Borstverkleining

Borsten

Borstverkleining


Borstverkleiningen behoren in Nederland tot het meest voorkomende type van borstoperaties. (Eventueel in combinatie met een lift.) Een borstverkleining is een wens die dus bij veel vrouwen leeft. Hierbij zijn ‘functionele klachten’ vaak de primaire reden van de wens tot borstverkleining. Een borstverkleining kan een probleem met te grote, zware en/of hangende borsten dan verhelpen.

Indicaties
Een wens tot een borstverkleining is vaak het gevolg van overlast van te grote, zware en/of hangende borsten. Ook een slechte lichaamshouding kan het gevolg zijn van te grote borsten en dus een indicatie vormen voor een borstverkleining. Door het abnormaal zware gewicht van de borsten, eventueel in combinatie met een forse hang van deze borsten, kunnen rug-, schouder- en/of nekklachten ontstaan. Een borstverkleining kan dan een oplossing bieden. Te grote, zware en/of hangende borsten worden vaak gezien na zowel gewichtstoename als na gewichtsafname. Hang van de borsten (na flink afvallen of zwangerschap(-pen)) verergeren dit probleem. Dit zal dus vaak eerder naar een wens tot borstverkleining leiden. Het abnormale (grote) model van de borsten kan als afstotend of beschamend ervaren worden en als indicatie worden aangegeven ter motivatie van een borstverkleining. Indien er voornamelijk sprake is van verslapte borsten zonder toegenomen gewicht van deze borsten, dan zijn de problemen vaak puur van psychische aard. Dan is een borstlift eerder de aangewezen oplossing dan een borstverkleining.

De verwachtingen
Bij een borstverkleining wordt er zowel klier- als vetachtig borstweefsel verwijderd. Als de tepelhof ook ‘aan de grote kant” is, wordt deze, bij een borstverkleining, ook verkleind. Naast het klierweefsel wordt er ook huid verwijderd. Dit levert, bij een borstverkleining ook een lift van de borsten op. Er mag zeker worden verwacht dat een borstverkleining een positieve invloed heeft op de ‘aantrekkelijkheid’ van de borsten. Tegenover het minder zwaar en aantrekkelijker maken qua vorm, staat dat een borstverkleining altijd gepaard gaat met littekens. Hierbij komt, afhankelijk van de benodigde techniek van de borstverkleining, eventueel (deels) verlies van het gevoel van tepel/tepelhof. Het is ook niet reëel van een borstverkleining te verwachten dat het de oplossing biedt voor (alle) eventuele sociale, relationele en/of seksuele problemen.

Afwegingen voor een borstverkleining
Bij een borstverkleining moet onvrede met de te grote hoeveelheid borsten voldoende groot zijn om de beslissing te nemen een borstverkleining ook te laten uitvoeren. Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren over alles wat u wilt weten over een borstverkleining. Hierbij moeten de voordelen van een borstverkleining goed afgewogen worden tegen de nadelen en de eventuele risico’s en /of complicaties.

Voordelen
• de borsten minder groot worden.
• de borsten minder zwaar worden.
• na een borstverkleining worden de borsten veelal ‘aantrekkelijker’ qua vorm.
• na een borstverkleining is de tepelhof meestal verkleind en daarmee beter in verhouding met de (nieuwe) borst.
• bij een borstverkleining is er na de operatie doorgaans sprake van een vermindering van rug -en/of nekklachten.
• vrouwen geven na een borstverkleining aan dat er, door de borstverkleining, een beduidende vermindering is van striemende BH bandjes.

Nadelen
• na een borstverkleining is er sprake van blijvende littekens.
• afhankelijk van het type borstverkleining kan de hoeveelheid littekens aanzienlijk zijn (ankervormig patroon).
• het gevoel van de tepel/tepelhof is verminderd, maar meestal volledig verdwenen na een borstverkleining.
• zoals bij elke operatieve procedure zijn er risico’s verbonden aan een borstverkleining en bestaat de kans op complicaties.

Risico’s en complicaties die kunnen optreden
Tijdens het genezingsproces van de littekens van de borstverkleining kan er sprake zijn van een verstoorde wondgenezing. Soms is er na de borstverkleining sprake van hypertrofische (overmatige littekenvorming) littekens. Als er sprake is van een ernstiger gestoorde wondgenezing na de borstverkleining, kan dit leiden tot enige afsterving van een hoeveelheid aan weefsel (wat weer leidt tot een langer helingsproces), eventuele korstvorming en een meer blijvende zichtbaarheid van de littekens. Zoals bij iedere operatieve ingreep aan twee zijden kan er ook na een borstverkleining sprake zijn van asymmetrie. Niet in de laatste plaats omdat de borsten van een vrouw nooit exact symmetrisch zijn. Het is dan ook niet reëel om absolute symmetrie te verwachten na een borstverkleining. Hoe steriel er ook gewerkt wordt, er bestaat altijd een kleine kans op het optreden van infecties. Indien er, na een operatie sprake is van wondvochtproductie, dan is dit meestal gewoon wondvocht. Soms is dit gemengd met enkele afgestorven vetcellen.
Een nabloeding is een complicatie die na elke operatie, dus ook na een borstverkleining kan optreden. Gelukkig komt ook deze complicatie na een borstverkleining maar zelden voor. Er wordt meestal gebruik gemaakt van drains (slangetjes) die het vocht na de borstverkleining uit het wondgebied afvoeren. Indien er dus sprake is van een nabloeding, vlak na de borstverkleining, hoeft u zich meestal dus ook geen zorgen te maken.

De voorbereidingen
Indien u rookt en een borstverkleining verweegt, dan kan dit een onacceptabel groot risico op complicaties als (ernstige) wondgenezingstoornissen en/of (secundaire) infecties ten gevolge van afgestorven vetcellen en huid opleveren. U wordt dan ook ten strengste geadviseerd het roken (minimaal!)gedurende 2 weken voor tot en met 4 weken na de borstverkleining, te staken.
Indien uw leeftijd 50 jaar of ouder is en/of u een verhoogd risico (door familiaire predispositie) op borstkanker heeft, raden wij u aan om voor de ingreep een mammografie te laten uitvoeren. Vaak zult u al door het bevolkingsonderzoek op borstkanker zijn opgeroepen indien u de 50 jaar gepasseerd bent.
Als u gebruik maakt van bloed verdunnende medicijnen zoals Marcoumar of andere coumarine preparaten, dan is het zeker belangrijk dat u dit meldt tijdens het eerste consult voor een borstlift. Dit omdat deze medicijnen namelijk, na toestemming van de voorschrijvende arts, tijdelijk gestaakt dienen te worden. U mag de 10 dagen voorafgaand aan de operatie geen Aspirine of Ascal meer gebruiken. Als u onder algehele verdoving/volledige narcose de borstverkleining ondergaat, moet u heel strikt de specifieke instructies met betrekking tot het nuchter zijn (niet eten en/of drinken), opvolgen. Voor de borstverkleining dient u de oksels te hebben geschoren. Verder willen we u verzoeken om geen bodylotion te gebruiken op de dag van de operatie en de dag voor de borstverkleining.

De opname
In ziekenhuizen moet u vaak enkele dagen blijven na een borstverkleining. Bij A Klinieken is de opname voor een borstverkleining beperkt tot een dag opname met bij uitzondering een overnachting.

Vorm van verdoving bij een borstverkleining
Bij een borstverkleining wordt, gezien de uitgebreidheid van de operatie, meestal gekozen voor een algehele verdoving/volledige narcose. Tijdens het consultgesprek voor de indicatiestelling van de borstverkleining wordt dit uitgebreid met u besproken en aan u uitgelegd.

De operatieduur
De duur van de ingreep borstverkleining is, in de handen van een ervaren plastisch chirurg van A Klinieken, 1 tot maximaal 2 uur.

Een borstverkleining; variaties en technieken
Er zijn diverse variaties en technieken mogelijk bij de operatieve uitvoering van een borstverkleining. De hoeveelheid littekens die bij de borstverkleining moet worden gemaakt, is veelal afhankelijk van de uitgebreidheid van deze borstverkleining. Tijdens het consultgesprek voor de borstverkleining zal aan u worden uitgelegd waarom de geadviseerde techniek van borstverkleining voor u de meest geschikte is.

Plaats van de incisies
Het meest gebruikte ‘patroon’ bij een borstverkleining is de ‘ankervorm’. Bij deze vorm van borstverkleining bestaat de incisie uit een cirkel rondom de tepel en loopt deze daarna verticaal vanaf de onderkant van de tepelhof tot aan de borstplooi en vervolgens horizontaal in de borstplooi. Bij varianten van borstverkleiningen blijft het litteken in de borstplooi deels dan wel geheel achterwege.

Borstverkleining; de operatiedag en de operatie zelf
Op de dag van de operatie zelf wordt u, een uur voor de borstverkleining daadwerkelijk gaat beginnen, verwacht in onze kliniek waar de borstverkleining gaat plaatsvinden. Voor de borstverkleining wordt u gezien door de plastisch chirurg. Uiteraard kunt u dan nog, indien u dit wenst, eventuele vragen stellen. Uw plastisch chirurg zal een tekening op de borsten aanbrengen die tijdens de borstverkleining als patroon wordt gehanteerd. Er zullen door de plastisch chirurg tevens vaak nog voor de borstverkleining foto’s van uw borsten worden gemaakt. U zult uitleg krijgen over het narcosedeel door de aanwezige anesthesioloog. De borstverkleining vindt plaats onder narcose en de operatieduur varieert tussen de één en twee uur. Met het onder narcose maken en weer wakker worden erbij duurt de borstverkleining gemiddeld twee uur.
Bij een borstverkleining wordt de borst verkleind door de verwijdering van huid en klierweefsel aan de onderkant. Hierdoor ontstaat het horizontale litteken in de borstplooi. Om de borst na de borstverkleining ook weer een natuurlijke vorm te geven, wordt er een ‘figuurnaad’ gelegd van de tepelhof recht naar beneden, naar de borstplooi. Dit geeft het verticale litteken na de borstverkleining. Tot slot krijgt de tepel bij de borstverkleining een hogere positionering. Hierbij vindt meestal ook, naast de borstverkleining, een verkleining van de tepelhof plaats. Hierbij ontstaat het circulaire litteken rondom de tepelhof.
Samengevat wordt door de borstverkleining een deel van het borstklierweefsel verwijderd met huid, en worden er nieuwe en kleinere borsten gevormd waarbij ook de tepel met tepelhof verplaatst zal worden. Naast de circulaire littekens rondom de tepelhoven, komt er bij de meeste technieken van borstverkleining een litteken in de borstplooi onder de borst en een litteken in verticale richting tussen de tepelhof en de borstplooi. De wonden die ontstaan bij een borstverkleining worden gesloten in meerdere lagen met zeer fijn hechtmateriaal. De oppervlakkige hechting zal na 2 weken worden verwijderd. Tijdens de borstverkleining worden er meestal aan het eind van de procedure drains ingebracht die bloed en vocht uit de wond afvoeren.

De situatie direct na een borstverkleining
Na een borstverkleining worden de borsten stevig ingepakt. Bij elke borst komt er, indien er drains zijn gebruikt, aan de zijkant van de borst onder het verband, een drainslangetje uit om bloed en/of wondvocht af te voeren. Meestal worden deze slangetjes, zogenaamde drains, enkele dagen na de operatie verwijderd.

Direct resultaat na de borstverkleining
Direct na de borstverkleining zijn de borsten sterk gelift en gezwollen waardoor zij zeer hoog kunnen staan, ook kunnen de symmetrie, de vorm en de littekens van de borsten tegenvallen. De definitieve vorm van de borsten na een borstverkleining zal pas na 6 maanden zichtbaar zijn.

De situatie in de eerste weken
Het verrichten van zware werkzaamheden en sporten is meestal pas vier tot zes weken na de borstverkleining mogelijk. Over het algemeen raden wij u aan om de eerste zes weken na de borstverkleining dag en nacht een stevige sportbeha te dragen. Ondanks het goed opvolgen van de instructies die u van ons krijgt na de borstverkleining, kan het zijn dat er een moeizame wondgenezing is. Dit kan betekenen dat het herstel van de borstverkleining wat lastiger kan zijn. Ook kan na een borstverkleining, de termijn van herstel hierdoor verlengd worden.

Het resultaat op langere termijn
Het uiteindelijke verloop van de littekens van de borstverkleining is niet geheel voorspelbaar. De littekens na de borstverkleining, vooral dat deel van het horizontale deel dat in de richting van de oksels loopt, kan lang vrij dik, rood en gevoelig zijn. In de loop van enkele maanden na de borstverkleining neemt de gevoeligheid weer af en worden de littekens langzaam dunner en witter van kleur. Helaas kan het ook zo zijn dat de littekens breder kunnen worden. Een gestoorde wondgenezing en weefselafsterving na een borstverkleining kan leiden tot minder goede resultaten. In een zeldzaam geval kan weefselafsterving van de tepel optreden.

Verwachtingen van het resultaat
Indien een verslapping van de borsten eenmaal begonnen is, dan zal dit, ook na deze vorm verbeterende operatie, doorgaan en kan het aanvankelijke behaalde resultaat, op den duur (weer) nadelig beïnvloed worden. Over het algemeen kunnen de borsten, door ‘aankomen’ in gewicht, door zwangerschap of door het gebruik van de pil, ook weer zwaarder worden. Een andere voorkomende oorzaak kan de hormoonwisseling zijn zoals bij de menopauze. De plastisch chirurg kan u geen bepaalde cupmaat van BH garanderen na de borstverkleining. In de meeste gevallen zal na een borstverkleining de cupmaat enkele maten kleiner worden. De nieuwe vorm van de borst, na de borstverkleining, wordt gemaakt door de inwendige verplaatsing van vet en borstklierweefsel. In een enkel geval kunnen na een borstverkleining, onderhuidse verdikkingen ontstaan die aanleiding zouden kunnen geven tot pijnklachten en eventueel zelfs operatief verwijderd moeten worden.
De plastisch chirurg zal, bij het uitvoeren van een borstverkleining, zoveel mogelijk rekening proberen te houden met uw wensen betreffende de vorm, de grootte en de stevigheid van de borsten na de borstverkleining. Het is echter onmogelijk om deze wensen voor 100% in vervulling te laten gaan. Daarbij zou men zich misschien kunnen voorstellen dat, door de flinke spanning die na de borstverkleining in de weefsels optreedt, het uiteindelijke model van de borsten nog kan veranderen. Daarnaast wordt er, bij een borstverkleining (met eventueel liften), géén correctie verricht van de hoeveelheid overtollig weefsel onder de oksels (eventueel doorlopend naar de rug).

Ervaring van de plastisch chirurgen in het uitvoeren van borstverkleiningen
Alle plastisch chirurgen werkzaam voor A Klinieken beschikken over zeer ruime ervaring op het gebied van het uitvoeren van borstverkleiningen. Zij zijn op de hoogte van en bedreven alle bestaande technieken op het gebied van borstverkleiningen. Verworven kennis op het gebied van borstverkleiningen, houden zij continu bij, door het volgen van relevante symposia, congressen en workshops. Hun (hand-)vaardigheid, in het uitvoeren van borstverkleiningen, wordt bijgehouden doordat zij deze behandelingen regelmatig uitvoeren.

Het herstel en de gevolgen
De littekens behorende bij een borstverkleining, verdwijnen nooit helemaal. Wel zullen de littekens van een borstverkleining, na verloop van tijd, minder opvallend worden. Meestal duurt het na een borstverkleining enige tijd voordat de rode kleur van de littekens helemaal is verdwenen. Deze rode kleur van de littekens is het gevolg van nog heersende activiteit in het litteken. Het gevoel in de tepels kan na een borstverkleining verminderd of zelfs geheel verdwenen zijn. Vaak komt het gevoel terug, maar niet altijd volledig. Of u na een borstverkleining nog borstvoeding kunt geven is onzeker en vooraf niet te zeggen. Hoewel de kans klein is dat er, na een borstverkleining, borstvoeding kan worden gegeven, is de kans zeker ook niet nul omdat bij een borstverkleining een deel van de borstklier nog altijd met de tepel verbonden blijft.

Resultaten en tevredenheid
De resultaten van een borstverkleining (met een versteviging en veelal lift) zijn over het algemeen zeer bevredigend. Van een eindresultaat is pas een jaar na de borstverkleining sprake. Verslapping van de borsten, welke is ingetreden, zal ook na een vorm verbeterende operatie zoals een borstverkleining, hoogstwaarschijnlijk doorgaan en dus het aanvankelijk bereikte resultaat, op den duur, nadelig kunnen beïnvloeden. Door gewichtstoename na de borstverkleining, zwangerschap, pilgebruik of menopauze kunnen ook de borsten (weer) groter/zwaarder gaan worden.

Zichtbaarheid van het resultaat
Resultaten van een borstverkleining zijn permanent. Dat neemt niet weg dat gewichtstoename en veranderingen in de hormoonspiegel ervoor kunnen zorgen dat de borsten weer groter worden na de borstverkleining. Ook blijft de zwaartekracht, na de borstverkleining, ervoor zorgen dat er een neiging blijft bestaan dat er weer hang van de borsten kan gaan optreden.

Vergoeding door de zorgverzekering van de kosten
Hoewel de meeste borstverkleiningen in aanmerking komen voor een (deelse) vergoeding van de zorgverzekeraar, is dat vandaag de dag helaas niet altijd vanzelfsprekend. Zorgverzekeraars vergoeden een borstverkleining alleen (deels) als er sprake is van een duidelijke medische indicatie, voldoende grote borsten en een acceptabele lengte/gewichtsverhouding (Body Mass Index). Indien er een cup-grootte van meer dan DD is en er duidelijk aantoonbare mechanische last is, zal de zorgverzekering meestal de borstverkleining willen vergoeden. Bij uitgesproken afwijkingen bestaat er dus, in het algemeen, geen probleem om de kosten van de borstverkleining vergoed te krijgen. Bij twijfelgevallen over vergoeding van de borstverkleining, wordt van tevoren een machtiging voor de kostenvergoeding door de ziektekostenverzekering aangevraagd.

De kosten van een borstverkleining:
Soms kan het zijn dat de kosten van een borstverkleining niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komen. U kunt dan een opgave krijgen van de te verwachten kosten van de borstverkleining.

Tot slot
Wij willen bij u benadrukken dat u alles wat u gelezen heeft over de ingreep borstverkleining, goed overweegt bij het tot stand komen van uw besluit. Indien u serieus een borstverkleining overweegt, zorgt u er dan voor dat u contact opneemt voor een uitgebreid consultgesprek. Bovenstaande informatie kunt u gebruiken om beter voorbereid op het consultgesprek te komen. Tijdens het consultgesprek over de borstverkleining, wordt u alles nogmaals goed uitgelegd. U hebt dan ook alle tijd om de vragen, met betrekking tot de borstverkleining, te stellen die u nog heeft. Indien alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord kunt u zich met een gerust hart laten behandelen aan een borstverkleining.


Wist je dat uit ons PROM onderzoek is gebleken dat, voorafgaand aan de behandeling, 67% van onze cliënten vaak last had van rugklachten en 33% altijd?
Na de borstverkleining geeft 67% aan zelden nog last te hebben en 33% zelfs nooit meer!


Nazorg 

U kunt in principe enkele uren na de operatie naar huis, maar u mag niet zelf autorijden.

Pijn en ongemak na de operatie
U kunt napijn ondervinden door zwelling en bloeduitstorting. Om de pijn te bestrijden mag u 2 celebrex en 8 paracetamol per dag à 500mg. De celebrex werkt 12 tot 24 uur. De meeste mensen nemen er één in de ochtend aan het begin van de dag en één aan het einde van de dag voor het slapen gaan. Daarnaast mag u 8 paracetamol (4 x 2 van 500 mg) per dag. U hebt dus 6 momenten waarop u pijnstilling neemt.  Door op gezette tijden pijnstilling te nemen bouwt u een goede bloedspiegel op, welke het beste helpt in de pijnbestrijding. I.v.m. risico op nabloeding mag u geen aspirine, diclofenac, ibuprofen etc. (Acetylsalicylzuur) gebruiken.

De BH kan voor klachten zorgen; deze zit namelijk erg strak; het is dan ook een compressie BH welke druk dient uit te oefenen. De vraag of u ook een andere BH kan/mag dragen? Neen! U dient deze BH 6 weken te dragen en u mag deze slechts uitdoen tijdens het douchen, om de BH te wassen of als u, uw littekens masseert. Een tip is om een dun naadloos hemdje onder de BH te dragen om het schuren van de naden/randen tegen te gaan.

Narcose: u bent de eerste 24 uur, volgens de wet,  ontoerekeningsvatbaar. Dit wil onder andere zeggen dat uw handtekening de eerste 24 uur niet rechtsgeldig is. Wellicht veel belangrijker: zorg ervoor dat u de eerste 24 uur niet alleen bent en ga niet alleen op stap (naar de wc bijvoorbeeld). U zou nog wat duizelig of misselijk kunnen worden door de narcose die u heeft gehad. Het is belangrijk om voldoende te drinken, minimaal anderhalve liter per dag.

Hygiëne
Achtenveertig uur na de operatie mag u douchen. Zorg dat iemand u helpt met het uittrekken van de compressie BH en eventueel met het wassen en afdrogen van uw haren . De hechtingen zijn bedekt met hechtpleisters als extra bescherming van de operatiewondjes. U moet deze pleisters niet te lang nat maken. Indien u eerder wilt douchen dan niet de bovenkant douchen. U mag eventueel in bad, mits u er voor zorgt dat het water tot onder uw borsten blijft. De wond en de hechtingen mogen niet in water weken.

Drukkleding
Gedurende 6 weken draagt u dag en nacht een speciale compressie BH.

Beperkingen en herstel
De eerste weken na de operatie doet u het rustig aan. U mag niks tillen, geen heffende bewegingen maken en zware huishoudelijke werkzaamheden verrichten zoals stofzuigen, wassen, strijken en poetsen in het algemeen. Ook handen schudden en deuren dicht maken moet u zoveel mogelijk ontwijken. U mag 6 weken niet sporten. Als u kleine kinderen heeft moet u er rekening mee houden dat u in de eerste weken een stuk minder fysiek contact kunt hebben. U kunt niet met ze stoeien, spelen, in bed leggen, te enthousiast knuffelen etc.
Zolang u uw bovenarmen langs en tegen uw lichaam houdt en vanuit die positie bewegingen maakt, ontziet u uw borstspier. Deze dient namelijk zo veel mogelijk te rusten na de operatie. Probeert u, voordat u een beweging maakt, er even over na te denken of dit een beweging is die u wel mag maken en zo niet, op welke manier u deze dan beter zou kunnen doen. Denkt u er ook aan niet op uw zij of uw buik te slapen. U slaapt 6 weken op uw rug.

Indien u rookt adviseren wij u om minimaal 4 weken voor tot 4 weken na de operatie niet te roken. Roken zal de genezing op negatieve wijze beïnvloeden.

Direct na de operatie zijn de borsten sterk gelift en gezwollen waardoor zij zeer hoog staan. De definitieve vorm zal pas na 4-5 maanden zichtbaar worden. Van een echt eindresultaat is pas een jaar na de operatie sprake.  De symmetrie, vorm en de littekens van de borsten kunnen na de operatie tegenvallen. De littekens verdwijnen nooit helemaal, maar zullen wel naar verloop van tijd minder opvallen.

Controle
In het geval van drains komt u na ongeveer 3 dagen bij ons terug voor het verwijderen van de drains. Twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. De eindcontrole zal ongeveer 12 weken na de operatie plaatsvinden. Indien gewenst mag u tussentijds of na deze 12 weken uiteraard langskomen voor een extra controle afspraak.

Masseren en littekencrème
Indien alle korstjes van het litteken verdwenen zijn start u een week na het verwijderen van de hechtingen met het insmeren van het litteken met de littekencrème. Dit doet u 2 keer per dag, bij voorkeur ’s ochtend en ‘s avonds. U maakt het litteken eerst zorgvuldig schoon/vetvrij alvorens u de littekencrème aanbrengt.

De littekencrème is geen voedende crème dus hoeft niet dik te worden aangebracht. Het is een siliconengel welke in een dun filmlaagje aangebracht op het litteken ervoor zorgt dat de activiteit van het litteken in bedwang wordt gehouden. Hierdoor geneest het litteken veelal mooier.

Het advies is om de littekencrème te blijven gebruiken zolang er nog roodheid is van het litteken. Zolang er nog roodheid is, is er ook nog activiteit van het litteken, en zal er een positieve uitwerking van de crème op het litteken zijn.

Ook moet u het litteken masseren.
Bij voorkeur gebruikt u hiervoor niet de littekencrème, maar een andere crème zoals een bodylotion, voedende crème ed. Het litteken zal door het masseren soepel worden en hard littekenweefsel/vorming wordt tegengegaan

Spoed
U krijgt na de behandeling van ons een afsprakenkaartje mee, waarop uw eerste controle afspraak is vermeld. Ook staan hier 2 telefoonnummers op, waarop wij 7 dagen per week van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar zijn. In geval van spoed, na 21.00 uur neemt u contact op met uw behandelend arts. Hiervoor krijgt u een bereikbaarheidsbrochure mee, waarop het spoednummer van onze plastisch chirurgen vermeld staat.


NVPC – Chirurgische Bijsluiter Borstverkleining van de NVPC