Gynaecomastie (borstvorming bij mannen)

Borsten

Gynaecomastie (borstvorming bij mannen)


Een probleem wat vrij vaak voorkomt bij mannen is borstvorming, en hoewel het veel voorkomt wordt het over het algemeen als zeer gênant ervaren. Gynaecomastie (borstvorming bij mannen) is soms, in de puberteit, bij jonge mannen zichtbaar maar kan ook spontaan weer verdwijnen.

Na de puberteit kan gynaecomastie (borstvorming bij mannen) volhardend zijn en een serieus probleem worden. Sporten, saunabezoek, e.d. staat het dan vaak in de weg. Wat veel mannen niet weten over gynaecomastie (borstvorming bij mannen), is dat er prima wat aan te doen is! De behandeling bestaat over het algemeen uit 2 delen: de onderhuidse verwijdering van het klierweefsel en het verwijderen van overtollig vet via liposuctie. Alleen het gebruik van liposuctie kan al voldoende zijn, als er geen overtollig klierweefsel aanwezig is.

Gynaecomastie (borstvorming bij mannen), wat is dat eigenlijk?
Gynaecomastie betekent letterlijk borstvorming bij mannen. Borstvorming bij mannen is een fenomeen wat in principe niet normaal is. Zo normaal als het is, dat er bij vrouwen in de puberteit borstvorming optreedt, zo afwijkend is het wanneer gynaecomastie optreedt bij mannen in de puberteit. Borstvorming ontstaat door de circulatie van bepaalde vrouwelijke hormonen. Deze hormonen zijn in de puberteit ook bij de man aanwezig. Indien er van deze “vrouwelijke” hormonen een grote hoeveelheid aanwezig is, dan kan er gynaecomastie (borstvorming bij mannen) plaatsvinden. Er bestaan verschillende redenen waarom er meer “vrouwelijke” hormonen in een mannelijk lichaam kunnen circuleren. Een van de meest voorkomende redenen is overgewicht. We zien dan ook vaak dat mannen met gynaecomastie (borstvorming bij mannen) in de puberteit last hebben gehad van overgewicht.

Kan gynaecomastie (borstvorming bij mannen) ook een andere oorzaak hebben?
Plotseling ontstane gynaecomastie (borstvorming bij mannen) kan soms ook veroorzaakt worden door een ziekte, voorbeelden zijn: een leverziekte, een afwijking aan de schildklier of een tumor in de bijnier of testikel. Mocht het vermoeden bestaan dat één van deze ziekten bij u aanwezig is, dan wordt u direct doorverwezen naar uw huisarts omdat onze behandeling niet de juiste oplossing zou bieden.

Het consult
In het eerste consult komt alles uitgebreid aan de orde. Er wordt onder andere gesproken over de beste behandelmethode voor uw persoonlijke situatie en er wordt aandacht besteed aan het te verwachten eindresultaat, mogelijke risico’s en de benodigde nazorg. U krijgt van A Klinieken altijd een eerlijk advies en duidelijke uitleg.

Er wordt gedurende het consult eerst bepaald of u een geschikte kandidaat bent voor het behandelen van gynaecomastie. Er wordt onder andere bepaald of, en hoeveel, overtollig vet er verwijderd kan worden en natuurlijk welke methode het beste resultaat zal geven. Bij A Klinieken hebben we de mogelijkheid om diverse methoden toe te passen om gynaecomastie te behandelen.

Gedurende het consult zal gekeken worden naar uw gezondheid en naar het eventuele gebruik van medicijnen. Als u gebruik maakt van bloed verdunnende medicijnen zoals Marcoumar of andere coumarine preparaten, dan is het zeker belangrijk dat u dit meldt tijdens het eerste consult. Dit is noodzakelijk omdat u met deze medicijnen, na toestemming van de voorschrijvende arts, dient te stoppen voor de behandeling. Tijdens het consult worden uw wensen en verwachtingen uitvoerig besproken. Er zal door ons worden aangegeven of deze wensen en verwachtingen realistisch zijn en of de behandeling gynaecomastie aan die verwachtingen kan voldoen.

Tijdens dit consult ontvangt u van ons uitgebreide aanvullende informatie met betrekking tot het voor- en nazorgtraject en de benodigde controles.

Welke vormen van gynaecomastie (borstvorming bij mannen) zijn er?
Er zijn eigenlijk drie bekende vormen van gynaecomastie (borstvorming bij mannen).

1. Gynaecomastie (borstvorming bij mannen) veroorzaakt door een (te veel) aanwezige (melk-) klierschijf zonder teveel ‘vettig’ borstweefsel.

2. Gynaecomastie (borstvorming bij mannen) veroorzaakt door een teveel aan ‘vettig’ borstweefsel zonder een in het oog vallende(melk-)klierschijf

3. Gynaecomastie (borstvorming bij mannen) veroorzaakt door een overschot van ‘ vettig’ met borstweefsel en een teveel aanwezige (melk-) klierschijf.

De vorm van gynaecomastie die het meest voorkomt heeft zowel een overschot aan ‘vettig’ borstweefsel en een teveel aanwezige (melk-)klierschijf.

Het algemeen verloop van de behandeling van gynaecomastie (borstvorming bij mannen)
Hoe gynaecomastie (borstvorming bij mannen)behandeld wordt, word uiteraard bepaald door de aanwezige vorm van gynaecomastie (borstvorming bij mannen).

1. Indien er sprake is van een teveel aanwezige (melk-) klierschijf zonder teveel ‘vettig’ borstweefsel, dan is het verwijderen van de klierschijf middels een incisie langs het onderste gedeelte van de tepelhof vaak al afdoende.

2. Bij gynaecomastie met een overschot aan ‘vettig’ borstweefsel zonder een in het oog vallende (melk-)klierschijf, is een behandeling middels liposuctie de aangewezen vorm van behandeling.

3. Wanneer er sprake is van de meest voorkomende vorm van gynaecomastie, met borstweefsel met zowel een teveel aanwezige (melk-)klierschijf en een overschot aan ‘vettig’ borstweefsel, zal er gekozen worden voor een gecombineerde behandeling. Er wordt dan zowel liposuctie toegepast en de klierschijf zal worden verwijderd.

Het verwijderen van de klierschijf als behandel methode tegen gynaecomastie (borstvorming bij mannen)
Het verwijderen van de klierschijf (Klierschijfexcisie) gebeurt bijna altijd door het maken van een relatief kleine snede, in de vorm van een halve cirkel, langs de onderrand van de tepelhof. Hierdoor blijft de grootte van het litteken relatief beperkt. Mocht de klierschijf echter heel groot zijn, dan kan het maken van een kleine verlenging van de incisie naar weerszijden van de tepelhof nodig zijn.

Het kan voorkomen dat er, ook als alleen de klierschijf verwijderd moet worden, toch ook een liposuctie wordt geadviseerd. Dit advies wordt afgegeven om het overschot aan huid te behandelen. Door de behandeling te combineren met liposuctie, zal het te veel aan huid beter samen kunnen trekken waardoor een strakker en dus mooier resultaat behaald zal worden.

De inzet van liposuctie bij de behandeling van gynaecomastie
Bij de behandeling van gynaecomastie (borstvorming bij mannen) wordt liposuctie alleen niet zo vaak uitgevoerd. Dit komt allereerst doordat het alleen aanwezig zijn van ‘vettig’ klierweefsel vrij zeldzaam is. Een tweede reden is dat, zelfs als er voornamelijk alleen ‘vettig’ klierweefsel aanwezig zou zijn, er altijd nog een klierschijf(-je) aanwezig is. De verwijdering van deze klierschijf zorgt gewoonweg voor een mooier eindresultaat.

Welke vorm van verdoven wordt er toegepast bij de behandeling van gynaecomastie?
Praktisch alle behandelingen van gynaecomastie (borstvorming bij mannen) worden onder plaatselijke verdoving (tumelescent anesthesie) uitgevoerd. Deze vorm van verdoven wordt over het algemeen als zeer acceptabel ervaren door de meeste mannen. Een gynaecomastie behandeling wordt, wanneer u aangeeft dat u hier de voorkeur aangeeft, onder volledige narcose uitgevoerd.

De werkwijze ‘behandeling van gynaecomastie’
Als er een indicatie is gesteld en u in aanmerking komt voor de gynaecomastie behandeling, kan de behandeling worden uitgevoerd. Als eerste worden er foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier, worden uw maten opgenomen en wordt u gewogen. Vervolgens zal de plastisch chirurg het te behandelen gebied nauwkeurig aftekenen en aangeven waar de incisies voor de zuignaaldjes moeten komen. Nadat u steriel afgedekt bent, krijgt u enkele verdovingsprikjes en worden de incisies gemaakt om de verdovingsvloeistof in te spijten.
Het inbrengen van de verdovingsvloeistof wordt wel eens als niet prettig ervaren, maar dit is eigenlijk ook het enige deel van de behandeling wat enigszins gevoelig kan zijn.

Afhankelijk van vastgestelde vorm van gynaecomastie wordt er een klierschijfverwijdering en/of liposuctie uitgevoerd. Het is mogelijk dat er wordt gekozen voor het gebruik van ’laserliposuctie’ bij de uitvoering van de liposuctie. Deze vorm van liposuctie heeft als voordeel bij de behandeling van gynaecomastie, dat het samentrekkend vermogen van de huid wordt geoptimaliseerd doordat de huid opwarmt.

De gekozen methode van behandelen bepaald of het vet wordt los getrild door middel van Vibra liposculptuur, of dat het met de VASER vloeibaar wordt gemaakt. Vervolgens zullen de vetcellen middels een fijne canule worden opgezogen. Uw chirurg zal, om goed te kunnen bepalen of de juiste hoeveelheid wordt verwijderd, telkens voelen op de plaats waar het vet weggezogen wordt. Zeer secuur zal de behandelend chirurg de verschillende zones afwerken die behandeld moeten worden. Door middel van een vacuümpomp, waaraan de zuignaaldjes zijn aangesloten, kan het vet worden weggezogen.

Bij de verwijdering van het klierweefsel wordt een incisie gemaakt aan de onderzijde van de tepelhof, vervolgens zal de plastisch chirurg het te veel aan klierweefsel scheiden van de huid en de spier en het overtollige klierweefsel wegnemen. De chirurg zal altijd een kleine hoeveelheid onder de tepel achtergelaten om te voorkomen dat er een ingedeukte tepel ontstaat. Er wordt vaak nog liposculptuur toegepast om te zorgen dat de tepelrandjes mooi strak worden. Met wondpleisters worden de aangebrachte incisies afgeplakt en om zwellingen en bloeduitstortingen tegen te gaan krijgt u een korset aan. De totale duur van deze ingreep zal circa u één tot anderhalf uur bedragen.

Aan het eind van de behandeling worden de ontstane wondjes bij de tepelhof met zeer fijn hechtmateriaal gehecht om vervolgens met pleisters afgedekt te worden.

Tijdens de eerste controle, 2 weken, worden de hechtingen meestal verwijderd. Soms wordt er voor gekozen om de oplosbare hechtingen niet te verwijderen. Doordat de gemaakte incisies uiterst klein zijn, zullen er praktisch geen zichtbare littekens overblijven. Voor de liposuctie zijn ook kleine sneetjes gemaakt. Deze worden over het algemeen niet gehecht, maar worden gebruikt om het nog aanwezige vocht weg te laten lekken. Om dit vocht op te vangen worden er absorberende matjes/gaasjes gebruikt. Na de behandeling wordt u geadviseerd om tot 6 weken na de behandeling het elastische band/elastisch korset te dragen, dit om zwelling van het wondgebied te voorkomen.

U mag vrij snel na de behandeling al naar huis. Zelf naar huis rijden mag u echter niet, het is dus van belang om ervoor te zorgen dat er iemand is die u naar huis kan brengen.
Het is normaal dat u na de behandeling nog enige uren tot enkele dagen last heeft van ‘nalekken’. Dit komt doordat er gedurende de behandeling een grote hoeveelheid tumescent vloeistof wordt ingebracht, deze vloeistof zal met het wondvocht vanzelf naar buiten komen.

Eventuele napijn en het herstel
Iedereen beleeft pijn anders. De gevoeligheid na een gynaecomastie (borstvorming bij mannen) behandeling zal dus ook voor iedereen anders zijn. De tumescent vloeistof die in het begin van de behandeling is ingebracht, zal nog een paar uur na de behandeling zijn verdovend effect blijven houden. De eerste nacht na de gynaecomastie behandeling zult u dan ook praktisch geen napijn hebben. Eventuele ongemakken, veroorzaakt door zwelling (bloeduitstortingen en stijfheid) na de behandeling, kunt u eenvoudig bestrijden met een lichte pijnstiller, zoals paracetamol.

Het is normaal dat het behandeld gebied erg gevoelig is voor aanraking vlak na de behandeling en een slap gevoel is ook heel gewoon. Na een gynaecomastie behandeling is er vaak sprake van bloeduitstortingen, deze trekken geleidelijk vanzelf weg. Binnen een periode van 4 tot 6 weken zullen zwellingen meestal vanzelf weer verdwijnen. De meeste mannen die een gynaecomastie behandeling hebben ondergaan beginnen na een week (afhankelijk van de soort werkzaamheden) weer met werken.

Mogelijke risico’s en complicaties
Er komen bij A Klinieken, door de ruime ervaring en de verfijnde techniek(en) die we hanteren, maar zelden complicaties voor na een gynaecomastie behandeling. Hoe goed en kundig een operatie ook wordt uitgevoerd, er kunnen, zoals bij iedere operatieve ingreep, altijd mogelijke complicaties zoals een allergische reactie, nabloedingen, infecties, gevoelloosheid en een verstoorde wondgenezing optreden. Eventuele verkleuringen van de huid en onregelmatigheden in het huidoppervlak zijn specifieke problemen die kunnen optreden als gevolg van de liposuctie.

Het resultaat
Het zal enige tijd in beslag nemen voordat u hersteld bent en er kan in eerste instantie weinig verschil te zien zijn. De regio die is behandeld zal gezwollen zijn en bloeduitstortingen vertonen. Deze bloeduitstortingen trekken echter vrij snel weg. Na een paar dagen zal er al een mooie verbetering te zien zijn. Het wegtrekken van de meeste zwellingen zal 4 tot 6 weken duren. Het duurt enige maanden voor echt alle zwellingen weg zijn en het eindresultaat zichtbaar wordt.
Omdat de huid minimaal 3 tot 6 maanden nodig heeft om weer strak te trekken, kan dus ook pas dan over een definitief eindresultaat worden gesproken. De eindcontrole zal na circa 3 maanden plaatsvinden. Tijdens deze eindcontrole worden ook de eindfoto’s gemaakt voor uw medisch dossier.

Er zullen, voor de vetcellen die tijdens de behandeling zijn verwijderd, geen nieuwe vetcellen worden aangemaakt door uw lichaam. Uw lichaam doet dit na de puberteit al niet meer. We kunnen na de behandeling dan ook spreken van een blijvend eindresultaat. De resterende vetcellen in het behandeld gebied worden proportioneel wel groter als na de behandeling uw gewicht weer toeneemt. Een groot aantal factoren zoals: de uitgangssituatie, uw leeftijd, de hormoonwerking, uw spieropbouw, het herstellend vermogen van uw lichaam en de elasticiteit van de huid, zal uiteindelijk bepalend zijn voor het eindresultaat.

Hoewel er, voorafgaand aan de behandeling, een goede inschatting kan worden gegeven hoe het definitieve eindresultaat er uit zal komen te zien, is het eindresultaat helaas nooit te garanderen.

 

Privacyvoorkeur centrum

Verplicht

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO-check.

gdpr

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

· Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
· Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat er wordt gebruikt;
· Welke pagina’s er worden bezocht op de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
· Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
· Het meten van de tijdsduur per bezoek;
· Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

_ga, _gat, _gid