Borstlift met protheses

Borsten

Borstlift (met protheses)

Algemeen
Een borstlift is een ingreep waarbij overtollige huid van de borst wordt verwijderd en tevens de tepel en het borstweefsel hoger worden geplaatst. Er wordt dus weefsel (huid) verwijderd en strikt gesproken wordt de borst dan ook iets kleiner. Daarom wordt deze ingreep bij kleinere borsten vaak gecombineerd met het plaatsen van een prothese om toch ook een borstvergrotend effect te krijgen. Vrouwen waarbij de borsten zijn verslapt door bijvoorbeeld gewichtsverlies, zwangerschap(pen), borstvoeding of ouderdom, komen voor deze operatie in aanmerking. Wanneer een borst in mindere mate verslapt is kan deze soms gecorrigeerd worden door enkel een prothese te plaatsen. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

Wie komt er voor een borstlift in aanmerking
Hangende borsten kunnen aangeboren zijn maar ook ontstaan na zwangerschap of gewichtsvermindering. De tepel en tepelhof bevinden zich dan lager dan de onderliggende borstplooi. Hierdoor kunnen vrouwen zich onaantrekkelijk voelen en moeilijkheden ervaren bij het vinden van een passende BH. Indien u wenst af te vallen is het verstandig dit te doen alvorens de ingreep te ondergaan, aangezien een gewichtreductie na de ingreep het resultaat negatief kan beïnvloeden. Het is overigens niet terecht om van deze operatie een oplossing van sociale of seksuele problemen te verwachten.

Consultgesprek
Tijdens het consultgesprek komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor u de beste is, welk resultaat u mag verwachten, uw gezondheid, de mogelijke risico’s en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de operatie en de periode na de operatie. Tijdens dit consult wordt gekeken of een borstlift voor u de juiste operatie is. Om aan uw wensen en verwachtingen te kunnen voldoen moet vooraf duidelijk zijn waar u zich aan stoort.Tijdens het consult wordt ook gevraagd naar uw gezondheid, uw medische geschiedenis en eventueel medicijngebruik. Als u medicijnen neemt die “het bloed dunner maken” zoals marcourmar of andere coumarine preparaten moet u dit van te voren aan uw plastisch chirurg melden. Deze medicijnen dienen namelijk, na toestemming van de voorschrijvende dokter, gestaakt te worden voor de operatie. Voor Acetylsalicylzuur is dit 10 dagen voor de operatie.
Indien u rookt adviseren wij het roken gedurende 2 weken voor en 4 weken na de operatie te stoppen, aangezien nicotine de wondgenezing negatief zal beïnvloeden. Indien u ouder bent dan 50 jaar of een familiaal verhoogd risico op borstkanker heeft, raden wij aan voor de ingreep een mammografie te laten uitvoeren. Als u onder narcose geopereerd wordt, moet u vanaf 6 uur voor de nuchter blijven, dat wil zeggen niet eten en drinken.

De operatie
De operatie verloopt in principe identiek aan een borstverkleining echter zonder klierweefsel te verwijderen. Een borstlift wordt vaak in een dagbehandeling verricht. Soms wordt na de borstlift een opname geadviseerd. De plastisch chirurg zal dit vooraf met u bespreken. Voor de dag van de borstlift dient u zelf de oksels te hebben geschoren. Voor dat de plastisch chirurg de borstlift gaat uitvoeren tekent hij het operatiepatroon op de borsten en zal hij foto’s maken voor in uw medisch dossier. De borstlift gebeurt in de regel onder algehele verdoving. Voor eventuele vragen omtrent de narcose kunt u bij de anesthesist terecht.
Via een incisie (snede) rond de tepel, naar beneden toe en in de borstplooi (als het ware een anker) wordt de tepel verplaatst en de overtollige huid verwijderd. Indien een prothese wordt gebruikt is het litteken in de borstplooi zelden noodzakelijk en dus aanzienlijk korter. De littekens, die altijd zichtbaar blijven, zien er dan ook uit als een cirkel rondom de tepel, een verticale lijn vanaf de onderkant van de tepel tot de plooi onder de borst, en eventueel een litteken in de plooi van de borst. Indien er enkel een verticaal litteken aanwezig is zal dat in het begin gerimpeld zijn, deze rimpels verdwijnen in de loop van 3 maanden. Een eventuele bestaande asymmetrie zal zoveel mogelijk gecorrigeerd worden, perfecte postoperatieve symmetrie kan echter niet gegarandeerd worden.
Aan het einde van de operatie worden aan de zijkant van de beide borsten een drainerend buisje ingebracht om overtollig wondvocht op te vangen. De buisjes worden de tweede of derde dag na de ingreep verwijderd. De eerste nacht na de ingreep hebt u waarschijnlijk wat wondpijn of een strak trekkerig gevoel in de borsten. Dit gevoel verdwijnt meestal binnen enkele dagen. Zodra de drains verwijdert zijn mag u douchen maar niet in bad met de wonden.

Verwachtingen
Een borstlift is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patiënt, een betrouwbare methode met een duurzaam resultaat vooral als implantaten worden gebruikt. Realiseert u zich wel dat een borst (met of zonder implantaat) onder invloed van de tijd, zwaartekracht, gewichtschommelingen en veranderingen in uw hormoonhuishouding, altijd kan veranderen. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

Risico’s
Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patiënt en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een borstlift in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisico’s, zoals nabloeding, infectie, vochtophoping, trombo-emboliën, vertraagde wondgenezing, overtollige littekenvorming komen, alhoewel zelden, voor. Daarnaast kunnen ook specifiek bij deze operatie behorende risico’s voorkomen: mogelijke gevoelsverandering van de tepel die meestal tijdelijk is.

De littekens rond en onder de tepel en zoals bij iedere dubbelzijdige ingreep is absolute symmetrie niet te garanderen, alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is. Indien gebruik wordt gemaakt van een implantaat moet worden gesproken over het soort implantaat, de levensduur ervan, kapselvorming, toekomstige zwangerschappen, borstvoeding en de invloed van een implantaat op onderzoek van uw borst door uzelf en/of middels een mammogram (röntgen borstfoto).

Lees hier de chirurgische bijsluiter siliconen borstimplantaten van de NVPC:https://www.nvpc.nl/uploads/chirurgiesche_bijsluiters/10210209DOC-PL-Bijsluiter%20siliconen%20borstimplantaten%20versie%204.2%2013%20feb%202021.pdf

Opname
De duur van de opname is afhankelijk van oa uw gezondheid, leeftijd, en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname langer dan een dag. Uiteraard moet u zich te allen tijde na de operatie door iemand anders laten vervoeren.

Het nieuwe model van de borst
De plastisch chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen betreffende de grootte, stevigheid, en vorm van de borsten. Uiteraard wordt het nieuwe model van de borst tevens bepaalt door de vorm van de borsten voor de ingreep. Direct na de ingreep zijn de borsten te sterk gelift en gezwollen waardoor zij zeer hoog staan. De definitieve vorm zal pas na 4-5 maanden zichtbaar zijn.

Resultaat
Een borstlift is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie. Indien gebruik wordt gemaakt van implantaten, kunnen de resultaten soms duurzamer en fraaier zijn.

Complicaties
Hoewel deze operatie ingrijpend van aard is, doen zich gelukkig zelden ernstige complicaties voor. Kleinere complicaties zoals een nabloeding, infectie, of vertraagde wondgenezing kunnen wel eens voorkomen waardoor het uiteindelijke litteken hier en daar breder kan worden.

Wat u verder nog moet weten
Het gevoel in de tepels kan na de operatie verminderd of zelfs geheel verdwenen zijn. Meestal komt het gevoel terug, maar niet altijd volledig. Een hernieuwde zwangerschap na een borstlifting zal de borstvorm en grootte opnieuw veranderen. Na de operatie moet u gedurende 6 weken een sportbeha dragen.

Herstel
Meestal kunt u dezelfde dag nog naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. De meeste mensen dragen de sportbeha gedurende de eerste week dag en nacht. Nadat de drains en het tape zijn verwijderd moet u iedere dag douchen en u kunt gewoon uw haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat.

In het begin staat een en ander strak en gespannen. Een enkele keer is de borst en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met zonder recept verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. In verband met de bloedsomloop in met name de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer te gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden.

Gewoonlijk na ongeveer 10-14 dagen na de ingreep wordt u voor een wondcontrole verwacht. Vaak is er na 6 weken ook nog een controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker. In het algemeen wordt geadviseerd jaarlijks voor controle terug te komen.

Littekens en verloop
Zoals bij de meeste operaties is het niet exact te voorspellen hoe de littekens er uiteindelijk uitzien. Dit hangt, behalve van de hechttechniek, af van persoonlijke genezingstendens en het al dan niet optreden van wondproblemen. In het begin kunnen ze vrij dik, rood, en gevoelig zijn. Bijkomende behandeling met een crème of pleister is dan aangewezen. Voor een sneller herstel en een mooiere wondgenezing schrijven wij u een littekencrème voor. Deze siliconen littekencrème komt in aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. Na verloop van tijd worden de littekens soepeler en bleker.

De eerste maanden moeten de littekens tegen zonlicht beschermd worden, ook onder de zonnebank! De herstelperiode na de operatie duurt enkele weken. Wanneer u thuis kleine kinderen heeft, is het aan te bevelen dat er hulp aanwezig is. Dit geldt zeker voor de eerste week na uw thuiskomst. Het is verstandig gedurende een periode van 4-6 weken geen zwaar werk te verrichten en grote bewegingen met uw bovenarmen vermijden.

Privacyvoorkeur centrum

Verplicht

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO-check.

gdpr

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

· Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
· Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat er wordt gebruikt;
· Welke pagina’s er worden bezocht op de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
· Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
· Het meten van de tijdsduur per bezoek;
· Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

_ga, _gat, _gid