PROM Bovenooglidcorrectie

Chirurgie – A Klinieken

PROM Bovenooglidcorrectie

Patient Reported Outcome Measures (PROM)

Bij A Klinieken staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om kwaliteit te waarborgen is het van belang om de resultaten van de geleverde zorg te meten. Dit meten kan door middel van PROM’s.

Wat houdt PROM’s in?
PROM’s zijn vragenlijsten die uw gezondheid in kaart brengen. De vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. PROM vragenlijsten bestaan al langer maar werden tot op heden niet toegepast voor cosmetische behandelingen. De vragenlijsten voor cosmetische behandelingen zijn dan ook aangepast aan de betreffende behandeling.

PROM onderdeel behandeling
Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen. Met deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden omgegaan. Door de resultaten van een grote groep cliënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Door dit inzicht kunnen we de kwaliteit verder verbeteren en zo nodig nog betere voorlichting geven.

 

Prom Bovenooglidcorrectie 2021

Analyse PROM bovenooglidcorrectie 2021

Net als voorgaand jaar geven de cliënten aan geen noemenswaardig verschil ten aanzien van hun algemene gezondheid waar te nemen. Ten aanzien van een beperking tijdens het autorijden geeft 77,8% van de cliënten aan dat zij geen beperking meer hebben na de operatie. Voor de operatie had 44,4 % van de cliënten een lichte beperking tijdens het autorijden en werd 33,3% ernstig beperkt. Ten aanzien van het lezen geeft 85,7% van de cliënten na de operatie aan geen beperking te hebben, voor de operatie heeft nog 42,9% een lichte beperking en 42,9% geeft aan ernstig beperkt te zijn. Ook televisie kijken blijkt na de operatie hetzelfde te zijn. We kunnen hieruit concluderen dat op de twee gemeten punten een significante verbetering waar te nemen is na een bovenooglidcorrectie.

We zien 33,3% van de cliënten voor de operatie veel last had van een drukkend gevoel op de oogleden en last had van beperkter zicht. 33,3% had hier soms last van.  Na de operatie heeft nog maar 22,2% hier vaak last van en 33,3% soms. Ook hoofdpijnklachten nemen aanzienlijk af na een bovenooglidcorrectie. Voor de operatie heeft 25% nooit hoofdpijnklachten en 12,5% van de cliënten geeft aan voor de operatie zelden hoofdpijnklachten te hebben, 37,5% heeft soms klachten. Na de operatie heeft 11,1% vaak klachten, 33,3% soms en 22,2% zelden. 33,3% geeft aan nooit meer hoofdpijnklachten te hebben gehad na de bovenooglidcorrectie.

Op de vraag of de cliënt minder heeft bereikt of was beperkt in werk of bezigheden ten gevolge van de lichamelijke gezondheid geeft 25% aan dat zij beperkt werden voor de operatie. Na de operatie is er nog maar 12,3 % sprake van een beperking.

Vermoeide ogen is een veelgehoorde klacht van onze cliënten voorafgaand aan de operatie. Dit blijkt ook uit de rapportage. Slechts 9,1% heeft nooit last van vermoeide ogen voor de operatie, na de operatie is dit 27,3%. Voor de operatie heeft 54,6% vaak of meestal last en 27,3% heeft soms last van vermoeide ogen. Na de operatie heeft nog 63,7% vaak last en de rest soms of zelden. Ook hier is een sterke verbetering waar te nemen. Op de vraag of de cliënt tevreden is over het uiterlijk in het algemeen zien we geen echte significante veranderingen. Bij de vraag over hoe vaak lichamelijke klachten de cliënt hebben gehinderd in de afgelopen weken zien we een verbetering na de operatie. Voor de operatie geeft 9,1% aan nooit klachten te ondervinden, voor de operatie is dit 9,1%. % heeft zelden klachten, 18,2 % soms en 727,3% meestal. Na de operatie heeft nog maar 30,8% zelden klachten en 23,1% soms.

De uitkomsten uit de vragenlijsten wijzen net als voorgaande jaren uit dat er een sterke verbetering is ten aanzien van lichamelijke klachten na de operatie en klachten als hoofdpijn, vermoeide ogen en slechter zicht aanzienlijk verbeteren na een operatie bovenooglidcorrectie.

Privacyvoorkeur centrum

Verplicht

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO-check.

gdpr

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

· Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
· Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat er wordt gebruikt;
· Welke pagina’s er worden bezocht op de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
· Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
· Het meten van de tijdsduur per bezoek;
· Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

_ga, _gat, _gid