Tepelcorrectie

Borsten

Tepelcorrectie


De benaming ‘tepel’ wordt over het algemeen gebruikt voor het uitstekende gedeelte (de tepel) en de donkere cirkel eromheen (de tepelhof). Door het gebruik van verschillende vormen van tepelcorrecties, is het bij A Klinieken mogelijk om de bestaande vorm en afmeting van uw tepels te verbeteren of te verfraaien.
Bij de meeste vrouwen heeft een tepelhof een diameter van circa 4,5 centimeter. Als u problemen heeft met de grootte, of u vindt de vorm van uw tepelhof storend, dan kan een mogelijke oplossing een tepelcorrectie zijn. Ditzelfde geldt voor de vrouwen die last hebben van een ingetrokken tepel (ca. 2%), ook dit kan middels een tepelcorrectie gecorrigeerd worden.

Het consult
In de consultafspraak komt alles wat met een tepelcorrectie te maken heeft aan bod. Er wordt bekeken welke methode voor u het best is, wat u van het eindresultaat kunt verwachten, wat de mogelijke risico’s zijn en wat de nazorg inhoudt. Bij A Klinieken krijgt u altijd een eerlijke en duidelijke voorlichting over de behandeling en het tijdsbestek na de tepelcorrectie.
Gedurende deze afspraak zal de plastisch chirurg middels vragen over uw gezondheid, uw medicijngebruik en uw medische achtergrond beoordelen of u voor een tepelcorrectie een geschikt kandidaat bent. Als u gebruik maakt van bloed verdunnende medicijnen zoals Marcoumar of andere coumarine preparaten, dan is het erg belangrijk dat u dit meldt tijdens het consult. Dit is omdat met deze medicijnen namelijk, na toestemming van de voorschrijvende arts, minimaal een week voor de daadwerkelijke tepelcorrectie gestopt dient te worden.

Verwachtingen
Het is voor de chirurg belangrijk om te weten wat uw eigen wensen en verwachtingen zijn van een tepelcorrectie. De chirurg kan zo duidelijk aangeven of een tepelcorrectie kan voldoen aan uw verwachtingen en ook of het misschien beter is om de tepelcorrectie te combineren met een andere behandelmethode. Kortom, er wordt bekeken hoe een tepelcorrectie in uw specifieke situatie de mooiste verfraaiing kan geven door middel van de beste uitvoering. Onze vrouwelijke medisch consulente zal u, met betrekking tot het voorzorg- en het nazorgtraject en de controles, van alle benodigde informatie voorzien. Mocht u na dit consult besluiten tot het laten uitvoeren van een tepelcorrectie, dan wordt alle informatie die is besproken in een behandelingsovereenkomst vastgelegd en door u als de plastisch chirurg ondertekend.

De behandeling
Er zullen, voor uw medisch dossier, voorafgaand aan de tepelcorrectie foto’s worden gemaakt. Vervolgens zal de chirurg op de tepel aftekenen waar de incisies voor de tepelcorrectie gemaakt zullen gaan worden. Daarna zal hij de behandeling uitvoeren zoals met u, tijdens het consult, is besproken. Mocht het bij de tepelcorrectie om een ingetrokken tepel gaan, dan zal de chirurg de melkgangetjes die de tepel naar binnen trekken losmaken.

Wat gebeurt er bij een tepelhofverkleining?
Indien het een tepelhofverkleining betreft, dan zal een deel van de gepigmenteerde huid rondom de tepel weggehaald worden. Dit zal de chirurg doen middels een incisie rond de buitenkant van de tepelhof. Een andere methode is dat hij een incisie maakt rond de tepel. Indien een tepelhof gezwollen is, dan kan de tepelcorrectie worden uitgevoerd door de verwijdering van het onderhuidse klierweefsel. De hechtingen na een tepelcorrectie worden aangebracht met zeer dun hechtmateriaal wat deels zelf oplost. De resterende hechtingen na een tepelcorrectie zullen 1 week na de behandeling worden verwijderd. De totale ingreep zal maximaal 1 uur duren. U zult, totdat u de kliniek verlaat, worden begeleid door zowel een verpleegkundige, door de anesthesioloog die u verdooft heeft en door de chirurg die de tepelcorrectie heeft uitgevoerd.

Welke verdoving wordt er gebruikt?
De manier van verdoven verschilt en is afhankelijk van de soort tepelcorrectie. Als het een ingetrokken tepel of een tepelhofverkleining betreft, dan vindt de tepelcorrectie over het algemeen plaats onder plaatselijke verdoving. Als u dat wilt, kunnen deze tepelcorrecties echter ook onder narcose worden uitgevoerd. Indien het bij de tepelcorrectie gaat om een behandeling, gecombineerd met een borstlift, dan zult u altijd onder volledige narcose geopereerd worden.
Het is natuurlijk mogelijk dat u opziet tegen een narcose bij een tepelcorrectie, bijvoorbeeld doordat u achteraf naar wordt. Bij A Klinieken werken wij met speciale narcosemiddelen. Deze narcosemiddelen zorgen ervoor dat u niet misselijk wordt na de verdoving.

Wat gebeurt er na de ingreep?
Het is normaal dat u zich slap en moe voelt als u bijkomt uit de narcose na een tepelcorrectie. Iedereen reageert anders op een narcose, maar doordat wij werken met speciale narcosemiddelen is de kans minimaal dat u misselijk bent. Zodra de plastisch chirurg en de anesthesioloog het verantwoord vinden kunt u naar huis gaan. Dit is meestal enkele uren na de tepelcorrectie. Het is wel verstandig ervoor te zorgen dat er iemand is die u naar huis kan rijden. Dit mag u zelf namelijk niet na een tepelcorrectie. U krijgt van ons een recept mee, waarmee u pijnstillers en middelen tegen de zwelling kunt halen.

De napijn en het herstel
In het begin zal het behandelde gebied er, na een tepelcorrectie, gezwollen uitzien en komen er mogelijk bloeduitstortingen voor. Drie dagen na de tepelcorrectie zullen deze echter geleidelijk wegtrekken. Na 1 week wordt u verwacht voor controle en zullen de hechtingen verwijderd worden. Het is belangrijk om de eerste dag na de tepelcorrectie geen zwaar lichamelijk werk te verrichten, maar rust te houden. Er mag namelijk niet te veel spanning of druk op het behandelde gebied worden uitgeoefend.
Twee dagen na de tepelcorrectie gaan de meeste mensen weer aan het werk. U zult merken dat de zwelling vanzelf steeds minder wordt. De littekens van de tepelcorrectie kunnen ‘vurig’ van kleur zijn in de eerste maanden. Daarna zullen ze echter steeds meer de natuurlijke kleur van uw huid aannemen en vervagen. In verband met “inbranden” en de daardoor grotere zichtbaarheid, is het belangrijk dat u de littekens het eerste jaar na de tepelcorrectie niet aan de zon blootstelt. U kunt ze het beste bedekt houden. Pas na één jaar mag u de littekens, met mate, aan zonlicht blootstellen. Hierdoor zullen ze ook minder snel zichtbaar worden.

Het resultaat
Er zal door de behandelende chirurg altijd getracht worden om de melkklieren niet te beschadigen bij een tepelcorrectie zodat er nog steeds borstvoeding gegeven kan worden. Dit doet hij door de tepel niet te verwijderen van de steel, echter 100% garanderen kunnen wij dit nooit bij een tepelcorrectie.
Al trekken de littekens na een tepelcorrectie meer en meer weg na verloop van tijd, zichtbaar zullen ze altijd blijven en het is belangrijk dat u daar van bewust bent. Na 3 maanden zal de eindcontrole plaatsvinden waarbij er nieuwe foto’s worden gemaakt voor in uw medisch dossier.

De risico’s en mogelijke complicaties
Net als bij praktisch alle chirurgische ingrepen, bestaat ook bij een tepelcorrectie het risico van een allergische reactie op de gebruikte verdovingsvloeistoffen, de desinfecteermiddelen en op de pleisters. Er bestaat een zeer kleine kans (1-2%) op een infectie, dit ondanks het feit dat er bij iedere behandeling, dus ook bij een tepelcorrectie, steriel wordt gewerkt. Af en toe is er, vooral bij mensen die roken, sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding, zo ook bij een tepelcorrectie. Om dit te voorkomen is ons dringend advies om minimaal vier weken voor de ingreep te stoppen en ook de vier weken na de ingreep niet te roken.
Rimpeling van de huid rond het litteken en het wijken van de huidranden zijn specifiekere risico’s na een tepelcorrectie. Dit hoeft geen negatieve invloed te hebben op het eindresultaat na een tepelcorrectie, het herstel kan hierdoor wel iets meer tijd nodig hebben. Een verminderd vermogen tot het geven van borstvoeding (soms zelfs onvermogen), gevoelloosheid van de tepels en sterk verdikte littekens (Hypertrofische littekenvorming) zijn andere risico’s die kunnen voorkomen.