Billift

Lichaam

Billift


Het principe van de lift houdt in: het teveel aan loshangend huid (en vet) verwijderen van de bilregio om de bilcontouren te verbeteren. Vaak wordt hiermee een betere “projectie” van de billen verkregen.
De huid van de bil of de gehele bil kan soms erg gaan hangen. Door veroudering of na een gewichtsvermindering. Dergelijke ‘hangbillen’ kunnen erg ontsierend zijn. Bij een billift wordt de overtollige huid weggehaald en wordt de bil weer strak. Het principe van de lift houdt in: het teveel aan loshangend huid (en vet) verwijderen van de bilregio om de bilcontouren te verbeteren. Vaak wordt hiermee een betere “projectie” van de billen verkregen.

Voorbereiding
Het resultaat van een billift is deels afhankelijk van de hoeveelheid onderhuids vet en de ernst van het afhangen van de bil.
Voor u wordt geopereerd, wordt uw algemene gezondheid onderzocht. Met sommige geneesmiddelen, zoals aspirine, moet u twee weken voor de operatie stoppen. Zo verkleint u de kans op nabloedingen. Ook twee weken voor de ingreep niet roken is belangrijk. Door te stoppen met roken, verkleint u de kans op slecht genezende wonden.

De operatie
Een billift wordt uitgevoerd onder lokale verdoving met sedatie (u slaapt). Tijdens de ingreep wordt de bilhuid met onderhuids vetweefsel losgehaald van de onderliggende lagen. Vervolgens wordt de huid strak getrokken en wordt de overtollige huid en het te veel aan onderhuids vetweefsel verwijderd.
De huid en het vetweefsel worden hierna zo hoog mogelijk op de bilspier gehecht. Dan valt het litteken namelijk mooi binnen de bikinilijn en is de rest van uw bil mooi strak.
Aan het eind van de behandeling worden twee drains geplaatst om wondvocht en bloed af te voeren. Die slangetjes worden na hooguit twee uur weer verwijderd. U krijgt ook een steunend korset om de billen, dat u één tot vier weken moet blijven dragen. Soms is ook een speciaal, hoog pantybroekje voldoende. De hechtingen zijn van oplosbaar materiaal en zullen dus vanzelf verdwijnen.

De risico’s
Zoals bij alle operaties is er een kans op nabloedingen en infecties. De kans op infecties is groter als er veel onderhuids vetweefsel is. De billen kunnen na de operatie tijdelijk gevoelloos zijn. De kans dat de wonden slecht genezen en soms zelfs weer open springen, wordt sterk vergroot als men rookt.

Na een billift
Het is belangrijk de eerste dag strikte bedrust te houden. De eerste zes weken mag u geen zware arbeid verrichten of voorover bukken. Het steunend korset of pantybroekje draagt u één tot vier weken. Na zes weken is de herstelperiode voorbij. Dan zijn alle bewegingen weer mogelijk, óók sporten. Overigens: van pijn zult u na een billift waarschijnlijk niet veel last hebben.

Het resultaat
Strakke billen. Maar verwacht geen perfectie. De littekens zullen altijd wat zichtbaar blijven. Het litteken valt binnen de bikinilijn en is voor anderen dus niet zichtbaar. Resultaten zijn blijvend. Natuurlijk gaat het verouderingsproces door en kan er weer verzakking optreden. Verder is gewichtsbeheersing van groot belang.

Verdoving
Plaatselijke verdoving of algehele narcose (slapen gaan).

Operatieduur / duur van de ingreep
1 tot 3 uur

Plaats van incisie
Incisies zijn uitgebreid en blijvend; dit geldt ook voor een incisie in de bilregio, maar ze worden zo onopvallend als mogelijk is geplaatst.

 


Nazorg

Enkele uren na de operatie mag u weer naar huis. U krijgt dan van ons mee:
– Afsprakenkaartje voor de controle afspraken

  1. – Brochure bereikbaarheid met het spoednummer erop vermeld
  2. – Brief voor de huisarts
  3. – Eventueel een prothesepaspoort


U kunt na de ingreep gewoon naar huis, maar u mag niet zelf autorijden.

Spoed
U krijgt na de behandeling van ons een afsprakenkaartje mee, waarop uw eerste controle afspraak is vermeld. Ook staan hier 2 telefoonnummers op, waarop wij van dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar zijn. In geval van spoed na 21.00 uur neemt u contact op met uw behandelend arts. Hiervoor krijgt u een formulier van bereikbaarheid mee, waarop al onze artsen en telefoonnummers vermeld staan.

Pijn en ongemak na de ingreep
De billen kunnen gezwollen zijn en er kunnen bloeduitstortingen optreden. Het behandelde gebied kan strak en gespannen aanvoelen. De huid moet zich aanpassen aan de nieuwe omvang van uw billen.

Narcose: u bent de eerste 24 uur, volgens de wet, ontoerekeningsvatbaar. Dit wil onder andere zeggen dat uw handtekening de eerste 24 uur niet rechtsgeldig is. Wellicht veel belangrijker: zorg ervoor dat u de eerste 24 uur niet alleen bent en ga niet alleen op stap (naar de wc bijvoorbeeld). U zou nog wat duizelig of misselijk kunnen worden door de narcose die u heeft gehad. Het is belangrijk om voldoende te drinken, minimaal anderhalve liter per dag.

Hygiëne
De dag na de ingreep mag u douchen. In bad gaan raden wij u af. Doucht u ook niet te warm.

Drukkleding
Welke drukkleding gedragen moet worden en hoe lang deze gedragen moet worden, wordt per persoon, door de behandelend arts, bekeken.

Beperkingen
Het is belangrijk om de eerste twee weken rust te nemen. U mag niet op uw billen zitten, u eet staand en u slaapt op uw buik. Hierna mag u voorzichtig op de billen zitten (rechtop). Na drie weken mag u auto rijden. De eerste zes weken mag u geen zware arbeid verrichten of voorover bukken. Na zes weken is de herstelperiode voorbij. Dan zijn alle bewegingen weer mogelijk. Let op: sporten mag u pas weer na 3 maanden.

Controle
In het geval van drains komt u na 2 tot 3 dagen bij ons terug voor het verwijderen van deze drains. Twee weken na de ingreep zien wij u terug voor een controle en het verwijderen van de hechtingen en 12 weken na de operatie zien wij u dan nog eens terug voor de laatste controle.

Privacy Voorkeuren

Verplicht

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO-check.

gdpr

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

· Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
· Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van het computerscherm en welk apparaat er wordt gebruikt;
· Welke pagina’s er worden bezocht op de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
· Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
· Het meten van de tijdsduur per bezoek;
· Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

_ga, _gat, _gid