Dijbeenlift

Lichaam

Dijbeenlift

Een dijbeenlift is een grote operatie waarbij het teveel aan huid wordt verwijderd. Het komt regelmatig voor dat een dijbeenlift wordt uitgevoerd in combinatie met een liposuctie behandeling, zodat het aanwezige overschot aan onderhuids vetweefsel ook direct verwijderd kan worden. Het is wel goed om te weten dat er altijd grote littekens ontstaan bij een dijbeenlift. De ervaren specialisten van A Klinieken zullen natuurlijk al het mogelijke doen om de littekens die bij een dijbeenlift ontstaan, zoveel mogelijk, bijvoorbeeld in de liesplooi weg te laten vallen.

Wanneer wordt een dijbeenlift toegepast
Door vermagering of veroudering is het mogelijk dat er huidoverschot in de vorm van plooien ontstaat aan de bovenbenen. Dit kan zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de bovenbenen voorkomen. Afgezien van het feit dat het niet mooi is, is lopen soms ook erg lastig. Indien dit bij u ook het geval is en u ondervindt hinder van deze huidplooien, kan een dijbeenlift de juiste oplossing bieden.

Het consult
Tijdens het eerste consult voor een dijbeenlift komt alles wat met de behandeling te maken heeft uitvoerig aan de orde: Er wordt bekeken welke methode voor u het beste is, welk resultaat u kunt verwachten na de dijbeenlift en de mogelijke risico’s evenals de nazorg na een dijbeenlift. U ontvangt van ons altijd een eerlijk advies en een duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode na de dijbeenlift.
Gedurende het consult voorafgaand aan een dijbeenlift bekijkt onze specialist of u een geschikte kandidaat bent voor een dijbeenlift. De plastisch chirurg zal u onder andere vragen naar uw medische achtergrond, naar uw gezondheid en welke medicijnen u gebruikt. Indien u medicijnen neemt die “het bloed dunner maken” zoals Marcoumar of andere coumarine preparaten, moet u dit van te voren aan uw plastisch plastisch chirurg melden. Dit omdat deze medicijnen namelijk, na toestemming van de voorschrijvende dokter, gestaakt dienen te worden voordat de dijbeenlift plaatsvindt. De behandelende specialist zal ook aan u vragen wat uw wensen en verwachtingen na een dijbeenlift zijn. Hij kan dan aangeven of het eindresultaat aan uw verwachtingen kan voldoen. Het is ook mogelijk dat een combinatie met een andere behandelmethode een betere optie kan zijn.
De medische consulente zal u nog aanvullende informatie geven over een dijbeenlift. Deze informatie bevat onder andere de voor- en nazorg en de controles die nog plaatsvinden na een dijbeenlift. Indien u, na het consult en het gesprek met de plastisch chirurg, besluit om de dijbeenlift te laten uitvoeren, zal alles worden vastgelegd in een zogenoemde behandelingsovereenkomst welke zowel door u alsmede door de behandelend specialist zal worden ondertekend.

De werkwijze
Voorafgaand aan de dijbeenlift worden er voor uw medisch dossier foto’s gemaakt. De plastisch plastisch chirurg tekent op de benen af hoeveel huid er verwijderd dient te worden. Gedurende de behandeling zal de plastisch chirurg de huid losmaken van de aanwezige vet- en spierlagen waarna het huidoverschot wordt weggesneden. Als de dijbeenlift wordt uitgevoerd in combinatie met een liposuctie behandeling, zal het teveel aan vet ook worden verwijderd. Een dijbeenlift zal circa 2 uur in beslag nemen.

Welke verdoving wordt er gebruikt?
De dijbeenlift zal over het algemeen onder narcose uitgevoerd worden. Het is natuurlijk mogelijk dat u opziet tegen een narcose bij een dijbeenlift, bijvoorbeeld omdat u mogelijk achteraf naar kunt worden. Bij A Klinieken werken wij met speciale narcosemiddelen. Deze narcosemiddelen zorgen ervoor dat u niet misselijk wordt na de narcose. U zult, totdat u de kliniek verlaat, worden begeleid door zowel een verpleegkundige, door de anesthesioloog die u verdooft heeft en door de plastisch chirurg die de behandeling heeft uitgevoerd.

Na de ingreep
Het is over het algemeen normaal dat u zich slap en moe kunt voelen als u net bijkomt uit de narcose na een dijbeenlift. Iedereen reageert anders op een narcose, maar aangezien A Klinieken werkt met speciale narcosemiddelen is de kans dat u misselijk bent minimaal.
Zodra uw behandelende arts en de anesthesioloog het verantwoord vinden, meestal enkele uren na de dijbeenlift, kunt u naar huis gaan. U moet ervoor zorgen dat er iemand is die u naar huis kan rijden. Dit kunt u zelf namelijk niet na een dijbeenlift.
Door de bloeduitstortingen en zwellingen is het mogelijk dat u wat napijn heeft na de behandeling. Een lichte pijnstiller als paracetamol is over het algemeen voldoende.

De napijn en het herstel
In de eerste 2 weken na de dijbeenlift moet u 24 uur per dag een drukkleding dragen. Het dragen van deze drukkleding wordt door de meeste mensen als ongemakkelijk ervaren. Vervolgens zult u, om de zwelling na een dijbeenlift tegen te gaan nog 4 weken 1 dagdeel drukkleding moeten dragen. De derde dag na een dijbeenlift vermindert de zwelling over het algemeen.
Het is toegestaan om de 1e dag na de dijbeenlift kort te douchen. Zorgt u er wel voor dat het verband niet nat wordt. Het is over het algemeen 1 week na de dijbeenlift weer toegestaan om gewoon te douchen. Het is wel belangrijk, om onnodig zwellen van het behandelde gebied te voorkomen, dat het water niet te heet is.
De eerste 7 dagen na de dijbeenlift dient u rust te nemen. Vooral zitten, lopen, en bewegen zal de eerste periode van het herstel wat minder makkelijk gaan. U kunt ongeveer 1 week na de behandeling weer lichte werkzaamheden oppakken, veel lopen is echter niet toegestaan.
Het duurt nog minstens 1 maand alvorens zwaardere werkzaamheden, zoals zwaar tillen, weer toegestaan zijn. Zware lichamelijk inspanning dient u de eerste weken zoveel mogelijk te vermijden, dit om te voorkomen dat er op uw bovenbenen te veel druk of spanning wordt uitgeoefend in de eerste weken na een dijbeenlift. De meeste mensen ervaren het eerder als ongemakkelijk dan als pijn. U kunt van ons een recept voor pijnstillers meekrijgen om na de behandeling te gebruiken.
De eerste controle vindt 1 week na de dijbeenlift plaats. Na 2 weken worden ook de hechtingen verwijderd, de hechtingen die onderhuids zijn geplaatst lossen vanzelf op. Maximaal zes weken na de dijbeenlift zullen alle zwellingen verdwijnen. Circa twee weken na een dijbeenlift hervatten de meeste mensen hun werkzaamheden. Na zes weken kan men weer volledig aan alles deelnemen.
De littekens van een dijbeenlift kunnen ‘vurig’ van kleur zijn in de eerste maanden, zij zullen echter steeds meer de natuurlijke kleur van uw huid aannemen en vervagen. Het is belangrijk dat u de littekens het eerste jaar na de dijbeenlift niet aan de zon blootstelt. Dit in verband met de kans op verkleuring bij blootstelling aan de zon, waardoor de littekens meer zichtbaar blijven. U kunt ze het beste bedekt houden of insmeren met een goede zonnecrème met een zeer hoge factor. Pas één jaar na de dijbeenlift mag u de littekens, met mate, aan zonlicht blootstellen. Hierdoor zullen ze ook minder snel zichtbaar worden.

Het eindresultaat
Het is van belang dat men een reële verwachting heeft van het eindresultaat na een dijbeenlift. Al brengt een dijbeenlift altijd een grote verbetering, het geeft u niet overnacht de ideale benen.
Nadat de zwellingen verdwenen zijn, is het resultaat van de dijbeenlift pas goed te beoordelen. U kunt kort na de ingreep al wel iets van de verstrakking waarnemen. Het echte eindresultaat van een dijbeenlift kan wel een jaar op zich laten wachten. Hiervoor dienen eerst het onderhuidse weefsel en de wond van de dijbeenlift goed genezen te zijn.
Zoals bij alle behandelingen, worden ook de incisies, gemaakt bij een dijbeenlift, zo mooi en zorgvuldig mogelijk gehecht. De littekens zullen zoveel mogelijk in de liesplooi verborgen worden, al lopen deze een enkele keer door tot aan de binnen- en achterzijde van het bovenbeen, waardoor ze hier mogelijk meer zichtbaar zullen zijn.
Na ongeveer 3 maanden vindt de eindcontrole van de dijbeenlift plaats. Tijdens deze eindcontrole worden er opnieuw foto’s gemaakt ten behoeve van uw medisch dossier.

Mogelijke risico’s en complicaties
Net als bij alle plastische chirurgische ingrepen, bestaat ook bij een dijbeenlift het risico van een allergische reactie op de gebruikte verdovingsvloeistoffen of de desinfecteermiddelen. Er bestaat een zeer kleine kans (1-2%) op een infectie, dit ondanks het feit dat er bij elke behandeling, dus ook bij een dijbeenlift, steriel wordt gewerkt.
Er bestaat altijd een kleine kans op trombose, dit risico geldt voor iedere uitgebreide plastische chirurgische ingreep. Af en toe is er sprake van een nabloeding of een gestoorde wondgenezing.
Enkele specifieke risico’s, verbonden aan een dijbeenlift zijn de vorming van sterk verdikte littekens, asymmetrie en blijvende gevoelloosheid. Vooral bij mensen die roken, bestaat na een dijbeenlift, de kans op afstervend huidweefsel. Om dit te voorkomen is ons dringend advies om minimaal de vier weken voor en ook de vier weken na de dijbeenlift niet te roken.

 

Privacyvoorkeur centrum

Verplicht

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO-check.

gdpr

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

· Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
· Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat er wordt gebruikt;
· Welke pagina’s er worden bezocht op de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
· Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
· Het meten van de tijdsduur per bezoek;
· Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

_ga, _gat, _gid