Mini-Buikwandcorrectie

Lichaam

Mini-Buikwandcorrectie


Zwangerschappen, gewichtsverlies, veroudering: de huid op de onderbuik kan door verschillende oorzaken slap en uitgerekt zijn. Wanneer die overtollige huid echt als een ‘schortje’ naar beneden hangt, kan dat voor veel ergernis zorgen. Een mini-buikwandcorrectie kan dan uitkomst bieden. Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, gaat het hier om een grote ingreep waarbij de huid als het ware opnieuw wordt aangespannen, maar zonder de navel te verplaatsen. De medische term voor een buikwandcorrectie is abdominoplastiek of buikwandplastiek.

U komt voor een mini-buikwandplastiek in aanmerking wanneer het teveel aan huid zich onder de navel bevindt. Er wordt dan maximaal tien centimeter huidoverschot direct onder de navel tot net boven het schaambeen verwijderd. Is de buikwand in zijn geheel verslapt, dus ook de huid en de spieren boven de navel, dan is een totale buikwandplastiek de beste oplossing. Bij deze ingreep wordt de navel naar boven verplaatst. Deze behandeling is veel ingrijpender en kan niet tijdens een dagopname.
Voor vrouwen met littekens onder het navelgebied (vooral striae) is dit een goede ingreep. Soms wordt ook het teveel aan onderhuids vetweefsel door middel van een liposculptuur-behandeling verwijderd.

Voordat u een mini-buikwandplastiek overweegt moet u zich goed realiseren dat u altijd met littekens te maken zult krijgen. Uiteraard doen onze ervaren plastisch chirurgen hun uiterste best de littekens zoveel mogelijk binnen de ‘bikini-grens’ te houden.
Een buikwandplastiek kan u een beduidend plattere buik geven. Maar deze ingreep is geen oplossing tegen overgewicht. Bent u te zwaar, dan is het verstandig om voor de operatie eerst af te vallen. Het resultaat van de operatie zal daarna aanzienlijk beter zijn.

Consult
Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico’s en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode erna.
Tijdens dit consult bekijkt de plastisch chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een mini buikwandcorrectie.

De chirurg zal vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt. Met het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u minimaal een week voor de behandeling stoppen. De arts zal ook vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Hij kan dan aangeven of de ingreep aan die verwachtingen kan voldoen. En ook of een combinatie met een andere behandelmethode een optie kan zijn.
De medisch consulente geeft u aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en nazorg en de controles. Besluit u tot een behandeling, dan wordt alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die zowel door de plastisch chirurg als door u wordt ondertekend.

De behandeling
Voor de behandeling worden er foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier. Een mini-buikwandcorrectie wordt altijd uitgevoerd onder narcose door een ervaren plastisch chirurg. Voor de ingreep tekent de plastisch chirurg op de onderbuik nauwkeurig aan hoeveel huid er verwijderd kan worden. Tijdens de operatie wordt de huid losgemaakt van de onderliggende vet- en spierlagen. Het teveel aan huid wordt weggesneden en eventueel wordt het teveel aan vet weggezogen. De behandeling duurt gemiddeld twee uur.

Verdoving
Een mini buikwandcorrectie wordt binnen A Klinieken altijd onder narcose uitgevoerd. Het kan zijn dat iemand de narcose moeilijk verwerkt, maar het is de meest cliëntvriendelijke en veilige verdovingswijze. Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u zich slap en moe voelen. De reacties op de narcose verschillen per individu. Tot het moment waarop u de kliniek verlaat wordt u begeleid door een verpleegkundige, de anesthesioloog en uw plastisch chirurg.

Na de ingreep
In de uitslaapkamer kunt u rustig wakker worden uit de narcose. Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u zich slap en moe voelen. De reacties op de narcose verschillen per individu maar omdat A Klinieken met speciale narcosemiddelen werkt, is de kans op misselijkheid een stuk kleiner. Om het wondvocht af te voeren krijgt u twee drains (dunne slangetjes) ingebracht. Deze drains moeten meestal twee dagen blijven zitten.

U mag de kliniek verlaten op het moment dat uw plastisch chirurg en anesthesioloog dit verantwoord vinden. Dat is meestal enkele uren na de ingreep. U kunt gewoon naar huis, maar u mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.
U kunt na de operatie wat napijn hebben door de zwelling en bloeduitstortingen. Vaak is een lichte pijnstiller hiervoor voldoende.

Napijn na de ingreep
Na een mini buikwandcorrectie kunnen de zwelling en bloeduitstortingen aanzienlijk zijn. Het litteken moet droog blijven tot de hechtingen zijn verwijderd, dus ongeveer een week. De dag na de ingreep mag u alweer kort douchen, maar u moet ervoor zorgen dat de littekens niet nat worden of aangeraakt worden. Na een week kunt u weer gewoon douchen of in bad. De temperatuur van het water mag niet te heet zijn, omdat daardoor het behandelde gebied onnodig kan zwellen.

Na een mini-buikwandplastiek moet u een week rust nemen. U zult de eerste dagen hinder ervaren bij het aanspannen van uw buikspieren (bij het lopen en het zitten). Pas na een week mag u lichte werkzaamheden hervatten, waarbij u niet teveel hoeft te lopen. Na twee weken kunt u uw dagelijkse bezigheden weer oppakken. Met zware lichamelijke inspanning of zwaar tillen moet u minimaal een maand wachten.

Probeer zware inspanning – zowel geestelijk als lichamelijk – de eerste weken te vermijden. Het is belangrijk dat er de eerste weken geen druk of spanning op uw buik komt te staan. Over het algemeen is het ongemak groter dan de pijn. Wanneer u besluit de behandeling te ondergaan, krijgt u desgewenst een recept voor pijnstillers die u na de ingreep kunt gebruiken.
U moet vier weken een ondersteunend korset om de buik of een pantybroekje dragen. Gemiddeld neemt de zwelling na de derde dag sterk af.

Een of twee dagen na de behandeling worden de drains in de kliniek verwijderd. Een week na de behandeling komt u weer terug naar de kliniek om de uitwendige hechtingen te laten verwijderen. De onderhuidse oplosbare hechtingen verdwijnen vanzelf. De bloeduitstortingen zijn over het algemeen na een tot twee weken verdwenen; in sommige gevallen pas na vier weken. Het duurt gemiddeld twee tot zes weken voor de zwelling volledig is verdwenen. De meeste mensen gaan na twee weken weer aan het werk en zijn na zes weken weer volledig actief.

De eerste maanden kunnen de littekens nogal vurig van kleur zijn. Hierna zullen ze meer en meer de kleur van de huid aannemen en minder zichtbaar worden. Het is belangrijk om de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet aan de zon bloot te stellen.
Door de zon kunnen ze ‘inbranden’ en daardoor blijven ze meer zichtbaar. Hou de littekens bedekt of smeer ze in met een zeer hoge beschermingsfactor. Na een jaar is het verstandig om de littekens met mate aan de zon bloot te stellen. Daardoor worden ze minder zichtbaar.

Het resultaat
De beste kandidaten voor een buikwandplastiek zijn mannen en vrouwen met een reële verwachting van het resultaat. De ingreep geeft altijd een duidelijke verbetering, maar uw buik wordt er niet opeens ‘perfect’ door.
Kort na de ingreep is de verstrakking al enigszins zichtbaar. Pas wanneer de zwelling grotendeels verdwenen is kunt u het resultaat goed beoordelen. Toch zal het uiteindelijke resultaat pas zichtbaar zijn nadat de operatiewond en het onderhuidse weefsel volledig genezen zijn. Dat is ongeveer een jaar na de operatie.

De incisie die wordt gemaakt om een mini-buikwandcorrectie uit te kunnen voeren, wordt zo mooi mogelijk gehecht. Het litteken, een horizontale snede net boven uw schaambeen, valt zoveel mogelijk binnen de bikini-grens. De eerste maanden kan het litteken nogal vurig zijn. Hierna zal het meer en meer de kleur van de huid aannemen. Uiteindelijk resteert niet meer dan een lange lichte lijn.

Tijdens de eindcontrole in de kliniek worden foto’s gemaakt die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.

Risico’s en complicaties
Net als bij de meeste chirurgische ingrepen bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Ook kan, ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, een infectie ontstaan. De kans hierop is echter klein, namelijk 1-2%.

Bij elke uitgebreidere chirurgische ingreep bestaat er een zeer kleine kans op trombose. Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding. Ook zijn er kleine risico’s verbonden aan de narcose. Specifieke complicaties zijn (tijdelijke) gevoelloosheid in de onderbuik en wondgenezingsstoornissen, wat overigens zelden voorkomt.

Wanneer u voor en na de behandeling niet enkele weken stopt met roken bestaat de kans op afstervend huidweefsel.

Privacyvoorkeur centrum

Verplicht

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO-check.

gdpr

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

· Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
· Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat er wordt gebruikt;
· Welke pagina’s er worden bezocht op de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
· Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
· Het meten van de tijdsduur per bezoek;
· Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

_ga, _gat, _gid