Oorcorrectie

Hoofd & Hals

Behandelinformatie oorcorrectie

Algemeen
Afwijkende oren zoals flaporen en zeiloren zijn een veelvoorkomend iets. Deze afwijkende vorm van het oor wordt over het algemeen veroorzaakt door een misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp welke is aangeboren. Het “afstaan” van de oren kan door veel verschillende variaties van oorafwijkingen veroorzaakt worden.

Door middel van plastische chirurgie kan er vanaf de leeftijd van 5 a 6 jaar een oorcorrectie worden toegepast om afstaande oren of flaporen te corrigeren. De meeste kinderen met een afwijkende stand van de oren worden hier op deze leeftijd ook bewust van doordat zij hierdoor anders (negatief) behandeld worden. Over het algemeen leren kinderen hoe ze hiermee om moeten gaan. De laatste tijd is er echter een stijgende lijn te zien in het aantal mensen wat op latere leeftijd alsnog besluit om een oorcorrectie te laten uitvoeren. De behandelende specialist zal in een persoonlijk gesprek met u bekijken welke techniek er gebruikt moet worden om uw probleem middels een oorcorrectie te verhelpen en een fraai resultaat te behalen.

Een oorcorrectie, de behandeling
Een oorcorrectie wordt in de medische wereld otoplastiek genoemd, waarbij Oto staat voor oor en plastiek staat voor plastische chirurgie. De behandeltijd van een oorcorrectie zal circa 1 uur bedragen en kan onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. Bij kinderen vindt een oorcorrectie over het algemeen onder volledige narcose plaats.

Er zal bij een oorcorrectie worden begonnen met het maken van een incisie aan de achterkant van het oor. Welke techniek er verder gebruikt wordt, word bepaald door het probleem. Vervolgens wordt het kraakbenige oor skelet behandeld en/of omgevouwen, waarbij vaak ook achter het oor wat huid wordt verwijderd. Hierna wordt de ontstane wond gesloten met hechtingen die zelf oplosbaar zijn.

Na een oorcorrectie behandeling
Na de oorcorrectie wordt er een strak verband (een zogenaamde tulband) aangebracht om uw hoofd. Deze moet een week blijven zitten. U zult dus een week moet afzien van het wassen van uw haar. Na verwijdering van het verband moet u, afhankelijk van de soort ingreep, tot 6 weken na de ingreep een haarband (tenniszweetband) dragen om uw oren te beschermen.

Wees na het verwijderen van het verband altijd voorzichtig met uw oren. Wij raden u aan contactsporten nog 4 tot 6 weken na verwijdering van het verband te vermijden. De oorschelpen kunnen 6 tot 8 weken wat rood, gevoelig en gezwollen blijven. Dit zal na verloop van tijd vanzelf overgaan.

Mogelijke risico’s behorend bij een oorcorrectie
Bij het corrigeren van afstaande oren horen dezelfde risico’s als bij iedere andere vorm van een oorcorrectie. Hoe weinig het ook voorkomt, er bestaat bij een oorcorrectie altijd een kleine kans op een infectie of een nabloeding.

Het eindresultaat
Na een oorcorrectie zijn de resultaten meestal fraai en mooi. Het nadeel van kraakbeen is dat het soms probeert om zijn oude vorm weer aan te nemen, het is dan ook een hardnekkig weefsel. Het is onmogelijk om vooraf te garanderen dat de oren na een oorcorrectie goed zullen blijven staan en hun symmetrie zullen behouden. Het komt voor dat er later nogmaals een nieuwe oorcorrectie toegepast moet worden. Ook dan kan er geen garantie op symmetrie gegeven worden.

Verwachtingen betreffende een oorcorrectie
Als u een oorcorrectie overweegt om uw oren recht te laten zetten, dan is een realistische verwachting van het eindresultaat zeker van belang. Perfectie kunt u niet verwachten, wel een significante verbetering als het om de stand van de oren gaat. Het is praktisch onmogelijk om absolute symmetrie van de stand van de oren te verwachten na een oorcorrectie. U moet zich er van bewust zijn dat u een blijvend litteken achter uw oren zult houden, deze zullen echter door de plaatsing over het algemeen niet opvallen.

Indien u, na het doornemen van deze informatie, nog vragen hebt met betrekking tot een oorcorrectie, dan kunt u deze het beste opschrijven en meenemen naar het consult. De behandelende chirurg zal deze dan tijdens het consult met u doorlopen.


Nazorginformatie oorcorrectie

WAT TE DOEN EN TE VERWACHTEN NA EEN OORCORRECTIE

Niet alleen naar huis
U kunt na de ingreep gewoon naar huis, maar u mag niet zelf autorijden.

Spoed
U krijgt na de behandeling van ons een afsprakenkaartje mee,  waarop uw eerste controle afspraak is vermeld. Ook staan hier 2 telefoonnummers op, waarop wij dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar zijn. In geval van spoed na 21.00 uur neemt u contact op met uw behandelend arts. Hiervoor krijgt u een formulier van bereikbaarheid mee, waarop al onze artsen en telefoonnummers vermeld staan.

Pijn en ongemak na de ingreep
U kunt na de operatie enige napijn ondervinden door de zwelling en bloeduitstortingen. Vaak is een lichte pijnstiller hiervoor voldoende. Om de pijn te bestrijden mag u 8 paracetamol per dag à 500mg. Om de 6 uur 2 paracetamol van 500mg zal er voor zorgen dat u een goede bloedspiegel opbouwt, welke het beste helpt in de pijnbestrijding. I.v.m. risico op nabloeding mag u geen aspirine, diclofenac, ibuprofen etc. (Acetylsalicylzuur) gebruiken.

In geval van narcose: u bent de eerste 24 uur, volgens de wet,  ontoerekeningsvatbaar. Dat wil onder andere zeggen dat uw handtekening de eerste 24 uur niet rechtsgeldig is. Wellicht veel belangrijker: zorg ervoor dat u de eerste 24 uur niet alleen bent en ga niet alleen op stap (naar de wc bijvoorbeeld). U zou nog wat duizelig of misselijk kunnen worden door de narcose die u heeft gehad. Het is belangrijk om voldoende te drinken.

Oorschelpen kunnen 6 tot 8 weken wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Dit zal geleidelijk aan verdwijnen.

Hygiëne
De dag na de ingreep mag u douchen. Het verband om uw hoofd moet echter een week blijven zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke zult u dus een poosje moeten uitstellen.

Drukkleding / verband
Na de oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenaamde tulband) om uw hoofd heen. Deze moet een week blijven zitten. Na verwijdering van het verband moet u, afhankelijk van de soort ingreep, tot 6 weken na de ingreep een haarband (tenniszweetband) dragen ter bescherming van uw oren.

Beperkingen
Wees na het verwijderen van het verband ook overdag voorzichtig met uw oren. Wij raden u aan contactsporten nog  4 tot 6 weken te vermijden na het verwijderen van het verband.

Controle
Een week na de behandeling komt u terug naar de kliniek voor het verwijderen van het verband en de wondcontrole. De hechtingen worden verwijderd tussen 1 en 2 weken na de ingreep.