting.

BIA – ALCL

Vrouwen met een borstimplantaat hebben een verhoogd risico op ALCL, een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Als ALCL ontstaat bij iemand met een borstimplantaat, heet dit borstimplantaat gerelateerde ALCL. In het kort noem je dat BIA-ALCL. Dat kan zich ontwikkelen in het lichaamsvocht en/of het kapsel rondom de borstprothese.

Nu hoef je niet gelijk in paniek te raken als je borstimplantaten hebt. De kans op het krijgen van deze vorm van lymfeklierkanker bij borstprothesen is erg klein. Voor vrouwen met een borstimplantaat is het risico hierop 0.014 procent. Voor vrouwen zonder dit implantaat is dit 0.00003 procent. Tot en met 2018 zijn in Nederland 52 gevallen van BIA-ALCL bij vrouwen met een borstimplantaat bekend. Als je borstimplantaten hebt, hoef je geen drastische maatregelen te nemen of je implantaten te laten verwijderen of vervangen. Het is wel wijs om je borsten regelmatig te controleren en bij verdenking op klachten gerelateerd aan de borsten op controle te gaan bij een arts.

Kapselvorming na een borstvergroting

Kapselvorming, kan in verschillende mate voorkomen na de borstvergroting. Eigenlijk is het zo dat er altijd door het lichaam na de borstvergroting een kapsel wordt gevormd om de protheses. Dit omdat het lichaam geen silicone herkent en het dus als lichaamsvreemd beschouwt. Wat we hier bedoelen is eigenlijk overmatige kapselvorming na de borstvergroting. De precieze oorzaak hiervan is niet bekend. De Baker classificatie is zinvol bij de evaluatie van de mate van kapselvorming na borstvergroting tijdens lichamelijk onderzoek. Deze indeling luidt als volgt:

Graad 1:           Normaal soepele borst met een natuurlijke vorm; graad 1 kapselvorming treedt op bij alle patiënten met een borstvergroting.

Graad 2:           Bij aftasten heeft de borst een vastere consistentie, de natuurlijke vorm is behouden.

Graad 3:           Bij aftasten heeft de borst een vastere consistentie, de borst vertoont zichtbare vervorming.

Graad 4:           Duidelijk rondom vervorming van de borst.

Bij graad 3, graad 4, en slechts bij subjectieve klachten gecombineerd met graad 2 kapselvorming, is een operatieve correctie te adviseren.

De behandeling bestaat uit openen of verwijderen van het kapsel, verandering van het soort implantaat (plaatsen van een ruw getextureerde prothese indien dit nog niet het geval was), verplaatsing van de prothese (subglandulair versus subpectoraal) of verwijdering van het implantaat. Vaak valt dit onder de garantie van de fabrikant van de prothese. Wereldwijd treedt er in 5% van de borstvergrotingen een graad 2 of meer kapselvorming op. Bij A Klinieken lijkt dit percentage beduidend lager te liggen. Omdat wij erin geloven dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen, opereren wij zeer zorgvuldig om vocht en bloeduitstorting zo veel als mogelijk te voorkomen. Het is namelijk bewezen dat deze zwelling ertoe kan bijdragen tot een grotere kans op overmatige kapselvorming. Verder gebruiken we bij voorkeur protheses met een polyurethaan coating die overmatige kapselvorming tegen gaan. Tevens zij wij heel secuur met het geven van de juiste adviezen van wat wel en wat niet te doen na een borstvergroting om de kans op complicaties en overmatige kapselvorming na de borstvergroting zoveel mogelijk te voorkomen.

Prothese dislocatie na een borstvergroting kan eveneens, hoewel niet frequent, optreden met name bij driedimensionale prothesen en/of een subpectorale plaatsing. Ter preventie van prothese dislocatie is het dragen van een stevige BH gedurende de eerste 6 weken postoperatief belangrijk, de prothese groeit namelijk door de constante positionering beter ter plaatse vast. Of beter gezegd: de Bh draagt bij aan het proces van juiste positionering van de borstprotheses gedurende het natuurlijke proces van kapselvorming. Indien deze kapselvorming voltooid is, zal de prothese gefixeerd zijn. Indien er na de borstvergroting dislocatie is opgetreden is chirurgisch op de plaats terugbrengen van de prothese vaak noodzakelijk.

Bij betasten van de borst kan eventueel een onregelmatigheid in de borstvorm aanwezig zijn. Bij twijfel geeft een MRI onderzoek uitsluitsel. Indien de prothese geruptureerd is na een borstvergroting, is vervanging of verwijdering aan te raden.

Aanvullende vragen en informatie aangaande een borstvergroting

Natuurlijk is bovenstaande uitgebreide informatie over borstvergrotingen geen vervanging van het persoonlijke gesprek met onze consulente en plastisch chirurg. Hooguit als voorbereiding op het consult en als een aanvulling of checklist voor het consult. Daarnaast kan het dienen om iets nog te kunnen teruglezen nadat het consult heeft plaatsgevonden en wellicht ook als voorbereiding voor de ingreep. Alleen als u goed geïnformeerd bent kunt u de consequenties van een borstvergroting inzien en tot een weloverwogen beslissing komen. Hierbij willen wij u graag bijstaan.

Nazorg Borstvergroting

Enkele uren na de operatie mag u weer naar huis. U krijgt dan van ons mee:
– Afsprakenkaartje voor de controle afspraken

  1. – Brochure bereikbaarheid met het spoednummer erop vermeld
  2. – Brief voor de huisarts
  3. – Prothesepaspoort

U zult de eerste dagen na de operatie allemaal pijntjes voelen, die u niet kent. Zo kunnen de borsten branderig aanvoelen of kunt u last krijgen van steken; sommige vrouwen vergelijken het gevoel met het gevoel van stuwing. De borsten kunnen warm, gespannen en hard aanvoelen. Wat heel belangrijk is om te realiseren: het verschil in pijnsensatie tussen links en rechts.

Uw hersenen registreren vaak maar aan 1 kant pijn. U kunt dus of links, of rechts meer pijn voelen. Dat betekent niet, dat er aan die kant iets niet goed zit. Uw gevoel wordt slechts aan die zijde geregistreerd.

Het kan zijn dat er nog wat lucht achter de protheses zit, waardoor u een borrelend geluid kunt horen. Dit verdwijnt vanzelf. Soms voelt en/of ziet u plooien van de protheses door de huid heen. Soms is de ene borst groter dan de ander. De stand van de tepels kan links anders zijn dan rechts. Ook over deze zaken hoeft u zich geen zorgen te maken. Het zijn allemaal normale dingen, die horen bij het herstel en genezingsproces.

Uw lichaam herstelt links en rechts meestal niet gelijk; uw linkerborst zal misschien sneller genezen dan uw rechter, of andersom. De zwellingen trekken niet tegelijk weg en soms kan er tijdens het genezingsproces zelfs een verschil in cupmaat optreden.

De ene borst kan een bloeduitstorting krijgen, terwijl de andere borst al heel erg soepel en zacht aanvoelt. Soms is de stand van de tepels ongelijk en lijkt het net of de borsten asymmetrisch zijn geworden. Dat heeft slechts te maken met het individuele genezingsproces van de borsten.

De BH kan ook voor wat klachten zorgen; deze zit namelijk erg strak; het is dan ook een compressie BH die druk dient uit te oefenen. De vraag of u ook een andere BH kan/mag dragen? Neen! U dient echt deze BH gedurende de voorgeschreven termijn te dragen en mag deze slechts uitdoen bij het douchen, om de BH te wassen of als u uw littekens masseert. Wanneer u een band heeft gekregen dient u deze gedurende die weken te dragen. Een tip is om een dun hemdje onder de BH (en band) te dragen om het schuren van de naden/randen tegen te gaan.

U kunt na de operatie wat moeite hebben met ademen (het geeft verlichting door buikademhaling toe te passen) en het gevoel hebben, dat u een zeer heftige spierpijn heeft. Vergelijkt u het maar met een flinke spierblessure. Na 4 dagen tot een week zal dit gelukkig al een stuk minder zijn.

Bij een operatie voor de spier is de pijn vaak al na enkele dagen zo goed als verdwenen. Toch moet u rekening houden met een flinke spierpijn en kunt u de pijnen die hierboven zijn genoemd ervaren.

Om de pijn onder controle te houden krijgt u medicatie voorgeschreven. Neem deze volgens voorschrift in. Het is aan te raden de medicijnen op gezette tijden in te nemen, op deze wijze bouwt u een goede bloedspiegel op. Het is raadzaam om eerst iets te eten alvorens u uw medicatie inneemt, dit om uw maag te beschermen.

De dag na de operatie dient u de gazen te verwijderen, die (eventueel) over de wonden zijn geplakt. Niet de hechtpleisters, die direct op de wond zijn geplakt.

48 uur na de operatie mag u gewoon douchen. Zorg dat iemand u helpt met het uittrekken van de compressie BH, eventueel met haren wassen en afdrogen. De hechtingen zijn bedekt met hechtpleisters ter extra bescherming en ondersteuning van de operatiewondjes. U moet deze pleisters niet te lang nat maken want deze moeten blijven zitten tot aan het verwijderen van de hechtingen. Indien u eerder wilt douchen dan niet de bovenkant douchen.

De eerste weken na de operatie doet u het erg rustig aan. U mag niks tillen, geen heffende bewegingen maken en zware huishoudelijke werkzaamheden verrichten zoals stofzuigen, wassen, strijken en poetsen. Ook handen schudden en deuren dicht maken moet u zoveel mogelijk ontwijken. U mag, afhankelijk van de gebruikte protheses, 3 of 6 weken niet sporten. Als u kleine kinderen heeft moet u er rekening mee houden dat u in de eerste weken een stuk minder fysiek contact kan hebben. U kunt niet met ze stoeien, spelen, in bed leggen, te enthousiast knuffelen etc.

Zolang u uw bovenarmen langs en tegen uw lichaam houdt en vanuit die positie bewegingen maakt, ontziet u uw borstspier. Deze dient namelijk zo veel mogelijk te rusten na de operatie. Probeert u voordat u een beweging maakt er even over na te denken of dit een beweging is die u wel mag maken en zo niet, op welke manier u deze dan beter zou kunnen doen. Denkt u er ook aan niet op uw zij of uw buik te slapen. U slaapt 6 weken op uw rug.

 


Bekijk hieronder de Aflevering van Altijd Jong waarin Sylvana een Borstvergroting ondergaat.

 


NVPC – Chirurgische Bijsluiter Siliconen Borstimplantaten van de NVPC

 

Video links:

Vlog

Q&A