PROM Bovenooglidcorrectie

A Klinieken

PROM Bovenooglidcorrectie

Patient Reported Outcome Measures (PROM)

Bij A Klinieken staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om kwaliteit te waarborgen is het van belang om de resultaten van de geleverde zorg te meten. Dit meten kan door middel van PROM’s.

Wat houdt PROM’s in?
PROM’s zijn vragenlijsten die uw gezondheid in kaart brengen. De vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. PROM vragenlijsten bestaan al langer maar werden tot op heden niet toegepast voor cosmetische behandelingen. De vragenlijsten voor cosmetische behandelingen zijn dan ook aangepast aan de betreffende behandeling.

PROM onderdeel behandeling
Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen. Met deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden omgegaan. Door de resultaten van een grote groep cliënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Door dit inzicht kunnen we de kwaliteit verder verbeteren en zo nodig nog betere voorlichting geven.

 

Prom Bovenooglidcorrectie 2020

Analyse PROM bovenooglidcorrectie 2020

Net als voorgaand jaar geven de cliënten aan geen noemenswaardig verschil ten aanzien van hun algemene gezondheid waar te nemen. Ten aanzien van een beperking tijdens het autorijden geeft 77,8% van de cliënten aan dat zij geen beperking meer hebben na de operatie. Voor de operatie had 44,4 % van de cliënten een lichte beperking tijdens het autorijden en werd 22,2% ernstig beperkt. Ten aanzien van het lezen geeft 77,8% van de cliënten na de operatie aan geen beperking te hebben, voor de operatie heeft nog 44,4% een lichte beperking en 11,1% geeft aan ernstig beperkt te zijn. Ook televisie kijken blijkt na de operatie gemakkelijker. Voor de operatie werd 25%  beperkt na de operatie geeft 11,1% aan nog een beetje beperkt te zijn en heeft 88,9% geen klachten meer. We kunnen hieruit concluderen dat op de drie gemeten punten een significante verbetering waar te nemen is na een bovenooglidcorrectie.

We zien 16,7% van de cliënten voor de operatie veel last had van een drukkend gevoel op de oogleden en last had van beperkter zicht. 33,3% had hier soms last van.  Na de operatie heeft nog maar 16,7% hier vaak last van en 16,7% soms. Ook hoofdpijnklachten nemen aanzienlijk af na een bovenooglidcorrectie. Voor de operatie heeft 25% nooit hoofdpijnklachten en 12,5% van de cliënten geeft aan voor de operatie veel hoofdpijnklachten te hebben, 50% heeft soms klachten en 12,5% zelden. Na de operatie heeft 0% vaak klachten, 44,4% soms en 22,2% zelden. 33,3% geeft aan nooit meer hoofdpijnklachten te hebben gehad na de bovenooglidcorrectie.

Op de vraag of de cliënt minder heeft bereikt of was beperkt in werk of bezigheden ten gevolge van de lichamelijke gezondheid geeft 28,6 aan dat zij beperkt werden voor de operatie. Na de operatie is er nog maar 14,3 % sprake van een beperking.

Vermoeide ogen is een veelgehoorde klacht van onze cliënten voorafgaand aan de operatie. Dit blijkt ook uit de rapportage. Slecht 10% heeft nooit last van vermoeide ogen voor de operatie, na de operatie is dit 27,3%. Voor de operatie heeft 30% vaak of meestal last en 50% heeft soms last van vermoeide ogen. Na de operatie heeft nog 9,1% vaak last en de rest soms of zelden. Ook hier is een sterke verbetering waar te nemen. Op de vraag of de cliënt tevreden is over het uiterlijk in het algemeen zien we geen echte significante veranderingen. Bij de vraag over hoe vaak lichamelijke klachten de cliënt hebben gehinderd in de afgelopen weken zien we een  verbetering na de operatie. Voor de operatie geeft 11,1% aan nooit klachten te ondervinden, na de operatie is dit 18,2% . 11,% heeft zelden klachten, 22,2 % soms en 22,2% meestal. Na de operatie heeft nog maar 36,4% zelden klachten en 27,3% soms.

De uitkomsten uit de vragenlijsten wijzen net als voorgaande jaren uit dat er een sterke verbetering is ten aanzien van lichamelijke klachten na de operatie en klachten als hoofdpijn, vermoeide ogen en slechter zicht aanzienlijk verbeteren na een operatie bovenooglidcorrectie.