PROM Botoxbehandeling

A Klinieken

PROM Botoxbehandeling

Patient Reported Outcome Measures (PROM)

Bij A Klinieken staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om kwaliteit te waarborgen is het van belang om de resultaten van de geleverde zorg te meten. Dit meten kan door middel van PROM’s.

Wat houdt PROM’s in?
PROM’s zijn vragenlijsten die uw gezondheid in kaart brengen. De vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. PROM vragenlijsten bestaan al langer maar werden tot op heden niet toegepast voor cosmetische behandelingen. De vragenlijsten voor cosmetische behandelingen zijn dan ook aangepast aan de betreffende behandeling.

PROM onderdeel behandeling
Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen. Met deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden omgegaan. Door de resultaten van een grote groep cliënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Door dit inzicht kunnen we de kwaliteit verder verbeteren en zo nodig nog betere voorlichting geven.

 

Prom Botoxbehandeling 2020

Analyse PROM Botoxbehandeling 2020

Een botox behandeling een veel uitgevoerde behandeling binnen A klinieken. Vaak zijn de klachten al jaren aanwezig, en eenmaal de stap gezet, willen veel mensen deze behandeling herhaaldelijk laten uitvoeren. Graag geven wij meer inzicht in de mate waarin klachten kunnen verminderen na een botox behandeling.

De gezondheid van de cliënten laat verbetering zien na de behandeling.

De grote verschillen zien we toch wel in de maten van hoofdpijn die mensen ervaren, het percentage die aan gaf voor de behandeling altijd hoofdpijnklachten te hebben valt helemaal af terwijl deze voor de behandeling nog 8,3% is.

Ook is opmerkelijk te noemen dat de groep cliënten die eerst nog koos voor nooit hoofdpijn maar 8,3% was, deze nu gegroeid is tot 33,3%.

Een belangrijk aspect is het geluksniveau van cliënten. We zien de groepen die meestal of vaak gelukkig zijn groeien met meer dan 20%. Op de vraag of cliënten minder hebben bereikt ten gevolge van hun lichamelijke gezondheid zegt 33,3% voor de behandeling dat dit inderdaad het geval is. Na de behandeling zegt 75% nee, bijna niemand heeft dus minder bereikt na de behandeling ten gevolge van hun lichamelijke gezondheid. Bij 25% van de cliënten werden beperkingen waargenomen in werk of bezigheden ten gevolge van hun lichamelijke gezondheid. Na de behandeling is er nog maar bij 16,7% van de ondervraagden sprake van een beperking.

Op de vraag hoe vaak lichamelijke klachten de cliënten hebben

gehinderd tijdens activiteiten in de afgelopen weken geeft 8,3% aan dat dit altijd het geval was, 16,7% meestal en 16,7% soms. Na de behandeling heeft 58,3% nooit klachten ondervonden in de weken voor de eindcontrole, 16,7% heeft zelden klachten ondervonden en 8,3% soms. We kunnen uit deze uitkomsten opmaken dat, al is een botox behandeling een vrij kleine ingreep, we toch echt mooie resultaten zien.