PROM rimpelbehandelingen

Chirurgie – A Klinieken

PROM rimpelbehandelingen

Patient Reported Outcome Measures (PROM)

Bij A Klinieken staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om kwaliteit te waarborgen is het van belang om de resultaten van de geleverde zorg te meten. Dit meten kan door middel van PROM’s.

Wat houdt PROM’s in?
PROM’s zijn vragenlijsten die uw gezondheid in kaart brengen. De vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. PROM vragenlijsten bestaan al langer maar werden tot op heden niet toegepast voor cosmetische behandelingen. De vragenlijsten voor cosmetische behandelingen zijn dan ook aangepast aan de betreffende behandeling.

PROM onderdeel behandeling
Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen. Met deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden omgegaan. Door de resultaten van een grote groep cliënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Door dit inzicht kunnen we de kwaliteit verder verbeteren en zo nodig nog betere voorlichting geven.

 

Prom rimpelbehandeling 2021

Analyse PROM rimpelbehandeling 2021

Een rimpelbehandeling een veel uitgevoerde behandeling binnen A klinieken. Vaak zijn de klachten al jaren aanwezig, en eenmaal de stap gezet, willen veel mensen deze behandeling herhaaldelijk laten uitvoeren. Graag geven wij meer inzicht in de mate waarin klachten kunnen verminderen na een behandeling.

De gezondheid van de cliënten laat verbetering zien na de behandeling.

De grote verschillen zien we toch wel in de maten van hoofdpijn die mensen ervaren, het percentage die aan gaf voor de behandeling altijd hoofdpijnklachten te hebben valt helemaal af terwijl deze voor de behandeling nog 18,2% is. Ook is opmerkelijk te noemen dat de groep cliënten die eerst nog koos voor nooit hoofdpijn maar 9,1% was, deze nu gegroeid is tot 28,6%.

Een belangrijk aspect is het geluksniveau van cliënten. We zien de groepen die meestal of vaak gelukkig zijn groeien met meer dan een kwart. Op de vraag of cliënten minder hebben bereikt ten gevolge van hun lichamelijke gezondheid zegt 41,7% voor de behandeling dat dit inderdaad het geval is. Na de behandeling zegt 84,6% nee, bijna niemand heeft dus minder bereikt na de behandeling ten gevolge van hun lichamelijke gezondheid. Bij 18,2% van de cliënten werden beperkingen waargenomen in werk of bezigheden ten gevolge van hun lichamelijke gezondheid. Na de behandeling is er nog maar bij 9,1% van de ondervraagden sprake van een beperking.

Op de vraag hoe vaak lichamelijke klachten de cliënten hebben gehinderd tijdens activiteiten in de afgelopen weken geeft 14,3 % aan dat dit altijd het geval was, 21,4 % meestal en 14,3% soms. Na de behandeling heeft 58,3% nooit klachten ondervonden in de weken voor de eindcontrole, 8,3% heeft zelden klachten ondervonden en 16,7% soms. We kunnen uit deze uitkomsten opmaken dat, al is een rimpelbehandeling een vrij kleine ingreep, we toch echt mooie resultaten zien.

Privacyvoorkeur centrum

Verplicht

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO-check.

gdpr

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

· Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
· Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat er wordt gebruikt;
· Welke pagina’s er worden bezocht op de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
· Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
· Het meten van de tijdsduur per bezoek;
· Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

_ga, _gat, _gid