Botox – overmatig transpireren

Huid

BOTOX – overmatig transpireren


Botuline Toxine is vooral bekend geworden als middel tegen het wegspuiten van rimpels. Dat lukt doordat Botuline Toxine de spierwerking vermindert en de rimpels niet meer zo duidelijk in de huid getrokken kunnen worden. Botuline Toxine werkt op de zenuwoverdracht van de zenuw naar de spier. Het blokkeert de vrijgave van acetylcholine, een neurotransmitter. Deze stof geeft de zenuwimpuls door naar de spier. Op dezelfde manier geeft acetylcholine een zenuwsignaal door aan de zweetklieren. Met dit verschil: Botuline Toxine werkt op willekeurige spieren, bij zweetklieren gaat het om een onwillekeurig proces. Met andere woorden: Botuline Toxine blokkeert de bewuste samentrekking van een spier en blokkeert de werking van zweetklieren, een proces dat niet bewust beïnvloed kan worden.

Botuline Toxine blijkt uitstekend te werken bij overmatig transpireren onder de oksels, handen en voeten. Een probleem dat zeer veel hinder geeft in het dagelijkse leven. Zo moeten sommige mensen enkele malen per dag hun shirt wisselen of zijn er mensen die een overhemd na viermaal dragen kunnen weggooien. Het materiaal is dan zo sterk aangetast door het agressieve transpiratievocht. Voor die mensen is een Botuline Toxine behandeling geschikt.

Het Consult
De cliënt die voor het eerste consult komt, krijgt een eerlijk advies en een zo volledig mogelijk beeld van de behandeling en de periode erna. De verstrekte mondelinge informatie wordt bovendien op schrift gesteld in de vorm van een behandelovereenkomst en instructies voor de voor- en nazorg van de behandeling. Tijdens het gesprek met de arts wordt bepaald of de cliënt geschikt is voor de behandeling met Botuline Toxine. Ook wordt gekeken of de verwachtingen van de cliënt overeenstemmen met hetgeen de arts kan bieden. De arts zal het behandelplan toelichten. De cliënt informeert de arts over haar/zijn gezondheid en welke medicijnen er eventueel worden gebruikt. Als aanvulling zal de verpleegkundige zorgen dat de cliënt aanvullende informatie krijgt met betrekking tot de nazorg en controle van de behandeling. Wanneer de cliënt besluit de behandeling te ondergaan, wordt een behandelingsovereenkomst tussen de cliënt en de arts getekend.

De behandeling
De behandeling duurt 10 minuten. A Klinieken doet niet, zoals in andere klinieken de proef met jodium-zetmeel. Dat is ouderwets. Bij iemand die overmatig transpireert is voor een ervaren arts heel goed te zien op welke plekken deze persoon teveel zweet produceert. Na afloop zijn geen speciale maatregelen nodig. De werking houdt 3 tot 6 maanden aan.

Verdoving
Er vindt bij een Botuline Toxine-inspuiting geen verdoving plaats. De injectienaald is heel fijn en zorgt slechts voor het gevoel van een speldenprikje.

Na de ingreep
Na de inspuiting kan er ter plekke roodheid en een zwelling ontstaan en soms een bloeduitstorting. Deze symptomen trekken zeer snel weg en de volgende dag is men weer toonbaar. Na een behandeling in de oksels onmiddellijk. U kunt na de ingreep dan ook meteen naar huis.

Herstel
Bij een Botuline Toxine behandeling is geen sprake van enige napijn. Enkele dagen na de inspuiting is er al een effect merkbaar en na 2 weken is dat optimaal.
Na 3 tot 6 maanden is Botuline Toxine uitgewerkt en kan de behandeling worden herhaald.

Het resultaat
Het resultaat is dat de zweetklieren minder of geen transpiratie meer produceren. De duur van het resultaat kan per persoon verschillen. Na 3 tot 6 maanden is het middel uitgewerkt en kan de behandeling zonder problemen herhaald worden. In tegenstelling tot het gebruik van Botuline Toxine in het gelaat, kan Botuline in de oksel zonder onderbreking herhaald worden. De behandeling helpt niet bij iedereen. Ongeveer 4% van de mensen heeft onvoldoende baat bij deze therapie.

Eventuele risico’s 
Er zijn geen risico’s bekend van Botuline Toxine behandeling tegen overmatig transpireren.

Kosten

Botox behandeling overmatig transpireren oksels, voeten of handen € 550,-