Kwaliteit Artsen & Specialisten

Chirurgie – A Klinieken

Kwaliteit Artsen & Specialisten

Kwaliteit Artsen & Specialisten

Door middel van een zorgvuldige werving- en selectieprocedure wordt vastgesteld of een nieuwe medewerk(st)er past binnen het profiel dat wij als kliniek hebben gedefinieerd, hierbij wordt gelet op de organisatiedoelstellingen en daarvan afgeleide functie eisen. Alle nieuwe medewerk(st)ers (ook artsen en medisch specialisten) volgen direct na indiensttreding een gedegen inwerkprogramma. De medewerk(st)ers hebben, gelet op elke specifieke functie, met succes een relevante opleiding gevolgd en zijn in het bezit van de verplichte en vereiste diploma’s, certificeringen en registraties.

Voor iedere medewerk(st)er van A Klinieken geldt, dat de vereiste kennis en kunde continue up-to-date gehouden wordt door nascholing en het volgen van klinische lessen. Betrokkenen worden hierop zowel intern (uit hoofde van ons integraal kwaliteitssysteem) als extern (visitatie door vakgroep medisch specialisten) getoetst. De artsen van A Klinieken volgen de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied middels het bijwonen van landelijke en internationale congressen, alsook door deelname aan trainingen. Voorts vindt er tussen de artsen periodiek afstemming plaats waarbij nieuwe behandelmethodes en ervaringen worden besproken.

A Klinieken werkt enkel en alleen met plastisch chirurgen die eerst de 6-jarige universitaire opleiding tot arts met goed gevolg hebben afgelegd, waarna zij zich, na het artsexamen, in een 6-jarige opleiding hebben gespecialiseerd tot plastisch chirurg. Tijdens hun werkzame leven als plastisch chirurg zorgen zij voor nascholing door middel van het volgen van congressen en trainingen. Dit heeft als gevolg dat de plastisch chirurgen van A Klinieken échte professionals op hun vakgebied zijn.

Privacyvoorkeur centrum

Verplicht

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO-check.

gdpr

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

· Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
· Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat er wordt gebruikt;
· Welke pagina’s er worden bezocht op de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
· Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
· Het meten van de tijdsduur per bezoek;
· Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

_ga, _gat, _gid