Keurmerken

A Klinieken

Keurmerken

A Klinieken is gecertificeerd door meerdere keurmerken zoals het ZKN Keurmerk en het ISO 9001:2015 certificaat in onze vestigingen Zevenaar, Huis ter Heide en Groningen.


ZKN Keurmerk

Of u nu door ziekte een medische behandeling nodig heeft of iets aan uw lichaam wilt corrigeren: u laat liever niets aan het toeval over. U kiest voor de aandacht en expertise van een zelfstandige kliniek. Maar hoe goed is de kliniek? Is het er echt veilig? Hoe snel bent u weer thuis? U weet dat u goed zit bij een kliniek met het ZKN-keurmerk. Zelfstandige Klinieken met zo’n keurmerk garanderen de beste medische zorg en nazorg.

Klinieken met een keurmerk van brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) voldoen aan zeer strenge eisen. Er werken altijd medisch specialisten in een kliniek en de ruimtes en apparatuur zijn veilig en hygiënisch. U heeft niet te maken met (lange) wachtlijsten en kunt erop vertrouwen dat de behandeling naar wens verloopt. Klinieken die bij ZKN zijn aangesloten scoren hoog qua klanttevredenheid.

Het ZKN-keurmerk krijgen klinieken niet zomaar. De onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa en LRQA (Lloyds) toetsen jaarlijks de klinieken. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Uw behandeling is van het hoogste niveau en blijft dat dus ook.

  • -Hoge kwaliteit medische zorg
  • -Geen wachttijden
  • -Persoonlijke aandacht
  • -Innovatieve behandelmethoden
  • -Uitstekende service en nazorg

Sinds 1 januari 2013 is het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van ZKN een verplicht onderdeel geworden van het ZKN-Certificaat. Een veiligheidsmanagementsysteem bestaat uit de inventarisatie van (mogelijke) risico’s voor patiënten en medewerkers met als doel deze risico’s te beheersen en in te perken. De maatregelen voor het beheersen van risico’s worden in een zogenaamde VMS vastgelegd. A Klinieken heeft per 1 januari 2013 een VMS geïmplementeerd.


ISO 9001:2015 

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Dit keurmerk houdt in dat alle handelingen en processen die binnen onze klinieken bestaan vastgelegd worden door middel van protocollen in een kwaliteitshandboek. Dit handboek wordt continu aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en eisen in onze kliniek.

  • Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet.
    Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit en vervolgens worden organisaties (half)jaarlijks getoetst om te beoordelen of deze bij voortduring voldoen aan de eisen van de norm.
    ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.