Liposuctie / Liposculpture

Lichaam

Liposuctie / Liposculpture


liposuctieAls u een liposuctie / liposculpture behandeling overweegt, krijgt u vooraf een uitgebreid persoonlijk gesprek met onze plastisch chirurg om te bepalen of u een geschikte kandidaat bent om een liposuctie / liposculpture behandeling te ondergaan. Er zal gesproken worden over de te gebruiken methode, de eventuele risico’s en complicaties die er mogelijk zouden kunnen optreden en natuurlijk welk resultaat u mag verwachten van een liposuctie / liposculpture behandeling.

Onder lokale verdoving, met tumescent vloeistof
Door de toepassing van liposuctie / liposculpture is het mogelijk, om plaatselijke vetophopingen die door bijvoorbeeld diëten en sport niet verdwijnen, alsnog definitief te verwijderen en de contouren van bepaalde lichaamsdelen opnieuw vorm te geven. Ondanks dat liposuctie / liposculpture binnen de plastische en cosmetische sector vrij nieuw is, zijn er in relatief korte tijd al veel vorderingen gemaakt.
Een liposuctie / liposculpture behandeling vindt bij A Klinieken onder lokale verdoving plaats. Een volledige narcose, met alle daaraan verbonden voor- en nadelen, is bij een liposuctie / liposculpture behandeling niet nodig, maar wel mogelijk.
Tijdens het eerste consult over de liposuctie / liposculpture zal er gevraagd worden naar eventuele (vroegere) ziektes, het gebruik van medicijnen en aanwezige allergieën. Deze belangrijke informatie hebben wij nodig om de risico’s, verbonden aan een liposuctie / liposculpture behandeling, zo klein mogelijk te houden.
Als u gebruik maakt van bloed verdunnende medicijnen zoals Marcoumar of andere coumarine preparaten, dan is het belangrijk dat u dit meldt tijdens het eerste consult voor een liposuctie / liposculpture, dit omdat deze medicijnen namelijk, na toestemming van de voorschrijvende arts, tijdelijk gestaakt dienen te worden.

Hoe ziet de behandeling eruit

Bij een liposuctie / liposculpture behandeling met tumescent vloeistof, worden er kleine incisies gemaakt van 3 tot 4 mm groot. Via deze incisies wordt er met een lange, dunne stompe naald meerdere tunnels gemaakt in het onderhuidse vetweefsel om het aanwezige vet vloeibaarder te maken zodat de vetcellen vervolgens beter verwijderd kunnen worden. Deze tunnels zullen tijdens het genezingsproces na de liposuctie / liposculpture samentrekken en krimpen waardoor ook de huid samengetrokken wordt. Tijdens een liposuctie / liposculpture behandeling verwijderde vetcellen kunnen niet meer opnieuw aangemaakt worden. Na een aantal weken zullen de gemaakte incisies voor de liposuctie / liposculpture behandeling praktisch verdwenen zijn.

De behandeldag

Het is gewoon toegestaan om op de dag van de liposuctie / liposculpture behandeling te eten of drinken. Het wordt door ons zelfs aangeraden om op deze dag een licht ontbijt of een lichte lunch te nuttigen. Het drinken van alcohol en het gebruik van een bodylotion zijn niet toegestaan op de dag van de liposuctie / liposculpture behandeling. De liposuctie / liposculpture behandeling begint met de desinfectie en het aftekenen van de te behandelen zones. Vervolgens worden er foto’s van u gemaakt voor in uw medisch dossier en kunt u plaatsnemen in de behandelstoel. U wordt lokaal verdoofd met een verdovingsmiddel op de plaatsen waar de incisies voor de liposuctie / liposculpture zullen worden gemaakt, waarna de tumescent vloeistof ingespoten wordt in het onderhuidse vetweefsel. Hier voelt u nagenoeg niets van. Indien de te behandelen zone tijdens de liposuctie / liposculpture behandeling alsnog gevoelig blijkt te zijn, dan wordt er direct extra tumescent-vloeistof ingespoten. Dit kan op ieder moment.

De behandeling

Als de plastisch chirurg klaar is met de liposuctie / liposculpture behandeling, zal hij u vragen om naast de behandelstoel te gaan staan om het eindresultaat te bekijken en indien nodig nog wat aanpassingen te verrichten. Voor u bestaat dan soms al de mogelijkheid om enigermate te kunnen zien hoe het eindresultaat van de liposuctie / liposculpture behandeling zal zijn. Als de plastisch chirurg tevreden is met het resultaat zullen de openingen, die gebruikt zijn om tijdens de liposuctie / liposculpture het overtollige vet te verwijderen, worden afgedekt met verband en wordt u een drukpak aangetrokken. Dit drukpak dient ervoor om het onderhuidse weefsel weer aan elkaar te hechten, zodat er geen opeenhopingen van vocht ontstaan in de smalle tunnels die zijn ontstaan tijdens de liposuctie / liposculpture behandeling.

Na de behandeling

Na de liposuctie / liposculpture behandeling zal, door het uitwerken van de plaatselijke verdoving, uw gevoel langzamerhand weer terugkomen. Dit is ook de fase waarin er lichte pijn kan gaan optreden. Vaak is een lichte pijnstiller hiervoor voldoende. Om de pijn te bestrijden mag u 8 paracetamol per dag à 500mg. Om de 6 uur 2 paracetamol van 500mg zal er voor zorgen dat u een goede bloedspiegel opbouwt, welke het beste helpt in de pijnbestrijding. In verband met het risico op een nabloeding mag u geen aspirine, diclofenac, ibuprofen etc. (Acetylsalicylzuur) gebruiken.
De mensen die een liposuctie / liposculpture behandeling met tumescent vloeistof hebben ondergaan voelen zich hierna fit en goed. Door deze manier van verdoven heeft u geen last van de bijwerkingen die eventueel bij een narcose op kunnen treden. Het is wel van belang dat u zorgt dat er iemand beschikbaar is om u naar huis te rijden na de liposuctie / liposculpture behandeling, zelf autorijden is niet toegestaan. In verband met trombosegevaar is het aan te raden om bij een lange autorit na een liposuctie / liposculpture behandeling enkele keren te stoppen om een wandelingetje te maken.

Na een liposuctie / liposculpture behandeling zult u, door de nog aanwezige tumescent vloeistof, het verband en het drukpak wat u draagt, wat dikker zijn. U kunt dan ook het beste gemakkelijke, wat losser zittende kleding aantrekken op de dag van de liposuctie / liposculpture behandeling, zoals een joggingpak. Het is verstandig om een extra onderbroek mee te nemen. De eerste 24 uur na de ingreep kunt u tumescent vloeistof lekken. Wij raden u dan ook aan gemakkelijke en goed uitwasbare kleding te dragen. Deze vloeistof kan er roze uitzien. Schrikt u hier niet van.

Het eindresultaat

De door de liposuctie / liposculpture behandeling verwijderde vetcellen worden door het lichaam niet vervangen door nieuwe vetcellen. Indien er zich, na de liposuctie (liposculpture) behandeling, gewichtsveranderingen voordoen, dan zal het nieuwe lichaamscontour verhoudingsgewijs veranderen. Het opnieuw ontstaan van bijvoorbeeld een al behandelde ‘rijbroek’ is na een liposuctie / liposculpture behandeling niet meer mogelijk. Het resultaat na een liposuctie / liposculpture behandeling kan een significante verbetering geven en uw figuur zal dus beduidend mooier zijn, maar de verwachting om direct een droomfiguur te hebben is natuurlijk niet realistisch. Door een liposuctie (liposculpture) behandeling kan cellulite verminderen.

Risico’s en complicaties

Het is mogelijk dat er, net als bij iedere andere behandeling, ook na een liposuctie / liposculpture behandeling bijwerkingen en complicaties kunnen optreden. Enkele voorbeelden van mogelijke complicaties zijn: een doof gevoel van de huid, zwellingen en bloeduitstortingen (tijdelijk). Er kunnen ook kleine onregelmatigheden optreden na een liposuctie / liposculpture behandeling. De kans hierop is beduidend minder dankzij de toepassing van een nieuwe operatie techniek, in combinatie met voldoende massage. Uiterst zeldzaam(minder dan 0,1%) komen er zwaardere complicaties voor zoals longembolie, bloedingen, de eerder genoemde trombose of infecties.

De periode na de ingreep

De dag na de ingreep mag u gewoon douchen. Eventuele gaasjes kunt u vervangen door nieuwe. Gedurende de eerste twee weken na de liposuctie / liposculpture behandeling draagt u dag en nacht de drukkleding. Daarna nog 4 weken halve dagen (12 uur), dus overdag of ’s nachts. Indien u aan uw buik behandeld bent, dient u de drukkleding gedurende de avond en nacht te dragen om te voorkomen dat uw buikspieren verzwakt raken. De drukkleding voorkomt dat er vochtophoping ontstaat.
Het is verstandig de eerste twee weken na de liposuctie / liposculpture behandeling niet te sporten vanwege de verhoogde kans op reactieve vochtophopingen. Daarna mag u sporten met uw drukkleding aan. 6 Weken na de liposuctie / liposculpture behandeling mag u weer sporten zonder drukkleding. Wij raden u wel aan in beweging te blijven. Dit is erg belangrijk zodat de infiltratievloeistof door het lichaam afgevoerd kan worden. Een kleine wandeling is dan ook aan te bevelen.
Na een liposuctie / liposculpture behandeling is het belangrijk om veel vloeistoffen zoals vruchtensap, limonade, water en bijvoorbeeld kruidenthee te gebruiken. Het gebruik van alcohol is na een liposuctie / liposculpture behandeling niet toegestaan.
Bij een lange autorit na een liposuctie / liposculpture behandeling raden wij aan om ieder uur uit te stappen om even de benen te strekken i.v.m. trombose gevaar. De dag na de liposuctie / liposculpture behandeling mag u weer zelf autorijden.
De meeste cliënten hervatten 1 a 2 dagen na een liposuctie / liposculpture behandeling hun werkzaamheden weer, maar het is niet vreemd indien u uzelf nog enkele extra dagen rust gunt.
Anderhalve week na de liposuctie / liposculpture behandeling start u met de massage. Tegen de pijngrens aan, in alle richtingen. Het is raadzaam in ieder geval 6 tot 8 weken te masseren. Het masseren heeft effect tot een half jaar na de behandeling. Krijgt u na de liposuctie / liposculpture behandeling last van hevige pijn, bloedingen of koorts neemt u dan direct contact op met de kliniek.
U krijgt na de liposuctie / liposculpture behandeling van ons een afsprakenkaartje mee, waarop uw eerste controle afspraak is vermeld. Ook staan hier 2 telefoonnummers op, waarop wij dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar zijn. In geval van spoed na 21.00 uur neemt u contact op met uw behandelende arts. Hiervoor krijgt u een formulier van bereikbaarheid mee, waarop al onze artsen en telefoonnummers vermeld staan.


Nazorg Liposuctie

U kunt direct na de behandeling gewoon naar huis, maar u mag niet zelf autorijden. U moet dus zorgen dat er iemand met u mee gaat of u ophaalt.

Pijn en ongemak na de ingreep

U kunt na de operatie enige napijn ondervinden door de zwelling en bloeduitstortingen. Vaak is een lichte pijnstiller hiervoor voldoende. Om de pijn te bestrijden mag u 8 paracetamol per dag à 500mg. Om de 6 uur 2 paracetamol van 500mg zal er voor zorgen dat u een goede bloedspiegel opbouwt, welke het beste helpt in de pijnbestrijding. I.v.m. risico op nabloeding mag u geen aspirine, diclofenac, ibuprofen etc. (Acetylsalicylzuur) gebruiken.

De eerste 24 uur na de behandeling kunt u infiltratievloeistof lekken. Wij raden u aan gemakkelijke en goed uitwasbare kleding te dragen. Deze vloeistof kan er rood uitzien, schrikt u hier niet van.

In geval van narcose: u bent de eerste 24 uur, volgens de wet,  ontoerekeningsvatbaar. Dat wil onder andere zeggen dat uw handtekening de eerste 24 uur niet rechtsgeldig is. Wellicht veel belangrijker: zorg ervoor dat u eerste 24 uur niet alleen bent en ga niet alleen op stap (naar de wc bijvoorbeeld). U zou nog wat duizelig of misselijk kunnen worden door de narcose die u heeft gehad. Het is belangrijk om voldoende te drinken. De dagen na de behandeling kan het behandelde gebied beurs voelen, dit is volstrekt normaal, dit gevoel zal na enkele dagen afnemen.

Hygiëne

De dag na de behandeling mag u gewoon douchen. Eventuele gaasjes kunt u vervangen door nieuwe.

Drukkleding

Gedurende twee weken draagt u dag en nacht de drukkleding. Daarna nog 4 weken 12 uur per dag, dus overdag of ’s nachts.
Indien u aan uw buik behandeld bent, dient u de drukkleding in de avond en nacht te dragen om te voorkomen dat uw buikspieren verzwakt raken.
De drukkleding voorkomt dat er vochtophoping ontstaat.

Beperkingen

U mag de eerste twee weken na de behandeling niet sporten. Daarna mag u sporten met uw drukkleding aan. Na 6 weken mag u weer sporten zonder drukkleding.
Wij raden u wel aan in beweging te blijven. Dit is erg belangrijk zodat de infiltratievloeistof door het lichaam afgevoerd wordt. Een kleine wandeling is dan ook aan te bevelen.

Een lange autorit na de operatie raden wij af i.v.m. trombose gevaar.
De dag na de behandeling mag u weer autorijden. Wij raden u aan ieder uur uit te stappen om even de benen te strekken.

Masseren

Anderhalve week na de behandeling start u met de massage. Tegen de pijngrens aan, in alle richtingen. Het is raadzaam in ieder geval 6 tot 8 weken te masseren. Het masseren heeft effect tot een half jaar na de behandeling.

Controle

Twee tot drie weken na de behandeling komt u terug naar de kliniek voor een controle. De eindcontrole zal ongeveer 12 weken na de behandeling plaatsvinden. Indien gewenst mag u tussentijds of na deze 12 weken uiteraard langskomen voor een extra controle.

Spoed

U krijgt na de behandeling van ons een afsprakenkaartje mee waarop uw eerste controle afspraak is vermeld. Hierop staan 2 telefoonnummers, waarop wij 7 dagen per week, van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar zijn. In geval van spoed, na 21.00 uur neemt u contact op met uw behandelend arts. Hiervoor krijgt u een bereikbaarheidsbrochure mee, waarop het spoednummer van onze plastisch chirurgen vermeld staat.