PROM Borstvergroting

Chirurgie – A Klinieken

PROM Borstvergroting

Patient Reported Outcome Measures (PROM)

Bij A Klinieken staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om kwaliteit te waarborgen is het van belang om de resultaten van de geleverde zorg te meten. Dit meten kan door middel van PROM’s.

Wat houdt PROM’s in?
PROM’s zijn vragenlijsten die uw gezondheid in kaart brengen. De vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. PROM vragenlijsten bestaan al langer maar werden tot op heden niet toegepast voor cosmetische behandelingen. De vragenlijsten voor cosmetische behandelingen zijn dan ook aangepast aan de betreffende behandeling.

PROM onderdeel behandeling
Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen. Met deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden omgegaan. Door de resultaten van een grote groep cliënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Door dit inzicht kunnen we de kwaliteit verder verbeteren en zo nodig nog betere voorlichting geven.

PROM Borstvergroting 2021

Analyse PROM borstvergroting 2021

Dit jaar hebben we gekozen om te kijken naar de uitkomsten na een behandeling borstvergroting.

Ten aanzien van de algemene gezondheid zijn er geen veranderingen waargenomen voor en na de operatie. Opvallend is de uitkomst in een beperking ten aanzien van het kleden. Voor de operatie geeft 50% aan een beetje beperkt te zijn en 25% ernstig beperkt te zijn, na de operatie heeft niemand nog een beperking ten aanzien van het kleden. Ook bij het sporten zien we verschillen na de operatie. Voor de operatie is 22,2%  beperkt tijdens het sporten en 77,8% geeft aan geen beperking te hebben. Na de operatie is 100% helemaal niet beperkt. Bij geslachtsgemeenschap had 8,3% voor de behandeling geen beperkingen dit is na de behandeling 60%! Op de vraag of de cliënt in de afgelopen 4 weken verdrietig was, geeft 11,1% voor de operatie aan vaak verdrietig te zijn en 33,3% soms, na de operatie is nog maar 26,6% soms verdrietig. We zien ook een vooruitgang ten aanzien van lichamelijke klachten bij activiteiten.

Uit de rapportage is duidelijk naar voren gekomen dat er met name een groot verschil is ten aanzien van het kleden. Cliënten vinden het voor de operatie vaak lastig zich te kleden, na de operatie blijkt dit een stuk beter te gaan en blijkt niemand hier nog klachten van te ondervinden. Na de operatie blijkt er ook sprake van minder schaamte bij de geslachtsgemeenschap. We kunnen concluderen dat de cliënten die komen voor een borstvergroting niet zo zeer komen vanwege lichamelijke klachten, zij voelen zich met name zelfverzekerder en zitten beter in hun vel na de operatie.