Voorhoofdslift

Hoofd & Hals

Endoscopische Voorhoofdslift


Het consult
Gedurende het eerste consult voor een voorhoofdslift komt alles wat met de behandeling te maken uitvoerig aan de orde. Er zal gekeken worden welke methode voor u het beste is, welk resultaat u kunt verwachten na een voorhoofdslift, wat de mogelijke risico’s zijn en wat de nazorg inhoudt na een voorhoofdslift. U ontvangt van ons altijd een eerlijk advies en een duidelijke uitleg over de ingreep en het tijdsbestek na de voorhoofdslift.

Gedurende het consult voor een voorhoofdslift bekijkt onze specialist of u een geschikte kandidaat bent. De chirurg zal u onder andere vragen naar uw gezondheid, naar uw medische geschiedenis en welke medicijnen u gebruikt. Als u medicijnen neemt die “het bloed dunner maken” zoals Marcoumar of andere coumarine preparaten, moet u dit van te voren aan uw plastische chirurg melden. Dit omdat deze medicijnen, na toestemming van de voorschrijvende arts, gestaakt dienen te worden voor de voorhoofdslift. Indien u rookt zult u, minimaal 6 weken voor de voorhoofdslift, moeten stoppen. Dit is omdat er door het roken een kans bestaat op lelijke littekens vanwege de doorbloeding die een stuk slechter is. Het is zelfs mogelijk dat een deel van de huid afsterft. Een ander nadeel van roken is de grotere kans op een infectie.

De behandelende specialist zal vragen wat uw wensen en verwachtingen ten aanzien van een voorhoofdslift zijn. Hij zal vervolgens aangeven of het eindresultaat van de voorhoofdslift aan uw verwachtingen kan voldoen. Het is goed mogelijk dat een combinatie met een andere behandelmethode een beter resultaat kan geven.

Onze medische consulente zal u, betreffende het voorzorg- en het nazorgtraject en de controles, van alle benodigde informatie voorzien. Mocht u na dit consult besluiten tot het laten uitvoeren van een voorhoofdslift, dan wordt alle informatie die is besproken in een behandelingsovereenkomst vastgelegd en door zowel u als de plastische chirurg ondertekend.

De behandeling
Voorafgaand aan de voorhoofdslift zullen er foto’s gemaakt worden voor uw medisch dossier. Om bloedverlies tegen te gaan wordt uw huid met een speciale vloeistof opgespoten, waarna er 3 kleine incisies in de haargrens worden gemaakt aan beide zijden van uw voorhoofd. Het is bij een voorhoofdslift niet nodig uw haren weg te scheren. Er worden, via de incisies, instrumenten en een kleine camera ingebracht waarna onder de voorhoofdspieren het botvlies losgemaakt zal worden. Deze voorhoofdslifttechniek spaart de diverse, aanwezige gevoelszenuwen. De wenkbrauwen zullen omhoog geplaatst worden door aan het botvlies te trekken.

Zodra de wenkbrauwen de juiste, natuurlijke hoogte hebben bereikt, wordt het botvlies met gebruik van oplosbare hechtingen tijdelijk vastgezet. Het vlies zal vanzelf weer snel vastgroeien aan het bot. Het ontstane huidoverschot wordt naar achteren verspreid over de haargrens en zal, uit zichzelf, na enkele weken verdwijnen. Door toepassing van deze techniek bij een voorhoofdslift hoeft er, in tegenstelling tot vroeger, niets worden weggesneden en houdt u geen groot litteken over in uw haargrens. De ontstane littekens zijn bij de endoscopische methode dusdanig klein, dat een voorhoofdslift ook kan worden gebruikt bij mensen die kalend zijn. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de voorhoofdslift zal deze, inclusief de voorbereiding, maximaal 2,5 uur

Welke verdoving wordt er gebruikt
De voorhoofdslift wordt praktisch altijd onder narcose uitgevoerd. Indien u dit wenst is het ook mogelijk de voorhoofdslift onder plaatselijke verdoving of sedatie te laten plaatsvinden. Net als bij een volledige narcose wordt u bij een sedatie in slaap gebracht, u hebt een heel goede pijnstilling maar kunt op ieder gewenst moment tijdens de voorhoofdslift goed wakker gemaakt worden.

U zult bij een sedatie snel na de voorhoofdslift weer fit zijn en naar huis kunnen gaan. De specialist zal samen met u bekijken wat in uw situatie het beste is. Het is natuurlijk mogelijk dat u opziet tegen een narcose bij een voorhoofdslift, bijvoorbeeld doordat u achteraf naar wordt. Bij A Klinieken werken wij met speciale narcosemiddelen. Deze narcosemiddelen zorgen ervoor dat u niet misselijk wordt na de verdoving. U zult, totdat u de kliniek verlaat, worden begeleid door zowel een verpleegkundige, door de anesthesioloog die u verdooft heeft en door de chirurg die de voorhoofdslift heeft uitgevoerd.

Na de behandeling
Het is normaal dat u zich slap en moe voelt als u bijkomt uit de narcose na een voorhoofdslift. Iedereen reageert anders op een narcose, maar doordat wij werken met speciale narcosemiddelen is de kans dat u misselijk bent minimaal. Zodra de plastische chirurg en de anesthesioloog het verantwoord vinden, kunt u naar huis gaan. Over het algemeen is dit al enkele uren na de voorhoofdslift. Het is wel verstandig ervoor te zorgen dat er iemand is die u naar huis kan rijden. Dit mag u zelf namelijk niet na een voorhoofdslift. De meeste mensen die een voorhoofdslift hebben ondergaan moeten de eerste 24 uur een strakke band om het hoofd houden. Het komt sporadisch voor dat deze band, op aanraden van de specialist, langer om gehouden moet worden. Er wordt soms een drain geplaatst om voor de opvang van wondvocht te zorgen. Deze drain wordt over het algemeen binnen enkele dagen weer weggehaald.

Het herstel en mogelijke napijn
Het eerste controlebezoek vindt, één dag na de behandeling plaats bij de verpleegkundige. De strakke band die u, minimaal de eerste 24 uur, na de voorhoofdslift om uw hoofd moet dragen wordt vaak als ongemakkelijk ervaren. Het voorhoofd zal na de lift ook nog enige tijd opgezwollen en blauw zijn, deze zwelling zal echter vanzelf binnen enkele weken weer verdwijnen. Van hoofdpijn kunt u ook nog enkele dagen last hebben. Het is één dag na de voorhoofdslift weer toegestaan om een korte douche te nemen. U dient er wel voor te zorgen dat de littekens, tot de hechtingen zijn verwijderd, niet nat worden Eén week na de voorhoofdslift vindt er weer een controle plaats waarbij deze hechtingen worden verwijderd. De hechtingen die onderhuids zijn aangebracht zijn zelf oplosbaar.

U kunt pas weer gewoon douchen of in bad gaan na verwijdering van de hechtingen. Let u er wel op dat het water niet al te heet is, dit zorgt namelijk voor onnodige zwellingen. Vermijd druk op uw gezicht tijdens het slapen. Het is raadzaam om uw hoofd hoger neer te leggen.

Het is belangrijk dat u na een voorhoofdslift absolute rust neemt voor een aantal dagen. Uw lichaam heeft deze tijd nodig om van de voorhoofdslift te herstellen. Het is na één week weer toegestaan om lichte werkzaamheden op te pakken. Bukken mag u echter absoluut nog niet. Het duurt nog minimaal 1 maand voor u weer zware dingen mag tillen en zware inspanningen mag verrichten. De bloeduitstortingen kunnen door de zwaartekracht naar beneden zakken en tot een week of vier na de voorhoofdslift zichtbaar blijven. De meeste mensen die een voorhoofdslift hebben ondergaan hervatten na 10 dagen weer hun werkzaamheden. Ongemakken als het aangebrachte verband, het slecht kunnen slapen en de zwelling worden als lastiger ervaren als de pijn na een voorhoofdslift. Er wordt meestal al, voordat de daadwerkelijke behandeling begint, met de pijnbestrijding begonnen. Hierdoor profiteert u hier direct na de voorhoofdslift al van. Mocht u last krijgen van napijn, dan kunt u de pijnstillers benutten die door ons voorgeschreven worden.

Het eindresultaat
Het is van belang dat u een realistische verwachting van het eindresultaat van een voorhoofdslift heeft, dit maakt u tot een goede kandidaat. Een voorhoofdslift zal altijd voor een goede verbetering zorgen, maar staat niet garant voor perfectie. Vlak na de voorhoofdslift is er al enigszins een verstrakking te zien. Om het resultaat goed te kunnen beoordelen is het van belang dat de zwelling bijna helemaal verdwenen is. Circa 6 maanden na de voorhoofdslift, wanneer het onderhuids weefsel en de wond geheeld zijn, kan men het uiteindelijke resultaat zien.

Incisies, gemaakt tijdens de voorhoofdslift worden zo netjes als kan gehecht en in de haargrens worden de ontstane littekens verborgen. De littekens na een voorhoofdslift kunnen ‘vurig’ van kleur zijn in de eerste maanden na de behandeling. Zij zullen echter steeds meer de natuurlijke kleur van uw huid aannemen tot er niets meer overblijft dan 6 lichte streepjes van 1 centimeter groot.

Drie maanden na de voorhoofdslift vindt de eindcontrole plaats in de kliniek. Tijdens deze eindcontrole zullen er voor uw medisch dossier ook nieuwe foto’s worden gemaakt.

Mogelijke risico’s en complicatie
Net als bij praktisch alle chirurgische ingrepen, bestaat ook bij een voorhoofdslift het risico van een allergische reactie op de gebruikte verdovingsvloeistoffen, de desinfecteermiddelen en op de pleisters. Er bestaat een zeer kleine kans (1-2%) op een infectie, dit ondanks het feit dat er bij iedere behandeling, dus ook bij een voorhoofdslift, steriel wordt gewerkt.

Er bestaat altijd een kleine kans op trombose, dit risico geldt voor iedere uitgebreide chirurgische ingreep. Zo ook voor een voorhoofdslift. Af en toe is er sprake van een nabloeding of een verstoorde wondgenezing. Het is voor mensen die roken van belang om minimaal de 6 weken voor en ook de 6 weken na een voorhoofdslift niet te roken om de kans op afstervend huidweefsel te voorkomen.

Enkele specifieke risico’s verbonden aan een voorhoofdslift zijn de vorming van verdikte littekens, haarverlies, zenuwbeschadigingen in het gezicht, asymmetrie in het gezicht (dit bestaat meestal vooraf ook al), en de kans op gedeeltelijke blijvende gevoelloosheid van het voorhoofd.