Voorlichting

A Klinieken

Voorlichting

A Klinieken verstrekt u volledige informatie, zowel schriftelijk als mondeling. Eerlijk en objectief.

Wij informeren u door middel van onze website, schriftelijke informatie per post of mail en natuurlijk tijdens het persoonlijke contact met ons medisch secretariaat, onze consulenten en artsen. Aan een goede informatie verstrekking hechten wij grote waarde ter voorkoming van teleurstellingen. Nadat u zich goed heeft laten informeren bent u in staat een weloverwogen besluit te nemen.

Indien u een plastisch chirurgische behandeling overweegt, moet u diverse keuzes maken. Keuzes over type behandeling, kliniek en arts. Onze informatie op website en documentatie geven u, geheel vrijblijvend, de nodige informatie opdat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.