Klachten

A Klinieken

Klachten

Klachten

Heeft u vragen of bent u ontevreden?

Laat van u horen!

Neem contact op met uw behandelend arts.

Of leg het probleem voor aan ons klachtenmeldpunt, via het mailadres klachten@aklinieken.nl

of het postadres Reisenakker 2, 6903 ZJ Zevenaar (t.a.v. Klachtenmeldpunt A Klinieken).

U kunt daarvoor dit klachtenformulier gebruiken.

 

Wilt u uw probleem zonder onze tussenkomst voorleggen aan een onafhankelijke instantie?

Wilt u informatie, advies of ondersteuning bij het indienen van uw klacht?

Neem dan contact op met de onafhankelijk klachtenfunctionaris van Klacht&Company

U stuurt het ingevulde klachtenformulier per mail of post naar: aklinieken@klachtencompany.nl of Postbus 3106 2601 DC Delft.

U kunt ook bellen via 088 234 16 30.

 

Uw klacht moet in principe binnen 6 weken zijn afgehandeld.

Bent u ontevreden over de uitkomst? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie.

 

Meer informatie over de klachtenregeling van A Klinieken leest u in de klachtenfolder.