Borstlift

Borsten

Borstlift


Een kandidaat voor een borstlift moet onvrede over de (slappe) vorm van haar borsten hebben. Als dit het geval is, dan kan een borstlift uitkomst bieden. Het komt vaak voor dat vrouwen een borstlift overwegen na gewichtsverlies, bij “leegte van de borsten” of na één of meerdere zwangerschappen. Buiten het feit dat veel vrouwen zich minder aantrekkelijk voelen, komt het ook vaak voor dat het vinden van een passende BH een probleem is.

Het is verstandig om, indien de wens bestaat verder af te vallen, dit te doen voor u een borstlift ondergaat. Dit omdat verder gewichtsverlies na een borstlift het eindresultaat negatief kan beïnvloeden.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat het ouder worden er voor kan zorgen dat de borsten wat meer hang vertonen, een borstlift kan in dit geval ook wenselijk geacht worden. Het ondergaan van een borstlift is niet de oplossing voor eventuele sociale of seksuele problemen, dit mag u dan ook niet verwachten. Het is een vereiste dat een kandidaat voor een borstlift beschikt over een goede fysieke en geestelijke conditie.

De ‘Technische’ indicaties
Een indicatie voor een borstlift is, indien de tepel en de tepelhof zich lager bevinden dan de onderliggende borstplooi. Een borstlift kan zowel beperkt als uitgebreid uitgevoerd worden. Bij een borstlift wordt de overtollige huid plus het weefsel verwijderd waardoor de borst strikt gesproken iets kleiner wordt.

Een borstlift wordt indien er sprake is van kleine borsten dan ook vaak gecombineerd met de plaatsing van een klein borstimplantaat om op deze wijze ook een borst vergrotend effect te verkrijgen.

De ‘Individuele’ borstlift
Als borsten zijn verslapt na het geven van borstvoeding, door het ouder worden, door gewichtsverlies, of door een aangeboren hang, dan kan een borstlift zeker een uitkomst bieden.

Het doel van een borstlift
Een borstlift heeft als doel de borst te liften. Bij deze operatieve procedure worden de tepel en de tepelhof naar boven verplaatst. Het gevolg van een borstlift is dat de borsten steviger en vaak compleet gelift worden. Belangrijk voor de keuze van het type borstlift, is de mate van hang van de borsten.


Soorten procedures

  • 1. Een borstlift met (alleen) protheses
    Het is mogelijk een borstlift alleen uit te voeren door middel van het verwijderen van het te veel aan huid van de borst. Er zal echter altijd gekeken worden of de verslapte borsten, door het alleen plaatsen van borstprotheses, gecorrigeerd kunnen worden. De borsten worden dan vergroot, waardoor er stevigere, meer gevulde borsten ontstaan. Het is wel belangrijk dat er geaccepteerd wordt dat er borstprotheses worden geplaatst bij deze vorm van een borstlift.

2. Een borstlift door huidverwijdering rondom de tepelhof
Als er een dusdanige hang van de borsten is, dat dit niet met (alleen) protheses kan worden opgelost, dan is een borstlift procedure met verwijdering van huid rondom de tepelhof de aangewezen procedure. De borstlift wordt dan uitgevoerd door het verwijderen van huid uit de borst met als doel om de tepel en tepelhof samen met het borstweefsel naar boven te verplaatsen.

Er is sprake van een zogeheten “donutprocedure borstlift” als alleen (beperkt) huid rondom de tepelhof verwijderd moet worden. De littekens zien er dan cirkelvormig uit rondom de tepelhof. Voorafgaand aan de borstlift zal de plastische chirurg het patroon wat wordt gebruikt bij de operatie aftekenen.

3. Een borstlift door meer huidverwijdering dan alleen rondom de tepelhof
Als er sprake is van een zwaardere hang van de borst, wordt dit type borstlift gebruikt. Hierbij wordt meer gecorrigeerd en dus niet alleen maar huid rondom de tepelhof verwijderd. Helaas brengt dit ook meer littekens met zich mee. Er bestaan diverse ‘patronen’ voor een borstlift, maar de ankervorm wordt verreweg het meest gebruikt. Bij deze vorm van een borstlift is de techniek in principe identiek als bijeen borstverkleining, echter wordt het klierweefsel niet verwijderd.

Het litteken in de vorm van een anker, bestaat uit een cirkel rondom de tepel en loopt daarna verticaal vanaf de onderkant van de tepelhof tot aan de borstplooi en vervolgens horizontaal in de borstplooi. Voorafgaand aan de borstlift zal de plastische chirurg het patroon wat wordt gebruikt bij de operatie aftekenen.

4. Het gecombineerd gebruik van protheses en huidverwijdering
Als er, naast het verwijderen van huid, ook gebruik gemaakt wordt van een implantaat bij een borstliftprocedure, dan is het litteken in de borstplooi niet altijd noodzakelijk en kan de grootte van het litteken dus aanzienlijk beperkt worden. Met betrekking tot het volume, worden borsten bij deze vorm van een borstlift per definitie wel groter. Dit kan natuurlijk in meer of meerdere mate gewenst of ongewenst zijn.


De verwachtingen
Het is belangrijk dat er realistische verwachtingen bestaan en de wens van de cliënt helder is. Allen op deze wijze kan er een juiste indicatie worden gesteld, de juiste procedure worden geselecteerd en zal de borstlift een duurzaam resultaat opleveren. Tijdens het consult, voorafgaand aan de borstlift, worden uw wensen en verwachtingen uitvoerig besproken.

Tijdens de borstlift zal zoveel mogelijk worden getracht om een eventuele asymmetrie van de borsten te corrigeren, het is echter wel belangrijk dat u realistische verwachtingen heeft. Perfecte symmetrie komt namelijk niet voor.

Het resultaat
Het te verwachten resultaat van een borstlift zal voorafgaan aan deze procedure altijd met u besproken worden. Het is van belang dat u zich realiseert dat het resultaat, hoe goed dit ook mag worden, altijd kan veranderen. Uw borsten worden beïnvloed door tijd, de zwaartekracht en gewichtsschommelingen.

Uw borsten zullen, ook na een borstlift (met of zonder implantaat) veranderen door wisselingen in uw hormoonhuishouding (zoals in het verouderingsproces), rondom zwangerschappen en de voor/na menopauze. Het is daarom ook van belang dat u realistisch bent in uw verwachtingen van het eindresultaat van een borstlift procedure.

De risico’s
Het is vanzelfsprekend dat een borstlift alleen dient te worden uitgevoerd na een zorgvuldige selectie van zowel de kandidaat als de methode. Indien uitgevoerd door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, in het bezit van ruime ervaring op het gebied van borstlift operaties, zal een borstlift een veilige ingreep zijn.

Hoe goed en kundig een operatie ook wordt uitgevoerd, er kunnen, zoals bij iedere operatieve ingreep, altijd mogelijke complicaties optreden. Naast de algemene risico’s bij een borstlift, kunnen er complicaties zoals nabloedingen, infecties, vochtophopingen, trombo-embolieën, vertraagde wondgenezing en/of overtollige littekenvorming optreden.

Eén specifiek risico van het ondergaan van een borstlift is een mogelijke gevoelsverandering van de tepel/tepelhof, dit is meestal tijdelijk maar kan soms ook blijvend zijn. Absolute symmetrie van de littekens rond en onder de tepel, is zoals bij iedere dubbelzijdige ingreep niet te garanderen.

Indien bij de borstlift een borstimplantaat wordt ingebracht, dan moet vooraf worden gesproken over het type implantaat, de vulling, de levensduur van het implantaat, mogelijke kapselvorming, toekomstige zwangerschappen, het geven van borstvoeding en de invloed van een implantaat op onderzoek van uw borst door uzelf of door middel van een mammogram (röntgen borstfoto).

De voorbereiding
Gedurende het consult voor een borstlift zal uitvoerig met u doorgenomen worden hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze procedure. Er wordt onder andere met u gesproken over de volgende zaken die van belang zijn: het gebruik van medicijnen, roken, alcoholgebruik, het vervoer van de kliniek naar huis na de ingreep, hulp voor thuis na de borstlift, de noodzaak van een postoperatieve BH en de beperkingen die u hebt in de eerste periode na de borstlift.

Als u gebruik maakt van bloedverdunnende medicijnen zoals marcourmar of andere coumarine preparaten, dan is het zeker belangrijk dat u dit meldt tijdens het eerste consult voor een borstlift, dit omdat deze medicijnen namelijk, na toestemming van de voorschrijvende arts, tijdelijk gestaakt dienen te worden. U mag de 10 dagen voorafgaand aan de operatie geen Aspirine meer gebruiken.

Het is noodzakelijk dat u, minimaal de 2 weken voorafgaand tot 4 weken na afloop van de borstlift, stopt met roken. Roken heeft een negatieve invloed op de genezing van de wond waardoor de kans op een verstoorde wondgenezing groter is.

Aan cliënten ouder dan 50 jaar adviseren wij om, voor de borstlift, een mammogram (röntgen borstfoto) te laten maken. Dit geldt ook indien er binnen de familie een verhoogd risico op borstkanker bestaat.

Indien de borstlift onder algehele verdoving (narcose behandeling) plaatsvindt, dan moet u nuchter zijn. U mag de 6 uren voorafgaand aan de borstlift niets meer eten en drinken.

Moet ik lang in de kliniek blijven op de behandeldag?
Hoelang u in de kliniek moet blijven op de dag van de borstlift is afhankelijk van diverse factoren. Er wordt hierbij gekeken naar uw gezondheid, uw leeftijd en soms zijn er andere, eventueel gelijk met de borstlift uitgevoerde operatie(s) waardoor de tijd kan variëren. Het komt echter maar zeer zelden voor, dat u na een borstlift, langer dan één dag opgenomen blijft. Het is wel van belang dat u zorgt dat er iemand beschikbaar is om u naar huis te rijden na de borstlift.

De narcose
Een borstlift kan zowel onder algehele narcose of onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. U vult, voor aanvang van de borstlift een zogenoemde preoperatieve vragenlijst in, welke wordt voorgelegd bij de anesthesist indien u onder algehele narcose gaat. Als u onder plaatselijke verdoving behandeld wordt, dan beoordeeld de plastisch chirurg de door u ingevulde vragenlijst.

De operatie
Er zijn verschillende typen borstliften waarbij ook weer verschillende technieken horen. Deze technieken zijn er allemaal op gericht om een zo mooi mogelijk resultaat te behalen met daarbij natuurlijk zo weinig mogelijk littekens en de nadelen. Hoe uitgebreid de procedure van een borstlift is, is afhankelijk van de uitgangspositie van de borstlift en de wensen die er zijn met betrekking tot het eindresultaat. In de loop van circa 3 maanden trekken de plooien, die direct na de behandeling zichtbaar zijn, langzaam weg.

Als er is gekozen voor het gebruik van drains bij de borstlift (dit komt soms voor), dan worden deze soms op dezelfde dag, maar anders binnen uiterlijk 4 dagen verwijderd. Deze drains zorgen ervoor dat het wondvocht na de borstlift af wordt gevoerd in een potje. Het komt soms voor dat de borsten na een borstlift voor enkele dagen worden ingetaped of dat er een steun BH wordt aangemeten.

De eerste 24 uur na een borstlift kan er sprake zijn van een strak en trekkend gevoel bij de borsten. Als er tijdens de borstlift ook gebruik is gemaakt van protheses, dan kan er ook een drukkend gevoel optreden op de borst. Dit komt doordat de borstspier opgerekt is. Hoe u het beste kunt douchen na een borstlift is afhankelijk van hoe de borsten zijn “ingepakt”.

Het resultaat
De behandelende specialist zal wensen betreffende de grootte, vorm en stevigheid van de borsten na een borstlift zeker in acht nemen. Het eindresultaat is echter sterk afhankelijk van de vorm van uw borsten voordat de borstlift plaatsvind. Uw borsten staan vaak relatief “hoog” direct na de borstlift, dit is een gevolg van de zwelling. Het definitieve eindresultaat is over het algemeen zichtbaar na 3 tot 6 maanden

De uitkomst van een borstlift is goed te voorspellen, het is dan ook een dankbare operatie om te ondergaan. Door het gebruik van borstimplantaten of een “inwendige BH” kan het eindresultaat na een borstlift soms nog duurzamer en mooier zijn.

Mogelijke complicaties
Net als bij elke andere operatie kunnen zich bij een borstlift complicaties voordoen, al komen deze bij een borstlift echter maar zelden voor. Er kan, zoals bij iedere operatie, een nabloeding of een infectie optreden. In het bijzonder na een borstlift kan er een verstoorde wondgenezing optreden, waardoor het uiteindelijke litteken onregelmatig wordt.

Hoe kan ik complicaties voorkomen?
Een goede indicatiestelling, de keuze voor het juiste type borstlift en een precieze uitvoering zijn belangrijk in het voorkomen van eventuele complicaties. Hierover wordt van te voren dan ook goed nagedacht. Er wordt geopereerd onder de juiste, steriele omstandigheden en met de juiste faciliteiten. Indien nodig zal er gebruik worden gemaakt van profylactisch antibiotica.

Zoals al eerder genoemd is het tijdig stoppen met roken voor een voorspoedig herstel, zonder complicaties, een vereiste.

Wat is verder belangrijk om te weten
Het komt bij sommige typen borstliften voor dat na de behandeling het gevoel in de tepels minder is of soms zelfs geheel verdwijnt. Het gevoel komt na verloop van tijd meestal wel weer terug, maar niet altijd volledig. Indien u na een borstlift (opnieuw) zwanger wordt, dan zal dit voor een verandering in de vorm en in de grootte van de borst zorgen. Het is gebruikelijk dat men, 6 weken een steun BH moet dragen.

Het herstel
Over het algemeen mag men op de dag van de borstlift ook weer naar huis. Na de behandeling en de nodige rust, krijgt u van het begeleidend personeel een uitleg over wat u wel en vooral wat u niet mag doen na de borstlift. Het is belangrijk om het de eerste twee weken na de borstlift rustig aan te doen, u zult wel in staat zijn om de meeste dagelijkse dingen gewoon te blijven doen. Het tillen van zware dingen of het uitoefenen van activiteiten waarbij u veel kracht nodig hebt, dient u echter te vermijden. Dit geldt zeker wanneer er bij de borstlift gebruik is gemaakt van een prothese.

Er wordt geadviseerd om de steun BH tot minstens 6 weken na de behandeling te blijven dragen.

Als er bij uw borstlift gebruik is gemaakt van drains en tape, kunt u pas weer douchen nadat deze zijn verwijderd. Uw haren kunt u uiteraard wel direct wassen.

Na de borstlift zal in het begin nog het een en ander strak en gespannen aanvoelen, het kan ook voorkomen dat er blauwe verkleuringen ontstaan na de borstlift, uw borsten beurs aanvoelen of er nog een zwelling aanwezig is. Hier hoeft u zich niet druk om te maken, dit trekt na enige tijd langzaam vanzelf weer weg.

Na een borstlift kunnen de littekens rood verkleurd zijn of stug aanvoelen. Dit kan enige maanden tot 1,5 jaar duren. Normaliter vervagen deze littekens echter in de eerste maanden na de borstlift en worden de littekens vanzelf soepeler. Eventuele napijn is eenvoudig en goed te bestrijden met een pijn stiller als paracetamol.

Blijft u vooral niet veel in bed liggen, dit is erg onverstandig. Het is juist van belang, in verband met de bloedsomloop in de benen, dat u dat u zo snel mogelijk weer gaat lopen. Echt sporten is echter de eerste 6 weken absoluut niet toegestaan.

Na 2 weken wordt u verwacht voor een wondcontrole, de eindcontrole vindt na 12 weken plaats. Mochten er zich tussentijds problemen voordoen, dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met de kliniek of de behandelende chirurg opnemen.

U KRIJGT ALTIJD EEN SPOEDNUMMER MEE. UW BEHANDELEND SPECIALIST VAN A KLINIEKEN IS 24 UUR PER DAG EN 7 DAGEN PER WEEK VOOR U BEREIKBAAR!

De littekens en het verloop na een borstlift
Bij praktisch geen enkele operatie staat vast hoe de littekens er uiteindelijk uit gaan zien, dit geldt ook voor de littekens bij een borstlift. Bepalend voor het uiteindelijke resultaat zijn de techniek bij het hechten en het persoonlijke genezingsproces. De littekens na een borstlift kunnen in eerste instantie vrij dik, rood en gevoelig zijn. Het behandelen van de littekens met een litteken crème of een pleister kan uitkomst bieden. Het is ook mogelijk dat u geadviseerd wordt om gebruik te maken van een laserbehandeling of een corticosteroïden injectie.

De littekens van de borstlift zullen vanzelf soepeler en minder rood worden en na enige tijd steeds meer de oorspronkelijke kleur van de huid aannemen. Het is belangrijk om de littekens na de borstlift niet bloot te stellen aan direct zonlicht of aan een zonnebank.

Als u thuis nog kleine kinderen heeft, is het aan te raden om voor hulp in huis te zorgen, dit geldt in het bijzonder voor de eerste week na de operatie.

U mag de eerste 6 weken na de borstlift geen zwaar werk uitvoeren en u dient het maken van wijde bewegingen met uw bovenarmen te vermijden.


Nazorg

Enkele uren na de operatie mag u weer naar huis. U krijgt dan van ons mee:

  1. – Afsprakenkaartje voor de controle afspraken
  2. – Brochure bereikbaarheid met het spoednummer erop vermeld
  3. – Brief voor de huisarts
  4. – Eventueel een prothesepaspoort
  5. – Medicatie

 

  1. U zult de eerste dagen na de operatie allemaal pijntjes voelen, die u niet kent. Zo kunnen de borsten branderig aanvoelen of kunt u last krijgen van steken; sommige vrouwen vergelijken het gevoel met het gevoel van stuwing. De borsten kunnen warm, gespannen en hard aanvoelen.
  2. Wat heel belangrijk is om te realiseren: het verschil in pijnsensatie tussen links en rechts. Uw hersenen registreren vaak maar aan 1 kant pijn. U kunt dus of links, of rechts meer pijn voelen. Dat betekent niet, dat er aan die kant iets niet goed zit. Uw gevoel wordt slechts aan die zijde geregistreerd. Soms is de ene borst groter dan de ander. De stand van de tepels kan links anders zijn dan rechts. Ook over deze zaken hoeft u zich geen zorgen te maken. Het zijn allemaal normale dingen, die horen bij het herstel en genezingsproces.

Uw lichaam herstelt links en rechts meestal niet gelijk; uw linkerborst zal misschien sneller genezen dan uw rechter, of andersom. De zwellingen trekken niet tegelijk weg en soms kan er tijdens het genezingsproces zelfs een verschil in cupmaat optreden.

De ene borst kan een bloeduitstorting krijgen, terwijl de andere borst al heel erg soepel en zacht aanvoelt. Soms is de stand van de tepels ongelijk en lijkt het net of de borsten asymmetrisch zijn geworden. Dat heeft slechts te maken met het individuele genezingsproces van de borsten.

Indien u protheses heeft kan het zijn dat er nog wat lucht achter de protheses zit, waardoor u een borrelend geluid kunt horen. Dit verdwijnt vanzelf. Soms voelt en/of ziet u plooien van de protheses door de huid heen. Als de protheses achter of deels achter de spier zijn geplaatst voelt dit vaak als zeer heftige spierpijn. Na ongeveer 4 dagen zal de pijn afnemen.

Medicatie
Om de pijn onder controle te houden krijgt u medicatie mee. Neem deze volgens voorschrift in. Het is aan te raden de medicijnen op gezette tijden in te nemen, op deze wijze bouwt u een goede bloedspiegel op. Het is raadzaam om eerst iets te eten alvorens u uw medicatie inneemt, dit om uw maag te beschermen.

De dag na de operatie dient u de gazen te verwijderen, die (eventueel) over de wonden zijn geplakt. Niet de hechtpleisters, die direct op de wond zijn geplakt.

Achtenveertig uur na de operatie mag u gewoon douchen. Indien u drains heeft moet u wachten tot na het verwijderen van de drains. Zorg dat iemand u helpt met het uittrekken van de compressie BH, eventueel met haren wassen en afdrogen. De hechtingen zijn bedekt met hechtpleisters ter extra bescherming en ondersteuning van de operatiewondjes. U moet deze pleisters niet te lang nat maken want deze moeten blijven zitten tot aan het verwijderen van de hechtingen. Indien u eerder wilt douchen dan niet uw bovenlichaam douchen.

U draagt gedurende 6 weken een speciale BH. Deze draagt u dag en nacht. De BH kan soms wat schuren. Daar waar het schuurt kunt u bijvoorbeeld een gaasje tussen de BH en huid aanbrengen. U doet de BH alleen uit om deze te wassen of wanneer u gaat douchen.

Gedurende 6 weken mag u geen zwaar werk verrichten en moet u grote bewegingen met uw bovenarmen vermijden. Wij raden u aan 6 weken op de rug te slapen en u mag 6 weken niet sporten.

Littekens
In de eerste maanden na uw operatie moet u uitkijken met uw littekens voor wat betreft zonlicht en de zonnebank. Hoe recenter het litteken, hoe meer u het moet beschermen. Tijdens de eerste maand en zolang het litteken sterk gekleurd is (rood of donkerroze) is het aan te raden om elke blootstelling aan de zon te vermijden door het litteken te bedekken.

Vanaf de tweede maand of zodra het litteken lichtroze is verkleurd en nog nauwelijks zichtbaar is, mag u wel in de zon, maar gebruik dan op en rond het litteken een zonnecrème met hoge beschermingsfactor (50+). Breng minstens om de twee uur opnieuw zonnecrème aan, en zeker na het zwemmen, baden, heftig zweten of afdrogen.

Na drie tot vier maanden wordt zonnen minder problematisch, al speelt het huidtype nog wel een rol. Hoe lichter uw huid, hoe langer u moet oppassen.

Het gevoel in uw tepels kan na de ingreep een stuk minder zijn of zelfs helemaal zijn verdwenen. Dit herstelt zich meestal na enkele maanden weer.

Roken
Nicotine is niet bevorderlijk voor het genezingsproces. We adviseren u dan om 4 weken voor tot 4 weken na de operatie niet te roken. U mag ook geen nicotinepleisters en/of E-smoker gebruiken.

Masseren en littekencrème
Een week na het verwijderen van de hechtingen begint u met het insmeren van het litteken met de littekencrème. Dit doet u 2 keer per dag, bij voorkeur ’s ochtend en ‘s avonds. U maakt het litteken eerst zorgvuldig schoon/vetvrij alvorens u de littekencrème aanbrengt.
De littekencrème is geen voedende crème dus hoeft niet dik te worden aangebracht. Het is een siliconengel welke in een dun filmlaagje aangebracht op het litteken ervoor zorgt dat de activiteit van het litteken in bedwang wordt gehouden. Hierdoor geneest het litteken veelal mooier.

Het advies is om de littekencrème te blijven gebruiken zolang er nog roodheid is van het litteken. Zolang er nog roodheid is, is er ook nog activiteit van het litteken, en zal er dus een positieve uitwerking van de crème op het litteken zijn.

Ook moet u het litteken masseren. Bij voorkeur gebruikt u hiervoor niet de littekencrème, maar een andere crème (te denken valt aan bodylotion, voedende crème etc.). Het litteken zal door het masseren soepel worden en hard littekenweefsel/vorming wordt tegengegaan.

Controle
Indien u drains heeft zien wij u na enkele dagen terug voor het verwijderen van deze drains. 2 weken na de operatie zien wij u terug voor de wondcontrole en het verwijderen van uw hechtingen.

Mocht er te veel spanning op de wond staan, dan blijven de steunhechtingen nog een week langer zitten en plakken we nieuwe steristrips.

In het geval van een borstlift met inwendige BH zien wij u na 2 weken terug voor een wondcontrole.

Ongeveer 12 weken na de operatie komt u bij ons langs voor de laatste controle.

ACCZ / A Klinieken wenst u voor nu een voorspoedig herstel!