Ooglidcorrectie de operatie en nazorg

Hoofd & Hals

Voor de ingreep
De ooglidcorrectie van de bovenoogleden vindt in principe onder plaatselijke (lokale) verdoving plaats. U mag voorafgaand aan de bovenooglidcorrectie eten en drinken. Bij een operatie onder algehele verdoving (narcose), moet u nuchter zijn, dat wil zeggen dat u 6 uur voorafgaand aan de ooglidcorrectie niets mag eten en/of drinken.

Als u medicijnen neemt die “het bloed dunner maken” moet u dit tijdens het consultgesprek altijd melden zoals Marcoumar of andere coumarine preparaten. Deze medicijnen dienen namelijk, na toestemming van de voorschrijvende arts, vaak enige tijd gestaakt te worden voor de bovenooglidcorrectie.

Zorgt u ervoor dat u voor de bovenooglidcorrectie absoluut geen make-up gebruikt, ook geen dagcrème. U dient al uw sieraden, uw horloge en piercings voor de ooglidcorrectie van de bovenoogleden, af te doen. Verder adviseren wij u twee dagen voor tot twee dagen na de bovenooglidcorrectie geen alcohol te nuttigen. Een half uur voor de bovenooglidcorrectie adviseren wij u om 2 tabletten van 500 mg Paracetamol (geen Aspirine!) te nemen.

Indien u erg zenuwachtig bent kunnen we u eventueel aan het begin van de ooglidcorrectie een rustgevend medicament geven. De ingreep zal qua duur, in totaliteit, een half tot een uur bedragen.

De operatie

Voorafgaand aan uw bovenooglidcorrectie, wordt door uw behandelende specialist, exact bepaald hoeveel er aan huidoverschot bij u aanwezig is. Voor aanvang van de bovenooglidcorrectie tekent hij/zij dit af met watervaste stift. Vervolgens neemt u plaats op de behandelstoel en wordt het hele gezicht gepoetst met een soort zeepoplossing die niet brandt op uw huid of in de ogen. Hierna komen er steriele doeken om het haar en de hals. U mag dan niet meer met uw handen aan uw gezicht komen.

Voor de verdoving van de bovenooglidcorrectie zet de specialist een verdovingsprikje aan de beide zijkanten van uw oog en vanuit dit verdoofde stukje huid wordt de rest van het bovenooglid verdoofd. De bij het bovenooglid gegeven prikjes gebeuren met het kleinste naaldje wat er bestaat. De, bij de ooglidcorrectie van de bovenoogleden, gebruikte verdovingsvloeistof geeft geen branderig gevoel in tegenstelling tot de vloeistof die veelal gebruikt wordt voor het zetten van lokale verdovingen.

Als door alle prikjes voor de ooglidcorrectie, de oogleden verdoofd zijn, voelen ze dik en gezwollen aan. Dit komt omdat er veel verdovingsvloeistof in uw oogleden is gespoten. De verdoving voor de bovenooglidcorrectie werkt meteen.

Na het omsnijden van het overschot aan huid bij een bovenooglidcorrectie, wordt het stukje huid met een soort laserachtig apparaatje verwijderd. Het werkt met een heel fijn elektrisch stroompje. Dit kunt u op diverse wijzen ervaren. De meeste mensen geven aan dat ze een bepaalde druk op de oogbol ervaren, andere geven het aan in het voorhoofd. Het is een bijzondere sensatie en het doet geen pijn. Het gebruik van dit apparaat dient om alle bloedvaatjes gelijk dicht te branden. Hierdoor is de kans op bloedingen bij een bovenooglidcorrectie praktisch nul geworden.

Omdat het vaak nodig is, zal er ook wat overtollig vet in de binnenste ooghoeken worden verwijderd bij het verrichten van een bovenooglidcorrectie, dit voor een zeer fraai cosmetisch resultaat. Hierna wordt bij een bovenooglidcorrectie het verslapte deel van de kringspier van het oog strakker gemaakt in verticale en horizontale richting. Ook wordt de bovenooglidslagplooi dusdanig geaccentueerd dat u weer een jeugdige oogopslag krijgt na de bovenooglidcorrectie.

Na controle of de wond helemaal droog is wordt er begonnen met het inbrengen van het hechtdraadje. Bij het hechten van de wondjes van een bovenooglidcorrectie wordt heel dun, zeer geavanceerd hechtmateriaal gebruikt wat niet zal opzwellen in de wond. Hierdoor is het hechtdraadje, gebruikt bij een bovenooglidcorrectie, zonder enige weerstand te verwijderen. Het litteken van een bovenooglidcorrectie valt precies in de oogplooi en zal enige tijd na de bovenooglidcorrectie (nagenoeg) onzichtbaar zijn. Om de wondjes van de bovenooglidcorrectie zo goed mogelijk te beschermen worden er hechtpleistertjes (soort zwaluwstaartjes) over de gehechte wondjes geplakt.

De hechtpleistertjes en hechtingen gebruikt bij de bovenooglidcorrectie worden afhankelijk van uw specifieke situatie, maar meestal na ongeveer 7 dagen verwijderd. Door op deze wijze te werk te gaan, zal het litteken vrijwel onzichtbaar genezen. De gevoeligheid na de ooglidcorrectie van de bovenoogleden is zeer gering en meestal zijn pijnstillers niet eens nodig.

Een ooglidcorrectie van de bovenoogleden wordt soms tegelijkertijd met de ooglidcorrectie van de onderoogleden gedaan. Hierbij kan het nodig zijn om zowel de huid, de onderliggende spier en het vetweefsel te corrigeren. De insnijding wordt dicht onder de wimperlijn gedaan, zodat ook deze littekens vrijwel onzichtbaar zijn. Het resultaat is over het algemeen spectaculair en heeft een duidelijk verjongend effect op het gezicht.

Na de behandeling

Na de bovenooglidcorrectie gaat u naar huis met kleine steristrips op de wondjes. Om zo veel mogelijk zwelling tegen te gaan, kunt u het beste direct na de bovenooglidcorrectie zoveel mogelijk koelen tot u gaat slapen. De eerste koeling, voor na de bovenooglidcorrectie, krijgt u mee voor onderweg naar huis.
Na een bovenooglidcorrectie werkt het tegengaan van reactieve zwelling het beste door te koelen. Dit kunt u het beste doen met diepvriesdoperwten, waarvan u 2 a 3 eetlepels in een plastic boterhamzakje doet. Legt u op beide ogen een zakje, maar zorg er altijd voor dat u een gaasje of tissue tussen het diepvriesproduct en uw huid doet. Direct contact tussen uw huid en het ijskoude product moet worden vermeden.
Na een bovenooglidcorrectie mag u in geen enkel geval een auto besturen. Daarnaast moet u na de bovenooglidcorrectie direct starten met het koelen van de bovenoogleden. Wij raden u dan ook aan om te regelen dat u door iemand thuisgebracht wordt.
Na een bovenooglidcorrectie zal het gebied rondom de ogen gezwollen en branderig kunnen aanvoelen, maar door consequent goed te koelen zal deze branderigheid en zwelling worden tegengegaan. Echter oogleden zwellen gemakkelijk op en worden snel blauw, zo ook na een bovenooglidcorrectie. De blauwe plekken kunnen enige tijd na de ooglidcorrectie van de bovenoogleden zichtbaar blijven. Echter zijn deze blauwe plekken veelal na een week verdwenen.
Zodra de hechtingen van de bovenooglidcorrectie zijn verwijderd, mag er ook weer make-up gebruikt worden. Het is mogelijk, dat u na de bovenooglidcorrectie tijdelijk last heeft van ‘droge’ ogen of ogen die wat overgevoelig zijn voor licht, maar dit is van tijdelijke aard.

Complicaties

Mogelijke complicaties zoals een nabloeding of een infectie komen na een bovenooglidcorrectie maar zeer zelden voor. (In alle duizenden bovenooglidcorrecties uitgevoerd door A Klinieken is er geen enkele infectie of nabloeding geweest!)
Als u na een bovenooglidcorrectie ernstige pijn krijgt in of rondom het oog en/of het gezichtsvermogen van een van de ogen minder wordt in de eerste uren na de bovenooglidcorrectie, dient u direct uw specialist te waarschuwen. Er zou dan mogelijk sprake kunnen zijn van een bloeduitstorting rondom de oogbol. Als deze niet snel behandeld wordt zou dat in het ergste geval zelfs tot blindheid kunnen leiden. Deze situatie is extreem zeldzaam in het algemeen en bij A Klinieken in het bijzonder vanwege de beproefde veilige manier van werken, de uitgebreide routine en de in jaren opgebouwde deskundigheid.

Wat u verder nog moet weten

Het is van groot belang dat vooral de eerste dagen na de bovenooglidcorrectie zo min mogelijk druk op uw hoofd komt te staan, dit om zwelling tegen te gaan. Dit houdt in dat u na een ooglidcorrectie van de bovenoogleden onder andere niet mag bukken, voorover buigen, persen en/of zwaar tillen. Ondanks het opvolgen van onze adviezen kan het zijn dat de oogleden er in de eerste dagen na de bovenooglidcorrectie wat gezwollen en blauw uitzien. U moet er op rekenen dat de ergste zwelling en verkleuring meestal na 1 week maar soms pas twee weken na de bovenooglidcorrectie is verdwenen; het zichtbare resultaat na een ooglidcorrectie van de bovenoogleden wordt pas na 6-8 weken bereikt.

Van het definitieve resultaat na een ooglidcorrectie van de bovenoogleden is sprake wanneer alle zwelling verdwenen is en de littekens volledig soepel zijn geworden, wat pas na 6-8 maanden het geval is. Littekens kunnen in het meest extreme geval wel tot een jaar na een bovenooglidcorrectie actief zijn, en dus zichtbaar zijn. Gelukkig is dit maar heel zeldzaam en is bij A Klinieken meer dan 99% van alle mensen die een bovenooglidcorrectie hebben ondergaan, binnen 6 weken na een bovenooglidcorrectie al helemaal fraai genezen!

Het gebruik van make-up rondom de ogen is vanaf een week na de bovenooglidcorrectie, weer toegestaan. Douchen mag u gewoon na de ooglidcorrectie. Probeer de plakpleistertjes welke zijn aangebracht na de bovenooglidcorrectie, droog te houden. Wanneer u (te veel) water langs de wondjes laat stromen of in bad gaat weken, zullen de hechtpleisters niet meer hechten en loslaten. De plakpleisters aangebracht na de bovenooglidcorrectie hebben tot doel het (gehechte) wondje te beschermen en de spanning van de wondranden weg te nemen wat een nog fraaier litteken oplevert. Dep de hechtpleisters droog als ze toch nat zijn geworden.

Na een bovenooglidcorrectie wordt u ca. een week na de ingreep op controle verwacht voor het verwijderen van de steristrips en hechtingen. Een eindcontrole na 6 tot 8 weken, ook voor het maken van de eindfoto’s, wordt door ons altijd gewaardeerd. Koop geen littekencrèmes omdat wij u na de bovenooglidcorrectie een littekencrème voorschrijven. Een week na het verwijderen van de hechtpleisters en hechtingen (dat is dus twee weken na de bovenooglidcorrectie) kunt u starten met het 2 maal daags (dun!) smeren van de littekencrème. Indien u na een bovenooglidcorrectie de littekencrème te dik opbrengt, komt deze in de ogen en kan deze veel irritatie (roodheid en branderigheid van de ogen) geven.

Twee weken na de bovenooglidcorrectie (een week na het verwijderen van de hechtingen) wordt u geadviseerd om het litteken ook te masseren. Het is niet verstandig om dit met de littekencrème te doen. Er zal eerder sprake zijn dat er wat van deze littekencrème in de ogen komt met irritatie tot gevolg. Met het masseren van de bovenoogleden na een bovenooglidcorrectie adviseren wij u door te gaan tot uw laatste controle, 6-8 weken na de bovenooglidcorrectie.

Ooglidcorrectie van de bovenoogleden en vergoeding door zorgverzekeraars

Sinds 1 januari 2017 wordt een bovenooglidcorrectie met een medische indicatie weer vergoed vanuit de basisverzekering. Er moet dan wel aangetoond worden dat het uit medisch oogpunt noodzakelijk is. (Uw ooglid hangt geheel of gedeeltelijk voor uw pupil.)  Het beste kunt u direct bij uw eigen verzekeringsmaatschappij navragen of en onder welke voorwaarden u recht heeft op vergoeding.

Ooglidcorrectie bovenoogleden en belastingaftrek

De algemene regel is: als u een bovenooglidcorrectie laat uitvoeren uitsluitend om cosmetische redenen dan zijn deze kosten niet aftrekbaar voor de belasting.
Als de correctie van uw bovenoogleden medisch noodzakelijk is en uw verzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk deze kosten niet, dan zijn deze kosten wel aftrekbaar voor de belasting. A Klinieken kan voor u een medische noodzakelijkheid op papier zetten na de bovenooglidcorrectie.


Bekijk hier aflevering 15 van Bubbels & Zo waarin Natasja een bovenooglidcorrectie laat uitvoeren door Plastisch Chirurg van Onselen.

 


Nazorg ooglidcorrectie

De eerste 24 uur na de ingreep moet u zoveel mogelijk koelen met diepvriesdoperwten. Leg altijd een gaasje tussen de erwten en uw oogleden.

Bij voorkeur slaapt u gedurende twee weken op uw rug. U slaapt gedurende deze twee weken met het slaapmasker op.

Ga niet te plat liggen, maar met het bovenlichaam iets hoger zodat er geen druk op uw ogen komt.
In bed kunt u een extra kussen gebruiken of als dat mogelijk is het hoofdeinde van het matras iets hoger zetten.
Gaat u wat later dan gebruikelijk naar bed, zodat u zo lang mogelijk kunt koelen.
Wanneer u gaat slapen, doet u dan nog wat koeling op uw ogen.
Wanneer u ΄s nachts wakker wordt, kunt u de erwten nog een keer vervangen.

De dag na de ingreep hoeft u niet meer te koelen, maar als u dat prettig vindt, mag dat wel.

Als u pijnstilling wilt gebruiken, mag u enkel Paracetamol (max. 4 x 2 tabletten à 500 mg per dag) innemen.

De eerste twee weken na de operatie moet u het rustig aan doen. Zorg dat u geen druk op uw ogen krijgt (bukken, tillen, sporten etc.)
U mag wel gewoon wandelen, maar alles rustig aan.

Gedurende de eerste 2 weken mag u geen crèmes / make-up op de oogleden of rondom uw ogen gebruiken.

Op de wond zijn hechtpleisters geplakt, deze ondersteunen de hechtingen. Deze pleisters worden tijdens uw eerste controle gelijktijdig met uw hechtingen verwijderd.
Mochten de pleisters nat worden, dan kunt u ze voorzichtig droog deppen.

Bij vragen of bijzonderheden kunt u ons bereiken via 085 – 11 22 040.


NVPC – Chirurgische bijsluiter Bovenooglidcorrectie

Privacyvoorkeur centrum

Verplicht

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO-check.

gdpr

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

· Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
· Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat er wordt gebruikt;
· Welke pagina’s er worden bezocht op de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
· Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
· Het meten van de tijdsduur per bezoek;
· Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

_ga, _gat, _gid