Wenkbrauwlift

Hoofd & Hals

Wenkbrauwlift

Een wenkbrauwlift wordt steeds minder vaak op klassieke wijze uitgevoerd. Dit komt door de komst van de endoscopische voorhoofdslift. Om de wenkbrauwen hoger te laten staan wordt er boven de wenkbrauwen een reep huid verwijderd.

Een wenkbrauwlift is over het algemeen geen optie bij jonge mensen omdat deze nog geen huidplooien hebben boven de wenkbrauwen. Hierdoor blijft het litteken dat achterblijft na een wenkbrauwlift zichtbaar. Wanneer iemand van zichzelf boven de wenkbrauwen al huidplooien heeft die dieper zijn, dan kan deze huidplooi worden benut om het litteken in te verbergen. Om een zo mooi mogelijk resultaat bij een wenkbrauwlift te behalen wordt deze vaak uitgevoerd in combinatie met boven en-/of onderooglidcorrectie. Het consult
Tijdens het eerste consult voor een wenkbrauwlift komt alles wat met de behandeling te maken uitvoerig aan de orde: Er wordt bekeken welke methode voor u het beste is, welk resultaat u kunt verwachten na de wenkbrauwlift en de mogelijke risico’s en de nazorg na een wenkbrauwlift. U ontvangt van ons altijd een goed en eerlijk advies en een heldere uitleg over de behandeling en de periode na de wenkbrauwlift.

Gedurende het consult voor een wenkbrauwlift bekijkt onze specialist of u een juiste kandidaat bent om een wenkbrauwlift te ondergaan. Er wordt door onze specialist ook goed gekeken wat het probleem heeft veroorzaakt. We zien vaker mensen langskomen in onze kliniek die al eens een correctie van de oogleden hebben gehad, maar niet tevreden zijn over het eindresultaat. Later blijkt vaak dat de enige manier om van de nog steeds aanwezige vermoeide en donkere blik af te komen een wenkbrauwlift of voorhoofdlift is.

De chirurg zal u onder andere vragen naar uw gezondheid, naar uw medische geschiedenis en welke medicijnen u gebruikt. Als u medicijnen neemt die “het bloed dunner maken” zoals Marcoumar of andere coumarine preparaten, moet u dit van te voren aan uw plastische chirurg melden. Dit omdat deze medicijnen namelijk, na toestemming van de voorschrijvende dokter, gestaakt dienen te worden voordat de wenkbrauwlift plaatsvindt. Indien u rookt zult u, minimaal 6 weken voor en na de wenkbrauwlift, moeten stoppen. Dit is omdat er door het roken een kans bestaat op lelijke littekens vanwege de doorbloeding die een stuk slechter is. Het is zelfs mogelijk dat een deel van de huid afsterft. Een ander nadeel van roken is de grotere kans op een infectie.

De behandelende specialist zal vragen wat uw wensen en verwachtingen ten aanzien van een wenkbrauwlift zijn. Hij zal vervolgens aangeven of het eindresultaat van de wenkbrauwlift aan uw verwachtingen kan voldoen. Het is goed mogelijk dat een combinatie met een andere behandelmethode een beter resultaat kan geven.

Onze medische consulente zal u, betreffende het voorzorg- en het nazorgtraject en de controles, van alle benodigde informatie voorzien. Mocht u na dit consult besluiten tot het laten uitvoeren van een wenkbrauwlift, dan wordt alle informatie die is besproken in een behandelingsovereenkomst vastgelegd en door zowel u als de plastische chirurg ondertekend.

De behandeling
Voorafgaand aan de wenkbrauwlift zullen er foto’s gemaakt worden voor uw medisch dossier en wordt de verdoving toegediend. Over het algemeen wordt men voor een wenkbrauwlift plaatselijk verdoofd. Boven iedere wenkbrauw zal een incisie van 5 centimeter worden gemaakt, waarna de huid, tot aan de wenkbrauw, onderhuids wordt losgemaakt. De nu losse huid wordt, tot de wenkbrauw op de gewenste hoogte is, strak en glad getrokken. Na verwijdering van het huidoverschot zullen de gemaakte incisies worden gehecht en afgeplakt met watervaste pleisters. De totale wenkbrauwlift zal, inclusief de voorbereiding, maximaal 1,5 uur duren.

Verdoving
De wenkbrauwlift wordt praktisch altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Indien u dit wenst is het ook mogelijk de wenkbrauwlift onder sedatie te laten plaatsvinden. Net als bij een volledige narcose wordt u bij een sedatie in slaap gebracht, u hebt een heel goede pijnstilling maar kunt op ieder gewenst moment tijdens de wenkbrauwlift goed wakker gemaakt worden. U zult snel na de wenkbrauwlift weer fit zijn en naar huis kunnen gaan na een sedatie. De specialist zal samen met u bekijken wat in uw situatie het beste is.

Na de behandeling
Na de wenkbrauwlift kunt u direct naar huis gaan. Het is wel van belang dat u voor iemand zorgt die u naar huis brengt, zelf autorijden, mag u niet na een wenkbrauwlift. Eén week na de wenkbrauwlift vindt in de kliniek de 1e controle plaats en wordt er gekeken wanneer de hechtingen kunnen worden verwijderd. Nog aanwezige onderhuidse hechtingen van de wenkbrauwlift zullen vanzelf oplossen.

Het herstel en mogelijke napijn
Over het algemeen wordt een wenkbrauwlift niet als een pijnlijke ingreep gezien. Het is wel mogelijk dat u last heeft van hoofdpijn de eerste dagen na de wenkbrauwlift. Uw wenkbrauwen zullen enige tijd gezwollen en blauw zijn. De bloeduitstortingen kunnen door de zwaartekracht naar beneden zakken en tot een week of vier na de wenkbrauwlift zichtbaar blijven. De zwellingen zullen binnen twee weken vanzelf verdwijnen.

Totdat de hechtingen van de wenkbrauwlift zijn verwijderd dient u de littekens droog te houden. Het is toegestaan om 24 uur na de wenkbrauwlift weer kort te douchen, zolang de littekens niet nat worden. U kunt pas weer gewoon douchen of in bad gaan na verwijdering van de hechtingen. Let u er wel op dat het water niet al te heet is, dit zorgt namelijk voor onnodige zwellingen. Vermijd druk op uw voorhoofd. Bij het slapen is het raadzaam om uw hoofd hoger neer te leggen.

Het is noodzakelijk dat u een aantal dagen rust neemt na een wenkbrauwlift. Uw lichaam heeft deze herstelperiode echt nodig. Het is weer toegestaan om voorzichtig te beginnen met sporten en zware lichamelijke inspanningen te verrichten als de hechtingen van de wenkbrauwlift verwijderd zijn. Over het algemeen gaat men enkele dagen na een wenkbrauwlift weer aan het werk.

Het eindresultaat
Het is van belang dat u een realistische verwachting van het eindresultaat van een wenkbrauwlift heeft, dit maakt u tot een goede kandidaat. Een wenkbrauwlift zal altijd voor een goede verbetering zorgen, maar staat niet garant voor perfectie.
Vlak na de wenkbrauwlift is er al enigszins resultaat te zien. Om het resultaat goed te kunnen beoordelen is het van belang dat de zwelling bijna helemaal verdwenen is. Circa 3 maanden na de wenkbrauwlift, wanneer het onderhuids weefsel en de wond geheeld zijn, kan men het uiteindelijke resultaat zien. De littekens worden boven de wenkbrauwen verborgen in een huidplooi als deze aanwezig is, nadat de incisies, gemaakt om de wenkbrauwlift te kunnen uitvoeren zo mooi als maar kan zijn gehecht. De littekens na een wenkbrauwlift kunnen ‘vurig’ van kleur zijn in de eerste maanden na de behandeling. Zij zullen echter steeds meer de natuurlijke kleur van uw huid aannemen tot er niets meer overblijft dan een 5 centimeter lang licht streepje net boven de wenkbrauw.
Drie maanden na de wenkbrauwlift zal er een eindcontrole plaatsvinden. Hierbij zullen er ook nieuwe foto’s voor uw medisch dossier worden gemaakt.

Mogelijke risico’s en complicaties
Net als bij praktisch alle chirurgische ingrepen, bestaat ook bij een wenkbrauwlift het risico van een allergische reactie op de gebruikte verdovingsvloeistoffen, de desinfecteermiddelen en op de pleisters. Er bestaat een zeer kleine kans (1-2%) op een infectie, dit ondanks het feit dat er bij iedere behandeling steriel wordt gewerkt. Er kan sprake zijn van een nabloeding en soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing. Aan een narcose zijn ook minimale risico’s verbonden.
Een typerend risico van een wenkbrauwlift is tijdelijke gevoelloosheid vlak boven de wenkbrauw. Andere mogelijke risico’s kunnen asymmetrie en littekenverdikking zijn.


Nazorg Wenkbrauwlift

Wat te doen en te verwachten na een wenkbrauwlift

Niet alleen naar huis
U kunt na de ingreep gewoon naar huis, maar u mag niet zelf autorijden.

Spoed
U krijgt na de behandeling van ons een afsprakenkaartje mee, waarop uw eerste controle afspraak is vermeld. Ook staan hier 2 telefoonnummers op, waarop wij dagelijks 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar zijn. In geval van spoed na 21.00 uur, neemt u contact op met uw behandelend arts. Hiervoor krijgt u een formulier van bereikbaarheid mee, waarop al onze artsen en telefoonnummers vermeld staan.

Koelen
Het is raadzaam de eerste 24 uur na de operatie zoveel mogelijk te koelen met diepvriesdoperwten. Probeert u zo laat mogelijk naar bed te gaan, zodat u zo lang mogelijk kunt koelen. Als u slaapt, slaap dan lekker door. Wordt u wakker, dan kunt u de erwten nog een keer vervangen.
De dag na de ingreep hoeft u niet meer te koelen, maar als u het prettig vindt, mag het natuurlijk wel. De bloeduitstortingen kunnen door de zwaartekracht naar beneden zakken en tot een week of vier na de operatie zichtbaar blijven.

Pijn en ongemak na de ingreep
U kunt na de operatie enige napijn ondervinden door de zwelling en bloeduitstortingen. Vaak is koelen al voldoende als pijnstilling. Indien dit niet voldoende is voor u, mag u 8 paracetamol per dag à 500mg nemen. Om de 6 uur 2 paracetamol van 500mg zal er voor zorgen dat u een goede bloedspiegel opbouwt, welke het beste helpt in de pijnbestrijding. I.v.m. risico op nabloeding mag u geen aspirine, diclofenac, ibuprofen etc. (Acetylsalicylzuur) gebruiken.

In geval van narcose: u bent de eerste 24 uur ontoerekeningsvatbaar. Dit wil onder andere zeggen dat uw handtekening de eerste 24 uur niet rechtsgeldig is. Wellicht veel belangrijker: zorg ervoor dat u de eerste 24 uur niet alleen bent en ga niet alleen op stap (naar de wc bijvoorbeeld). U zou nog wat duizelig of misselijk kunnen door de narcose die u heeft gehad. Het is belangrijk om voldoende te drinken.

Hygiëne
De dag na de operatie mag u douchen. Op de wond zitten hechtpleisters. Deze mogen niet nat worden, dan laten ze los. De hechtpleisters blijven zitten totdat de hechtingen verwijderd worden.

Beperkingen
Bij het slapen is het raadzaam op uw rug te slapen en gaat u niet te plat liggen (neem een extra kussen of in het geval van een elektrisch bed zet het boveneinde iets omhoog).
De eerste week na de ingreep, moet u rustig aan doen. Zorg dat u geen druk op het hoofd krijgt (bukken, tillen, sporten etc.). U mag wel gewoon wandelen etc., maar rustig aan.

Controle
Na één week komt u terug voor het verwijderen van de hechtingen.