PROM Bovenooglidcorrectie

A Klinieken

PROM Bovenooglidcorrectie

Patient Reported Outcome Measures (PROM)

Bij A Klinieken staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om kwaliteit te waarborgen is het van belang om de resultaten van de geleverde zorg te meten. Dit meten kan door middel van PROM’s.

Wat houdt PROM’s in?
PROM’s zijn vragenlijsten die uw gezondheid in kaart brengen. De vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. PROM vragenlijsten bestaan al langer maar werden tot op heden niet toegepast voor cosmetische behandelingen. De vragenlijsten voor cosmetische behandelingen zijn dan ook aangepast aan de betreffende behandeling.

PROM onderdeel behandeling
Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen. Met deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden omgegaan. Door de resultaten van een grote groep cliënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Door dit inzicht kunnen we de kwaliteit verder verbeteren en zo nodig nog betere voorlichting geven.

 

Prom Bovenooglidcorrectie 2019

 

Analyse PROM bovenooglidcorrectie 2019

Net als voorgaand jaar geven de cliënten aan geen noemenswaardig verschil ten aanzien van hun algemene gezondheid waar te nemen. Ten aanzien van een beperking tijdens het autorijden geeft 95% van de cliënten aan dat zij geen beperking meer hebben na de operatie. Voor de operatie had 43 % van de cliënten een lichte beperking tijdens het autorijden en werd 8% ernstig beperkt. Ten aanzien van het lezen geeft 97% van de cliënten na de operatie aan geen beperking te hebben, voor de operatie heeft nog 46% een lichte beperking en 5% geeft aan ernstig beperkt te zijn. Ook televisie kijken blijkt na de operatie gemakkelijker. Voor de operatie werd 9% ernstig beperkt en 35% een beetje, na de operatie geeft 3% aan nog een beetje beperkt te zijn en heeft 97% geen klachten meer. We kunnen hieruit concluderen dat op de drie gemeten punten een significante verbetering waar te nemen is na een bovenooglidcorrectie.

We zien 29% van de cliënten voor de operatie veel last had van een drukkend gevoel op de oogleden en last had van beperkter zicht. 12% had hier soms last van en 18% zelden.  Na de operatie heeft nog maar 12% hier zelden last van en 9% soms. Ook hoofdpijnklachten nemen aanzienlijk af na een bovenooglidcorrectie. Voor de operatie heeft 27% nooit hoofdpijnklachten en 24% van de cliënten geeft aan voor de operatie veel hoofdpijnklachten te hebben, 38% heeft soms klachten en 11% zelden. Na de operatie heeft nog maar 1% vaak klachten, 8% soms en 20%zelden. 71% geeft aan nooit meer hoofdpijnklachten te hebben gehad na de bovenooglidcorrectie.

Op de vraag of de cliënt minder heeft bereikt of was beperkt in werk of bezigheden ten gevolge van de lichamelijke gezondheid geeft tussen de 7% en 10% aan dat zij beperkt werden voor de operatie. Na de operatie is er geen sprake van een beperking.

Vermoeide ogen is een veelgehoorde klacht van onze cliënten voorafgaand aan de operatie. Dit blijkt ook uit de rapportage. Slecht 7% heeft nooit last van vermoeide ogen voor de operatie, na de operatie is dit 57%. Voor de operatie heeft 31% vaak of meestal last en 21% heeft altijd last van vermoeide ogen. Na de operatie heeft nog 4% vaak last en de rest soms. Ook hier is een sterke verbetering waar te nemen. Op de vraag of de cliënt tevreden is over het uiterlijk in het algemeen zien we geen significante veranderingen. Bij de vraag over hoe vaak lichamelijke klachten de cliënt hebben gehinderd in de afgelopen weken zien we een sterke verbetering na de operatie. Voor de operatie geeft 40% aan nooit klachten te ondervinden, na de operatie is dit 84% . 29% heeft zelden klachten, 25% soms en 6% meestal. Na de operatie heeft nog maar 15% zelden klachten en 1% soms.

De uitkomsten uit de vragenlijsten wijzen net als voorgaande jaren uit dat er een sterke verbetering is ten aanzien van lichamelijke klachten na de operatie en klachten als hoofdpijn, vermoeide ogen en slechter zicht aanzienlijk verbeteren na een operatie bovenooglidcorrectie.