PROM Labiacorrectie

Chirurgie – A Klinieken

PROM Labiacorrectie

Patient Reported Outcome Measures (PROM)

Bij A Klinieken staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om kwaliteit te waarborgen is het van belang om de resultaten van de geleverde zorg te meten. Dit meten kan door middel van PROM’s.

Wat houdt PROM’s in?
PROM’s zijn vragenlijsten die uw gezondheid in kaart brengen. De vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. PROM vragenlijsten bestaan al langer maar werden tot op heden niet toegepast voor cosmetische behandelingen. De vragenlijsten voor cosmetische behandelingen zijn dan ook aangepast aan de betreffende behandeling.

PROM onderdeel behandeling
Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen. Met deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden omgegaan. Door de resultaten van een grote groep cliënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Door dit inzicht kunnen we de kwaliteit verder verbeteren en zo nodig nog betere voorlichting geven.

PROM Labia 2021

Analyse PROM Labia 2021

Ondanks dat een labiacorrectie een bijzondere behandeling is waar niet veel vrouwen openlijk over durven te spreken, is dit toch een veel uitgevoerde behandeling binnen A klinieken. Vaak zijn de klachten al jaren aanwezig maar is de drempel te hoog om hier daadwerkelijk iets aan te laten doen. Graag geven wij meer inzicht in de mate waarin klachten verminderen na een labiacorrectie.

Net als voorgaand jaar laat de uitkomst zien dat de cliënten verschil opmerken in hun algemene gezondheid na de operatie. De grote verschillen zien we toch wel in beperkingen tijdens het sporten, 18,2% geeft aan ernstig beperkt te zijn en 36,4% een beetje. Na de operatie heeft nog maar 8,3% van de cliënten die meededen een beetje beperking ten aanzien van het sporten! Een veelgehoorde klacht is pijn tijdens het fietsen. De uitkomst van dit onderzoek is een bevestiging van deze veelgehoorde klacht. 58,3% geeft voor de operatie aan een beetje beperkt te zijn en 25% ernstig. Na de operatie geeft bijna iedereen aan geen beperking te hebben ten aanzien van fietsen, nog maar 16,7% geeft aan een beetje beperking te hebben. Een vraag uit het onderzoek is of de cliënt beperkt wordt bij geslachtsgemeenschap. Slechts 16,7% wordt niet beperkt, 58,3% geeft aan ernstig beperkt te zijn en 25% een beetje. Na de operatie geeft 8,3% van de ondervraagden aan dat zij een beetje beperking hebben ten aanzien van geslachtsgemeenschap. Op de vraag of cliënten minder hebben bereikt ten gevolge van hun lichamelijke gezondheid zegt 35,7% voor de behandeling dat dit inderdaad het geval is. Na de operatie zegt 91,7% nee, bijna niemand heeft dus minder bereikt na de operatie ten gevolge van hun lichamelijke gezondheid. Bij 50% van de cliënten werden beperkingen waargenomen in werk of bezigheden ten gevolge van hun lichamelijke gezondheid. Na de operatie is er nog maar bij 16,7% van de ondervraagde sprake van een beperking.

Cliënten die deze operatie willen ondergaan hebben naast lichamelijke klachten soms ook last van psychische klachten. Op de vraag of cliënten verdrietig waren in de afgelopen vier weken geeft 14,3% aan altijd verdrietig te zijn, 14,3% meestal, 21,4% is vaak verdrietig, 14,3% soms, 28,6% zelden en 7,1% is nooit verdrietig. Na de operatie is 53,8% nooit verdrietig, 23,1% zelden en 15,4% is soms verdrietig. Ook hier zien we een significante verbetering na de operatie.

Van de cliënten die meededen heeft 46,2% altijd of meestal pijnklachten gehad in de vier weken voorafgaand aan de operatie, 30,8% heeft vaak last, 15,4% heeft soms last, 7,7% heeft zelden last. Na de operatie zien we ook hier grote vooruitgang ten aanzien van klachten. 71,4% heeft nooit klachten, 7,1% zelden en 14,7% soms.

Op de vraag hoe vaak lichamelijke klachten de cliënten hebben gehinderd tijdens activiteiten in de afgelopen weken geeft 7,1% aan dat dit altijd het geval was, 21,4% meestal en 35,7% soms. Na de operatie heeft 69,2% nooit klachten ondervonden in de weken voor de eindcontrole, 15,4% heeft zelden klachten ondervonden en 7,7% soms. We kunnen uit deze uitkomsten opmaken dat een labiacorrectie uitkomst zal bieden voor vrouwen die lichamelijke klachten ondervinden tijdens de dagelijkse bezigheden maar ook bijvoorbeeld het sporten, fietsen en tijdens geslachtsgemeenschap. Opvallend is dat de behandelde vrouwen na de operatie ook beduidend minder vaak verdrietig zijn.