Klachten

Chirurgie – A Klinieken

Klachten

Klachtenbehandeling
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Al onze medewerkers voeren hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met maximale inzet uit. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de manier waarop u bent benaderd. Wij vinden het belangrijk om te weten waarover u ontevreden bent. Dit biedt ons de mogelijkheid om er iets aan te doen en om onze kwaliteit te verbeteren. We willen immers dat u als cliënt tevreden bent en blijft.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Bij voorkeur brengt u uw klacht eerst ter sprake bij uw behandelaar, de betrokken medewerker of hoofd van de afdeling. Samen met u kunnen we dan tot overeenstemming komen. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg.

Als u er met overleg niet uitkomt?
Indien dat naar uw mening geen of onvoldoende resultaat oplevert of u durft dit niet dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van ACCZ | A Klinieken. De klachtfunctionaris zal proberen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Zij is goed op de hoogte van de klachtenregeling. Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht door de klachtenfunctionaris wordt afgehandeld, gaat deze in overleg met de directie van ACCZ | A Klinieken.

Indienen van een klacht

U kunt uw brief, voorzien van uw handtekening, in een gesloten envelop richten aan: ACCZ | A Klinieken, t.a.v. de klachtenfunctionaris Marcellus Emantslaan 1A 9721TK te Groningen. Of per mail sturen naar: klachten@aklinieken.nl. Wilt u uw probleem zonder onze tussenkomst voorleggen aan een onafhankelijke instantie? Wilt u informatie, advies of ondersteuning bij het indienen van uw klacht? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van erisietsmisgegaan.nl:


Onvrede melden

 

Bent u ontevreden over de uitkomst? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie.

Geschillencommissie
Wanneer u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomt ontstaat er een geschil. Deze kan in behandeling genomen worden door de erkende Geschillencommissie Erisietsmisgegaan. De geschillencommissie bestaat uit een aantal leden en is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig over geschillen tussen klinieken en cliënten. De geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Informatie over de geschillencommissie is opvraagbaar.

Registratie van klachten

Klachten van alle locaties worden samen met incidenten en afwijkingen van kwaliteit, geregistreerd en geanalyseerd. Naar aanleiding hiervan vindt zo nodig aanpassing van werkwijzen plaats.

Privacyvoorkeur centrum

Verplicht

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO-check.

gdpr

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

· Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
· Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat er wordt gebruikt;
· Welke pagina’s er worden bezocht op de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
· Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
· Het meten van de tijdsduur per bezoek;
· Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

_ga, _gat, _gid