Kwaliteitscontrole

A Klinieken

Kwaliteitscontrole

Bij A Klinieken staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te waarborgen worden bij A Klinieken periodiek kwaliteitscontroles uitgevoerd. Dit houdt in dat er interne audits plaatsvinden door de kwaliteitscommissie om te controleren of er wordt voldaan aan de normen en eisen die het ISO 9001:2015 certificaat stelt. De medisch directeur van A Klinieken voert maandelijks interne inspecties uit. Hier wordt gekeken of de manier van werken door het personeel van A Klinieken voldoet aan de eisen die de Inspectie voor de Volksgezondheid stelt. Indien er een afwijking is, worden er maatregelen getroffen en periodiek gemonitord of deze maatregelen goed ten uitvoer worden gebracht.

Naast de interne controle, uitgevoerd door A Klinieken zelf, wordt A Klinieken elk jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificeringsinstelling, Kiwa, om vast te stellen of het kwaliteitssysteem van A Klinieken nog voldoet aan de ISO-norm. A Klinieken is lid van het ZKN-keurmerk (Zelfstandige Klinieken Nederland). Dit zorgt ervoor dat bedrijfsvoering en medisch handelen bij de door hun gekeurde instellingen hoog in het vaandel staan. A Klinieken voldoet volledig aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Verder laten wij al onze patiënten een enquête invullen tijdens het eindgesprek. Zo kunnen we de mening van de patiënt gebruiken om A Klinieken voortdurend te verbeteren.

 

A Klinieken is gecertificeerd door meerdere keurmerken zoals het ZKN Keurmerk en het ISO 9001:2015 certificaat